Titel

Reïncarnatie van de persoonlijke ziel

Geplaatst door

Stichting Athanasia   (publicatiedatum: 1 August, 2012)

Samenvatting

Een van de belangrijkste, succesvolste onderdelen van onderzoek naar leven na de dood is het onderzoek naar spontane herinneringen aan een vorig leven van jonge kinderen.


Tekst


Reincarnatie van de persoonlijke ziel

Ook al gaat het in tegen de common sense van veel westerlingen, een van de belangrijkste, succesvolste onderdelen van onderzoek naar leven na de dood is het onderzoek naar spontane herinneringen aan een vorig leven van jonge kinderen. Het onderzoek naar dit fenomeen bestaat eigenlijk al eeuwen, maar het werd pas in de jaren 1930 bekend in het westen, door het geval Shanti Devi. Dr. Ian Stevenson heeft vanaf de jaren 1960 bijna 3000 van dit soort gevallen verzameld, zowel in Azie als in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Afrika. Een typisch geval draait om een kind tussen de 2 en 5 jaar (met een piek rond de 3 jaar) dat enkele jaren lang volhoudt dat het al eens eerder heeft geleefd. In een groot aantal gevallen doet het daarbij uitspraken die werkelijk betrekking hebben op een historische overledene. In sommige gevallen is er sprake van vaardigheden die het kind nooit in dit leven heeft geleerd of van moedervlekken en aangeboren lichamelijke afwijkingen die overeenkomen met de doodsoorzaak die het kind zich zou herinneren.

Harde kern
In een harde kern van gevallen is het uiterst onaannemelijk dat het kind de correcte uitspraken die het over iemands doet ontleend kan hebben aan zijn huidige omgeving. In combinatie met gedragingen en emoties die overeenkomen met die van de overledene, vormt dit een reden voor onderzoekers om reincarnatie als beste verklaring voor dergelijke gevallen te beschouwen.

Personalistische interpretatie van reincarnatiegevallen
In het boeddhisme wordt reincarnatie opgevat als een onpersoonlijk proces van de wedergeboorte van karma of geestelijke eigenschappen. Tegenover deze impersonalistische positie staat de personalistische interpretatie die als kader dient voor het onderzoek van Stichting Athanasia. Volgens de personalistische theorie van reincarnatie, is er een persoonlijke ziel die de fysieke dood overleeft en die ook weer terug kan komen in een nieuw fysiek lichaam. In de geestelijke zin is een kind met paranormale herinneringen aan een vorig leven dus echt dezelfde persoon als degene van wie dat leven was. De persoonlijke ziel is slechts in een nieuw lichaam gekomen met een nieuwe omgeving en wordt natuurlijk ook beinvloed door het nieuwe brein en de nieuwe omstandigheden waarin ze is beland.
In Prana nummer 148 is te lezen hoe drs. Titus Rivas de personalistische interpretatie onder andere toepast op het thema van de zogeheten nieuwetijdskinderen.

Nederlandse kinderen
Stichting Athanasia heeft een aantal Nederlandse gevallen van jonge kinderen met herinneringen aan vorige levens verzameld, in navolging van de voormalige Stichting voor Wetenschappelijk Reincarnatieonderzoek en de theologe Dr. Joanne Klink. Tegenwoordig werkt ze op dit punt samen met Stichting Spirituele Ontwikkeling van Mary Remijnse en Bram Maljaars. Ook is er internationale samenwerking met onderzoekers als Dr. Kirti Swaroop Rawat, Mary Rose Barrington, Peter Mulacz en Zsolt Banhegyi.

In de boeken Parapsychologisch onderzoek naar reincarnatie en leven na de dood, Uit het leven gegrepen en Encyclopedie van de Parapsychologie van drs. Titus Rivas wordt onder meer aandacht besteed aan het eigen reincarnatieonderzoek van Stichting Athanasia.


Artikelen van Athanasia
- Parapsychologisch reincarnatieonderzoek, door drs. Titus Rivas (voor het Parapsychologisch Instituut te Utrecht)
- Reincarnation research: in search of the most parsimonious hypothesis, door drs. Titus Rivas
- Rebirth and Personal identity: Is Reincarnation an Intrinsically Impersonal Concept?, door drs. Titus Rivas, gepubliceerd in Journal of Religion and Psychical Research
- Past-life interpretations: we need all of them (SPR lecture November 2004), door drs. Titus Rivas
- Three Cases of the Reincarnation Type in the Netherlands, door drs. Titus Rivas, gepubliceerd in Journal of Scientific Exploration
- Tre casi di reincarnazione EU, Italiaanse vertaling
- Six Cases of the Reincarnation Type in the Netherlands, door drs. Titus Rivas, gepubliceerd in The Paranormal Review
- Drie nieuwe gevallen van herinneringen aan vorige levens in Nederland,door drs. Titus Rivas en Anny Dirven, in samenwerking met Stichting Spirituele Ontwikkeling, gepubliceerd in Spiritualiteit, 2004
- Herinneringen van Celina: een Nederlands geval van reincarnatie binnen dezelfde familie, door drs. Titus Rivas en Anny Dirven, in samenwerking met Stichting Spirituele Ontwikkeling, gepubliceerd in Spiritualiteit, 2004
- Reincarnatieherinneringen in Nederland: vijf klassieke en drie uitzonderlijke gevallen, door drs. Titus Rivas en Anny Dirven, in samenwerking met Stichting Spirituele Ontwikkeling, gepubliceerd in Spiritualiteit, 2005
- Alfred Peacock? Reincarnation fantasies about the Titanic, door drs. Titus Rivas, gepubliceerd in Journal of the Society for Psychical Research
- Niet skeptisch, wel kritisch, door drs. Titus Rivas
- Ian Stevenson, onderzoeker van reincarnatieherinneringen
- Recensie van In-Depth Research in Reincarnation, door drs. Titus Rivas, gepubliceerd in Terugkeer
- Reincarnatie, persoonlijke evolutie en bijzondere kinderen, door drs. Rivas, gepubliceerd in Prana
- Hypnose-experiment van Stichting Athanasia, door Titus Rivas en Anny Dirven in samenwerking met drs. Dick Wernars
- Nederlandse gevallen van re�ncarnatie rond het millennium, door drs. Titus Rivas
- De Arnhemse brand van Pasen 1973: Herinneringen van Christina uit Malden, door drs. Titus Rivas, gepubliceerd in Spiegel der Parapsychologie
- The case of S., door drs. Titus Rivas
- Recensie van Frueher als ich gro� war van Dr. Joanne Klink, door drs. Titus Rivas, gepubliceerd in Terugkeer
- Boekbespreking van Wie was mijn kind? van Carol Bowman, door drs. Titus Rivas, gepubliceerd in Prana
- Nieuwe Nederlandse gevallen van kinderen met herinneringen aan een vorig leven, door Stichting Athanasia, artikel gepubliceerd in Paraview
- Utterances about rebirth among four young children from the Netherlands, door drs. Titus Rivas
- Boekbespreking van Reincarnation and Biology van dr. Ian Stevenson, door drs. Titus Rivas, gepubliceerd in Spiegel der Parapsychologie
- Een personalistische visie op leven na de dood en reincarnatie, door drs. Titus Rivas, gepubliceerd in Terugkeer
- Memory and paramnesia: Reincarnation research into spontaneous memories among adults and children in the Netherlands, door drs. Titus Rivas, gepubliceerd op site Reincarnation Researches
- Dreams about previous lives, door drs. Titus Rivas, gepubliceerd op website Reincarnation Researches
- Re�ncarnatie is niet alleen maar een geloof, door drs. Titus Rivas, gepubliceerd in Ohm Vani van Organisatie Hindoe Media (OHM)
- Boekbespreking van New Dimensions in Reincarnation Research van Dr. Jamuna Prasad, door drs. Titus Rivas, gepubliceerd in Tijdschrift voor Parapsychologie
-
Een BDE en beelden uit het verleden: Ervaringen van de familie Leefkens, door drs. Titus Rivas en Anny Dirven
- Het geheugen en herinneringen aan vorige levens, door drs. Titus Rivas
- De kindertijd en vorige levens, door drs. Titus Rivas
- Tweelingen en reincarnatie, door drs. Titus Rivas, gepubliceerd in Prana
- Reincarnation and Pre-existence Among Young European Children, door drs. Titus Rivas, lezing voor Paraquest Conference, Sales, 2006
- Ik wist dat Suriname mijn beloofde land was - het relaas van Jolanda Klaassen, door drs. Titus Rivas en Anny Dirven, gepubliceerd in 2006 in Spiritualiteit
- Een vermoedelijk geval van re�ncarnatie, door dr. Kirti Swaroop Rawat, gepubliceerd in 1998 in Prana
- Het verleden van Shanti Devi, door dr. Kirti Swaroop Rawat, gepubliceerd in 1998 in Prana

Andere artikelen en websites
- Carol Bowman: Past Life Therapy
- Division of Personality aan de University of Virginia
- The Case of Shanti Devi, door Dr. Kirti Swaroop Rawat
- Sweet Swarnlata
- A Matter of Death & Life: Ian Stevenson's scientific search for evidence of reincarnation, door Tom Shroder
- The Case of Titu
-Some of My Journeys in Medicine: A Lecture about Science and Reincarnation, door dr. Ian Stevenson
- Birthmarks and Birth Defects Corresponding to Wounds on Deceased Persons
- Lezing van dr. Ian Stevenson over gevallen van kinderen met herinneringen aan vorige levens


- Interview van Bikram Lalbahadoersingh met Anny Dirven en Titus Rivas
- Interview voor Darshan
Naar de homepage

Boeken van Athanasia