Titel

Interactie tussen geest en werkelijkheid

Geplaatst door

Stichting Athanasia   (publicatiedatum: 1 August, 2012)

Samenvatting

Onderzoek naar vormen van wisselwerking tussen de persoonlijke geest en de rest van de werkelijkheid.


Tekst


Onderzoek naar vormen van wisselwerking tussen de persoonlijke geest en de rest van de werkelijkheid

Athanasia wijst de gangbare materialistische theorieen over de verhouding tussen de geest en zijn lichaam af. In plaats daarvan stelt zij dat de geest in een wisselwerking staat tot het lichaam, maar ook rechtstreeks telepathisch contact kan hebben tot andere geesten. Ook een herinterpretatie van zogenaamde 'bewijzen' voor een materialistisch wereldbeeld waarin de geest geen rol speelt is belangrijk in dit verband. Bijvoorbeeld in verband met bepaalde vormen van psychologisch onderzoek.
Athanasia houdt zich voornamelijk bezig met theorievorming op het gebied, maar wil ook graag bewijskrachtige spontane gevallen van bijvoorbeeld telepathie, psychokinese of precognitie onderzoeken.

Artikelen
- De mysterieuze relatie tussen hersenen en geest, door drs. Titus Rivas
- Hersenen, geest en parapsychologie door Stichting Athanasia
- A telepathic experience surrounding the death of a grandmother, door drs. Titus Rivas
- Intrasomatische parergie: deel 1
- Intrasomatische parergie: deel 2
- Intrasomatische parergie: theoretische beschouwingen, door drs. Titus Rivas
- Twee precognitieve dromen, geval van Stichting Athanasia gepubliceerd in het Tijdschrift voor Parapsychologie
- Inleidende woorden bij boekpresentatie van De Vlucht van Gerda de Lozanne, door drs. Titus Rivas
- Sterke overtuiging, geval van Stichting Athanasia gepubliceerd in het Tijdschrift voor Parapsychologie
- Boekbespreking van Tweeling-telepathie van Guy Lyon Playfair, door drs. Titus Rivas
- Boekbespreking van A World in a Grain of Sand van Mary Rose Barrington, Ian Stevenson en Zofia Weaver, door drs. Titus Rivas

Naar de homepage