Titel

Artikelen van T. Rivas over relaties e.d.

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 1 May, 2011)

Samenvatting

Artikelen en recensies over relaties en aanverwante onderwerpen.


Tekst


Artikelen - los en gebundeld - van T. Rivas over relaties en aanverwante onderwerpen (inclusief recensies)

Algemeen
- Dualisme, seksualiteit en sekse
- "#MeToo: over seks, macht en verandering" van Jan den Boer en Caroline van Wijngaarden (recensie)
- Sekse zit tussen de oren: maar heeft de ziel wel een geslacht?
- Seksuele Intolerantie
- Sexual Intolerance

Bestialiteit
- Bestialiteit

Kuisheid
- Kuisheid als gezond onderdeel van leefwijzen

Ongewone relaties en misbruik
- Positive Memories (zie ook vertalingen) - overwegend positief besproken in The Journal of Sexology.

Let op: Dit boek is wel eens geframet als een eenzijdig positief boek over verboden relaties, dat die verboden relaties zou "verheerlijken" omdat het focust op positieve vrijwillige relaties van dat verboden type. (Positive Memories zou daarbij dus impliceren dat mensen steeds alleen maar positieve herinneringen zouden hebben aan zulke verboden relaties.) Dit is uitdrukkelijk niet aan de orde, omdat het boek helemaal niet stelt dat alle of zelfs maar de meeste relaties of contacten op dit gebied beschouwd mogen worden als positieve vrijwillige relaties. In plaats daarvan maakt het juist een scherp onderscheid tussen positieve vrijwillige relaties zonder misleiding en negatieve, schadelijke relaties en worden er strenge criteria genoemd waar vrijwillige relaties moreel gezien aan zouden moeten voldoen (het is dus niet genoeg dat ze vrijwillig zijn) als die relaties legaal zouden zijn, zoals basale monitoring door ouders of verzorgers, net zoals dit gebeurt bij vriendschappen en relaties tussen minderjarigen onderling.

Bovendien keert het boek zich paradoxaal genoeg tegen het aangaan van vrijwillige illegale relaties in de huidige setting zolang deze nog illegaal en sterk getaboeïseerd zijn (vanwege de psychosociale gevolgen van de maatschappelijke afwijzing ervan, zoals verwarring en schaamte) en uiteraard ook expliciet tegen onvrijwillige relaties (los van de vraag of ze illegaal zijn of niet). Het stelt stromingen die alle relaties als in wezen positief voorstellen (bv. omdat volgens die stromingen seksueel contact in wezen altijd positief zou zijn, zelfs als het om ondubbelzinnig gedwongen seks zou gaan)  of de schadelijke gevolgen van onvrijwillige seks bagatelliseren nadrukkelijk aan de kaak. De auteur is daarom zelfs meer dan eens persoonlijk aangevallen door aanhangers van zulke stromingen. Hij stelt aan de hand van de verzamelde persoonlijke verklaringen weliswaar dat er naar alle waarschijnlijkheid positieve vrijwillige relaties bestaan en dat alleen die het verdienen onder strikte voorwaarden gelegaliseerd te worden (vanuit de gedachte: het is niet terecht om ALLE relaties te verdoemen, en te doen alsof ook door de ouders/verzorgers gemonitorde vrijwillige relaties inherent schadelijk zijn), maar gaat daarbij uit van basale humanistische normen, in plaats van zulke normen te verwerpen als 'te bekrompen' of 'vervreemd van de menselijke natuur' zoals sommige anderen dat kunnen doen.  (Boek is op mijn verzoek verwijderd totdat duidelijk is of dergelijke boeken ook in 2022 en daarna nog legaal zijn in Nederland). 
- Stil in mij (boekbespreking)

Nota bene:
Ik heb al jaren geen nieuwe stukken meer geschreven over dit onderwerp, omdat ik genoeg heb van de vooroordelen, het geroddel en de haat op dit gebied. De taboes zijn in de praktijk vele malen sterker dan de rationaliteit als het hierom gaat.
Ik trek me voor onbepaalde tijd terug uit de publieke discussie, maar laat mijn stukken wel op internet staan. Die kunnen zo altijd nog gebruikt worden als discussiemateriaal, maar ik wil me daar zelf niet meer in mengen. (Toevoeging 2022: Die artikelen zijn inmiddels ook van internet gehaald door mij vanwege negatieve reacties op elke nuance op dit gebied.) Ik heb mijn zegje wel gedaan en heb er genoeg van om persoonlijk zwart te worden gemaakt vanwege het uiten van een mening. Dat dit nog steeds kan gebeuren in het Westen in de 21e eeuw is mijns inziens verontrustend, maar ik kan daar in mijn eentje weinig aan veranderen. Vrijheid van meningsuiting en wederzijds respect? Laat me niet lachen!! Juist op dit gebied is daar nog lang geen sprake van.

Ik ben altijd tegen het overtreden van de wet geweest en heb anderen ook ten zeerste afgeraden om dat te doen. De veranderingen die ik voorstond dienden langs democratische weg doorgevoerd te worden, op basis van goede, rationele argumenten.
Ook heb ik veel geschreven over misbruik en me altijd gekeerd tegen alle mogelijke onvrijwillige zaken.
Ik stond in dit verband bekend als de auteur met de strengste ethische criteria op dit gebied en sommigen vonden zelfs dat ik daarin doorschoot (d.w.z. dat ik TE streng was)! Een beknopte Nederlandse versie van mijn criteria werd geciteerd in een appendix van een boek van ds. Hans Visser.
Criteria die volgens mij niet ter discussie kunnen staan, zijn dat de relatie legaal en geheel en al vrijwillig moet zijn, dat de relatie niet mag leiden tot inperking van de persoonlijke of sociale vrijheid, en dat de directe sociale omgeving en de maatschappij in het groot er niet afwijzend tegenover mogen staan. In de huidige context ben ik dan ook altijd tegen alle erotische en zelfs de meeste platonische relaties geweest. Het is niet minder dan een leugen dat ik ooit zomaar voor erotische relaties zou zijn geweest zonder dat die aan die ethische criteria zouden voldoen. Ik heb altijd een scherp onderscheid gemaakt tussen echt misbruik en vrijwillige zaken, Ik ben altijd geweest voor rationele argumentatie en ethische grenzen, zowel publiekelijk als privé.

Er kunnen nog wel oude stukken opnieuw geplaatst worden (door anderen) of (taalkundig) worden gecorrigeerd of vertaald door anderen, maar dat zijn dan dus reeds jaren geleden geschreven oude stukken of verbeterde versies daarvan. Eventueel kan ik nog ingaan op interviews of serieuze, open discussies naar aanleiding van wat ik al geschreven heb, maar dat is iets anders dan nieuwe dingen publiceren. Voor mij is het in actieve zin echt genoeg geweest rond dit onderwerp. (april 2016)

Inmiddels geef ik ook geen interviews meer over deze kwesties en ga ik ook niet meer in op uitnodigingen voor discussies (december 2021). Het onderwerp is voor mij inmiddels genoeg 'uitgekauwd'. 

Daarnaast heb ik ook geschreven over andere dingen die ik niet rechtvaardig of redelijk vond, zoals de manier waarop dieren in de mensenwereld worden behandeld, misstanden rond werk en inkomen, en misstanden in de psychiatrie. Dat ik bij dit specifieke onderwerp betrokken ben geraakt heeft te maken met ervaringen rond volledig platonische vriendschappen en de manier waarop die door sommigen werden verketterd, met name in de jaren 1990. Maar zoals ik boven aangeef, heb ik inmiddels echt genoeg bijgedragen aan de discussie en trek ik me daar echt uit terug tot eventuele vrijzinnigere tijden. 

Polyamorie
- Ik hou van twee mannen: Polyamorie, liefhebben zonder grenzen van Ageeth Veenemans (recensie)