Titel

Filosofie van de geest

Geplaatst door

Stichting Athanasia   (publicatiedatum: 1 August, 2012)

Samenvatting

Athanasia verdedigt in het algemeen niet-materialistische (dualistische en idealistische), interactionistische en personalistische posities binnen de filosofie van de geest.


Tekst

ilosofie van de geest

Een van de voornaamste gebieden van de wijsgebeerte waar Athanasia mee te maken heeft is de filosofie van de geest. Hoe ligt de verhouding tussen lichaam (of brein) en geest? Waaruit bestaat iemands persoonlijke identiteit (in ontologische zin)? Hoe kunnen we zeker zijn van het bestaan van bewustzijn bij andere mensen of bij dieren? Bestaat er een psychisch geheugen dat je niet kunt reduceren tot opslag in het brein? Is er een filosofische bewijsvoering mogelijk van een leven na de dood?

Athanasia verdedigt in het algemeen niet-materialistische (dualistische en idealistische), interactionistische en personalistische posities binnen de filosofie van de geest. Ook verwerpen we het klassiek cartesiaanse beeld van dieren als biologische robots zonder bewustzijn en vervangen dit door een neocartesiaans idee van zielen in dierlijke organismen.

Drs. Titus Rivas publiceerde een verhandeling ten gunste van het personalistisch dualisme, Geesten met of zonder lichaam.


Artikelen van Athanasia
- Creƫert Callostomie alleen een gespleten brein of ook een gespleten ziel?, door drs. Titus Rivas
- A few remarks on the supposed death of dualism, door drs. Titus Rivas
- Psychical appearance and reality, door drs. Titus Rivas
- Filosofische kritiek op de computer als model voor de verhouding tussen lichaam en geest, door drs. Titus Rivas
- Exit Epiphenomenalism, door drs. Titus Rivas en dr. Hein van Dongen
- The Causally Efficacious Psyche, door drs. Titus Rivas
- Exit epifenomenalismo, door drs. Titus Rivas en dr. Hein van Dongen
- De mysterieuze relatie tussen hersenen en geest, door drs. Titus Rivas
- Why the efficacy of consciousness cannot be limited to the mind, door drs. Titus Rivas
- Een psychisch geheugen zonder basis in de hersenen, door drs. Titus Rivas
- Dieren: robots of subjecten?, door drs. Titus Rivas
- The denial of consciousness in non-human animalsdoor drs. Titus Rivas
- Het substantialistische argument voor persoonlijke onsterfelijkheid, door drs. Titus Rivas
- Artificiele Intelligentie en dualisme, door drs. Titus Rivas
- Een personalistische visie op leven na de dood, door drs. Titus Rivas
- Boekbesprekingen van twee boeken van Stephen E. Braude, door drs. Titus Rivas
- Metasubjective Cognition Beyond the Brain: Subjective Awareness and the Location of Concepts of Consciousness, door drs. Titus Rivas
- Boekbespreking van The Lost Cause van Dr. Celia Green, door drs. Titus Rivas
- Volledige tekst van het boek Geesten met of zonder lichaam, van drs. Titus Rivas

Andere artikelen
- Dualist Papers by Titus Rivas
- New Dualism Archive

Boeken van Athanasia
Naar de homepage