Titel

Bewust overleven na de dood

Geplaatst door

Stichting Athanasia   (publicatiedatum: 31 July, 2012)

Samenvatting

Naast bijna-doodervaringen zijn er ook aanwijzingen voor de mate en vorm waarin we bewust zijn na de dood, waaronder gevallen van herinneringen aan een spirituele preexistentie, d.w.z. aan ervaringen in een spirituele wereld voor de geboorte


Tekst

Bewust overleven na de dood


Een belangrijk argument voor een bewust overleven na de dood wordt gevormd door zogeheten bijnadoodervaringen oftewel BDEs. En dan met name gevallen waarin de patient specifieke buitenzintuiglijk gebeurtenissen waarnam terwijl de hersenactiviteit in de cortex onmeetbaar laag was zodat er sprake was van een zogeheten vlak EEG.

Bijnadoodervaringen
Cardioloog P. van Lommel, BDE-onderzoeker heeft de bijnadoodervaring als volgt gedefinieerd:
"Een bijnadoodervaring is een geestelijke ervaring die kan optreden tijdens een periode van klinische dood, maar ook tijdens een stervensproces of soms zonder duidelijke aanleiding. De bijnadoodervaring is een universele ervaring die over de hele wereld en door alle tijden heen wordt vermeld, die onafhankelijk is van leeftijd, intellect of godsdienst."
Kenmerken van BDEs die vaak terugkomen zijn zoals pionier Raymond Moody al vaststelde o.a. een buitenlichamelijke ervaring, waarneming van het eigen lichaam en wat er in de omgeving daarvan gebeurt, een donkere ruimte of tunnel, een bovenaards licht, de ontmoeting met overledenen of geestelijke wezens, een panoramisch overzicht van het aardse leven, een grens tussen leven en dood, en een terugkeer naar het lichaam.

Allerlei onderzoekers zoals Van Lommel, de Engelsen Peter Fenwick en Sam Parnia, en de Amerikanen Bruce Greyson, Kenneth Ring, Michael B. Sabom en Ian Stevenson, en de Zwitserse Evelyn Elsaesser Valarino hebben vastgesteld dat BDEs niet volledig verklaarbaar zijn door fysiologische of psychologische factoren.
Het optreden van waarnemingen van de omgeving tijdens een vlak EEG impliceert dat het bewustzijn er nog steeds is terwijl het niet langer ondersteund kan zijn door activiteit in de hersenschors. Er is dus een zogeheten transcendente factor in het spel die niet te herleiden valt tot reeds bekende verschijnselen uit gangbaar wetenschappelijk onderzoek.
Het is rationeel gezien verantwoord om van hieruit te extrapoleren naar een toestand waarin de hersenen onomkeerbaar stil liggen. Als helder bewustzijn in ultieme zin niet afhankelijk is van een functionerende hersenschors, is er geen reden om te veronderstellen dat dit opeens anders ligt na de dood van het brein.

Er zitten allerlei aspecten aan bijnadoodervaringen en de consequenties daarvan. Een van de medewerkers van Athanasia, psycholoog Drs. Andre Rozendaal, heeft een afstudeerscriptie geschreven over de persoonlijkheisveranderingen na BDEs.

Andere bronnen van informatie over bewustzijn na de dood
Naast bijnadoodervaringen zijn er ook aanwijzingen voor de mate en vorm waarin we bewust zijn na de dood, waaronder gevallen van herinneringen aan een spirituele preexistentie, d.w.z. aan ervaringen in een spirituele wereld voor de geboorte. Dergelijke herinneringen zijn vooral waardevol als ze optreden bij jonge kinderen, al dan niet in verband met herinneringen aan een vorig leven. Soms omvatten ze ook indrukken van aardse gebeurtenissen van voor de verwekking van een kind, waar het kind niet op een normale manier achter gekomen zou kunnen zijn. Het is erg opmerkelijk dat herinneringen aan een preexistentie in veel opzichten lijken op bijnadoodervaringen, zeker als ze afkomstig zijn van kinderen die niet van BDEs hebben gehoord.

Athanasia en bewustzijn na de dood
Stichting Athanasia gaat ervan uit dat o.a. BDEs en herinneringen aan een spirituele preexistentie zicht kunnen bieden op het bewustzijn na de dood. Ze vindt het daarom van belang dat er veel onderzoek wordt gedaan naar deze onderwerpen. Ze doet er literatuuronderzoek naar en verzamelt zelf ook nieuwe gevallen. Mocht u of iemand in uw naaste omgeving ervaringen hebben op dit terrein, neemt u dan vooral contact met ons op! Uiteraard gaan we discreet met uw melding om.

Athanasia onderhoudt contacten met onderzoekers en organisaties, zoals Stichting Merkawah -inmiddels Netwerk NDE's, die volledig in deze onderwerpen gespecialiseerd zijn.


Artikelen van Athanasia

- The Survivalist Interpretation of Recent Studies into the Near-Death Experience, door drs. Titus Rivas

- Consciousness during Clinical Death and After Irreversible Brain Death, door drs. Titus Rivas

- Het geval Al Sullivan: een bijnadoodervaring met paranormale indrukken, door drs. Titus Rivas

- Materialisme, fysicalisme en het naturalistisch postulaat: De irrationele grondslagen van skepsis rond bijnadoodervaringen, door drs. Titus Rivas. - Misleidende Skepsis over bijnadoodervaringen

- De Interpretatie van Bijna-Dood Ervaringen, door drs. Titus Rivas

- Boekbespreking van Der Verkleidete Segen van Barbara R. Rommer

- Scriptie van Andr� Rozendaal

- Boekbesprekingen van twee boeken van Stephen E. Braude, door drs. Titus Rivas

- Recensie van Is there an afterlife? van David Fontana, door drs. Titus Rivas

- The sickbed vision of Mrs. Neska Ong A Kwien, door drs. Titus Rivas en Anny Dirven

- Een BDE en beelden uit het verleden: Ervaringen van de familie Leefkens, door drs. Titus Rivas en Anny Dirven

- Pam Reynolds: psi en een vlak EEG, door drs. Titus Rivas


Andere artikelen

- Near-death experience in survivors of cardiac arrest: a prospective study in the Netherlands (dr. Pim van Lommel c.s.)

- People have near-death experiences while brain dead

- Do Any Near-Death Experiences Provide Evidence for the Survival of Human Personality after Death?

- Medical Evidence for NDEs, door Pim van Lommel

- De unieke BDE van Pamela Reynolds, door Rudolf H. Smit

- Kritiek van Greg Stone op Susan Blackmore

- NDE's real, illusions or hallucinations

- Near Death Experiences in Cardiac Arrest and the Mystery of Consciousness, door Sam Parnia

- Science and Spirituality: A Challenge for the 21st Century, door Peter Fenwick

- About the Continuity of Our Consciousness, door Pim van Lommel


Websites

- Stichting Merkawah

- Website van Bert van Schuijlenburg

- bijnadoodervaring.nl van Cees de Kort

- Interview van TV Gelderland met dr. Pim van Lommel

- BDE-startkabel
- Evelyn Elsaesser-Valarino

- IANDS Flanders/Limen VZW

- International Association for Near-Death Studies (IANDS)

- Near-Death Experience Research Foundation (NDERF)

- Horizon Research

- Near-Death Experiences and the Afterlife

- Stichting Elisabeth Kubler-Ross Nederland

- Notre experience (Franstalig)

- Website van Dr. Melvin Morse

- Website van P.M.H. Atwater

- Annekatrin Puhle

- A Study of Near-Death Experiences

- Light Hearts van Elisabeth Hallett

- Royal Child - Prebirth

- Cosmic Cradle: Souls waiting in the wings for birth


Naar de homepage

Boeken van Athanasia