Titel

Doet u het daarvoor, mevrouw? (Recensie)

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 1 May, 2016)

Samenvatting

Recensie van "'Doet u het daarvoor, mevrouw?' Het intieme en liefdevolle verhaal van een vrouw, met en zonder borstkanker" van Pam Comijs.


Tekst


Boekbespreking

Pam Comijs. 'Doet u het daarvoor, mevrouw?'Het intieme en liefdevolle verhaal van een vrouw, met en zonder borstkanker. Haarlem: Altamira, 2012. ISBN 978-94-013-0065-0.

Sinds de tragische dood van de veelzijdige Sylvia Millecam, is een spirituele of zelfs maar alternatieve benadering van kanker bijna per definitie verdacht geworden. Tegenwoordig stelt men bijna algemeen – en m.i. terecht - dat alternatieve geneeswijzen en reguliere geneeskunde complementair zijn. In het geval van kanker betekent dit bijvoorbeeld dat men zeker aandacht moet besteden aan eventuele psychosomatische factoren in het ontstaan en verloop van de ziekte, maar tegelijkertijd ook open dient te staan voor zoiets 'grof-stoffelijks' als een operatie.
Pam Comijs is een personal coach en publiciste met een spiritueel wereldbeeld gebaseerd op de leringen van Seth, een 'entiteit' die gechanneld zou zijn door het medium Jane Roberts. Toen Comijs persoonlijk geconfronteerd werd met de diagnose borstkanker, liet zij zich leiden door de wereldbeschouwing van deze 'geestelijke leraar'. Ze besloot zich niet te laten opereren, tot ontsteltenis van zowel reguliere artsen als alternatieve hulpverleners en natuurlijk haar geliefden. . In feite was iedereen het erover eens dat dit geen verstandige beslissing was.
Comijs was er echter van overtuigd dat niets in het leven op zuiver toeval berust. Lichamelijke ziekten weerspiegelen voor haar een diepere psychologische problematiek. Ook hecht ze veel belang aan aanwijzingen dat kanker werkelijk met de kracht van de geest teruggedrongen kan worden. Ze vermeldt Deepak Chopra, Lawrence LeShan en Carl O. Simonton als drie artsen die deze visie met haar delen. Ook uit de context van bijna-doodervaringen weten we dat patiënten 'wonderbaarlijk' genezen kunnen worden. In de recente casus van Anita Moorjani was bijvoorbeeld sprake van een onverklaarbare genezing van een terminale vorm van kanker na een BDE. Wel gaat natuurlijk nogal ver om hier zomaar op te vertrouwen en om die reden een ingreep af te wijzen.
Na een periode waarin zij koppig vasthield aan haar besluit, gaat de auteur uiteindelijk toch akkoord met de verwijdering van een van haar borsten. Ironisch genoeg laat ze zich overtuigen door een helderziend medium. Achteraf beschouwd lijkt ze te beseffen dat ze haar pogingen om zichzelf 'alleen via de weg van de geest' te genezen eerder had moeten staken. Na de operatie wijst ze echter opnieuw een reguliere behandeling af, namelijk een combinatie van chemokuur en bestraling om te voorkomen dat de kanker terugkeert. Comijs is bang dat zo'n behandeling haar levenskwaliteit te zeer zou aantasten en stoort zich eraan als men opnieuw probeert haar op andere gedachten te brengen. Hierbij benadrukt ze dat ook mensen die de behandeling wel ondergaan nog geen garantie hebben dat de kanker niet meer terugkomt. Op deze manier kan ze in ieder geval nog genieten van een mooie tijd zonder bijverschijnselen. Ze verzet zich tegen de vanzelfsprekendheid waarmee de reguliere geneeskunde een bepaalde aanpak probeert door te drukken zonder menswaardigere alternatieven aan te reiken.
Comijs brengt haar borstkanker in verband met haar persoonlijke ontwikkeling als geëmancipeerde vrouw en haar leven als moeder en huisvrouw. Ze legt verbanden die op zich goed invoelbaar zijn maar moeilijk aangetoond kunnen worden. Binnen mijn eigen wereldbeeld kunnen lichamelijke klachten naast door psychogene factoren ook nog steeds door zuiver fysieke factoren veroorzaakt worden. Hoe dan ook heb ik zeker respect voor het persoonlijke en zoals ze zelf zegt liefdevolle relaas van de auteur. Haar boek geeft de lezer een indruk van de dilemma's waarvoor juist spiritueel georiënteerde mensen kunnen worden gesteld als ze geconfronteerd worden met kanker.

Titus Rivas

Deze recensie werd gepubliceerd in Terugkeer 23(4), winter 2012, blz. 32.

Contact: titusrivas@hotmail.com