Titel

Duitse BDE met paranormale aspecten

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 5 May, 2016)

Samenvatting

Een casus van Joachim Nicolay van een Duitse nabij-de-doodervaring met paranormale aspecten.


Tekst


Duitse BDE met paranormale aspecten

Op 10 september 2015 stuurde de Duitse onderzoeker Wilfried Kuhn mij een bericht van Joachim Nicolay door. Dit bericht bevatte onder meer een verklaring van een voormalige Duitse verpleegkundige genaamd Müller. Deze schrijft met name het volgende (vrije vertaling):

“Vijftien jaar geleden werkte ik als verpleegkundige in een ziekenhuis. Op een dag werd er een jongeman bij ons binnengebracht die een ongeluk met een motorfiets had gehad. Men stelde meerdere verwondingen bij hem vast. Ik was bij de operatie aanwezig. Als verpleegkundige was het mijn verantwoordelijkheid de nodige hulpmiddelen aan te dragen. Het hele verhaal (de operatie plus de reanimatiepogingen) nam ongeveer drie uur in beslag. Tussendoor kreeg de patiënt telkens weer een hartstilstand zodat hij opnieuw gereanimeerd moest worden.

Deze patiënt moest in de loop van de weken daarop nog enkele keren geopereerd worden, zodat ik meer dan eens met hem te maken kreeg, ook terwijl hij wakker was. Ik had dan bijvoorbeeld de taak hem van zijn bed op de operatietafel over te brengen. Bij de derde of vierde keer dat dit gebeurde, ontstond er een gesprek tussen ons. Hij zei dat hij me ergens van kende. Hij vertelde dat hij in de nacht van zijn ongeluk, toen hij geopereerd en gereanimeerd werd, zijn lichaam verlaten had en er vanaf het plafond naar gekeken had. Hij vertelde me wat wij deden, bijvoorbeeld wat ik zelf gedaan had, zoals dat ik defibrillator bij hem had neergezet. Hij beschreef tamelijk precies, dat ik dat apparaat naar hem toe had gebracht en dat er bepaalde handelingen werden verricht. Hij zei niet dat het om een 'defibrillator' ging. Hij zei: 'U heef dat apparaat bij me neergezet, en daar heb ik dan elektrische schokken mee toegediend gekregen.'
[…] Hij zei ook dat hij injecties kreeg met bepaalde medicijnen, hij noemde o.a. atropine. Dat is op zich [medisch gezien] wel een gangbaar middel, maar je kon er niet van uitgaan dat hij dat zou weten vanwege zijn eigen beroepsmatige achtergrond of zo.”

Titus Rivas

Dit artikel werd gepubliceerd in Terugkeer 26(3), herfst 2015, blz. 25 en Levenslicht 44, herfst 2015, blz. 18.

Contact: titusrivas@hotmail.com