Titel

Seksuele vrijheid en morele grenzen

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 5 March, 2018)

Samenvatting

Kort stukje over de verhouding tussen seksuele vrijheid en de morele grenzen daaraan.


TekstSeksuele vrijheid en morele grenzen

Als filosoof heb ik een aantal artikelen gepubliceerd over seksuele intolerantie en aanverwante onderwerpen. Mijn opvattingen zijn een stuk liberaler dan gemiddeld. Zo denk ik op grond van de beschikbare informatie dat er onschuldige, bonafide relaties kunnen bestaan tussen meerderjarigen en minderjarigen en dat die door hun onschadelijke karakter ook echt bestaansrecht hebben. Toch ben ik er geen voorstander van dat zomaar alle remmen los worden gegooid. Waar ligt voor mij de grens?

Het voornaamste punt dat je in acht moet nemen is uiteraard dat je niets met iemand anders doet dat ingaat tegen zijn of haar eigen wensen. Doe je dat wel, dan maak je je niet alleen in juridische zin schuldig aan een misdrijf, maar ga je ook moreel gezien over de schreef. Het gaat in mijn visie in zo'n geval dus niet alleen om een willekeurig maatschappelijk taboe waar sommigen nou eenmaal lak aan hebben. Nee, we hebben echt te maken met een universele morele norm. Ik verzet me in dit opzicht onder meer tegen sommige bewonderaars van de Marquis De Sade of Georges Bataille die schijnen te vinden dat seksuele verlangens in het algemeen, of in elk geval de eigen wensen, zo heilig en onaantastbaar zijn dat letterlijk alles geoorloofd zou moeten zijn. En verder bijvoorbeeld ook tegen de ideologie dat je kinderen desnoods met zachte dwang zou moeten overhalen om mee te doen aan vormen van incest, omdat dat goed zou zijn voor hun seksuele ontwikkeling. Evenals tegen een soort opgelegde sekstherapie waarbij delinquenten min of meer tot seksueel contact gedwongen zouden worden.
Als je iemands eigen wil niet respecteert, is er sprake van misbruik, aanranding of verkrachting.

Kortom: Jouw vrijheid mag niet ten koste gaan van andermans vrijheid.

Zo'n principe leidt niet tot vertrutting maar wel tot bescherming van de vrijheid van anderen.Het komt feitelijk gewoon neer op het doorvoeren van een algemeen principe van seksuele vrijheid. Iedereen moet de vrijheid hebben op zijn of haar eigen manier om te gaan met erotiek, ook als dat bijvoorbeeld leidt tot vergaande (vrijwillige) promiscuïteit, porno of prostitutie en zelfs als dat leidt tot volledige onthouding.

Titus Rivas

Dit stukje werd begin jaren 2010 als blog geplaatst op Blogger.com