Titel

The Eager Dead: A Study in Haunting (Recensie)

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 1 May, 2016)

Samenvatting

Boekbespreking door Titus Rivas van het boek "The Eager Dead: A Study in Haunting" van Archie Roy.


Tekst


Boekbespreking
Archie E. Roy. The Eager Dead: A Study in Haunting. Sussex: Book Guild Publishing, 2008. ISBN 978-1-84624-183-3.

De onlangs overleden astronoom en parapsycholoog Archie Roy was een groot kenner van (onderzoek naar) spiritistisch mediumschap. In het lijvige boek The Eager Dead geeft hij een historisch overzicht van de zogeheten kruiscorrespondenties. Dit zijn boodschappen die bij diverse mediums in een soort puzzelstukjes spontaan doorkomen via automatisch schrift en pas echt duidelijk worden door de fragmenten aan elkaar te leggen. Ze zouden afkomstig zijn geweest van overleden kopstukken van de vroege 'psychical research' naar een voortbestaan na de dood, zoals Frederic Myers, Edmund Gurney en Henry Sidgwick. De boodschappen werden voor het eerst in 1901 ontvangen en bleven langer dan 30 jaar doorkomen.
Wat de kruiscorrespondenties volgens diverse kenners zo moeilijk 'weg' te verklaren maakt, is het volgende. Er kwamen passages in voor die zinvol samenhingen met de specialismen van de boodschapper, terwijl de betrokken mediums er dikwijls geen chocola van konden maken. We hebben het dan over paranormale informatie, maar ook over citaten uit het Grieks, Latijn en Italiaans. Sommige mediamieke boodschappen sluiten inhoudelijk aan bij bijna-doodervaringen. Archie Roy is er in geslaagd een zeer levendig beeld te schetsen van de voornaamste deelnemers aan de kruiscorrespondenties en hun persoonlijke en historische achtergronden. Hij blijkt er overigens van overtuigd dat ten minste een deel van de correspondenties onverklaarbaar is door normale factoren zoals bedrog of voorkennis. Wat dit betreft merkt hij o.a. op dat de kerkvader Augustinus al stelde dat 'wonderen' niet in strijd zijn met de natuur, maar alleen met onze opvattingen over de natuurwetten.
Ook wordt duidelijk hoe uitgebreid en ingewikkeld de boodschappen soms zijn. Roy stelt zich bescheiden op, omdat het aantal correspondenties enorm is en hij niet te pretendeert er een volledig overzicht van te hebben. Hij merkt op dat de betrokken overledenen er helaas niet in geslaagd zijn een groot aantal mensen van de communicatie met overledenen te overtuigen. In de grote complexiteit van de kruiscorrespondenties ligt namelijk ook hun zwakte, omdat ze slechts voor een kleine elite begrijpelijk zijn. Een intellectuele elite die in de loop der tijd alleen maar verder geslonken is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat kruiscorrespondenties tegenwoordig nog veel minder aandacht kregen dan voorheen.
Dit boek is overigens alleen geschikt voor lezer met een meer dan gemiddelde belangstelling voor de specifieke achtergronden van de kruiscorrespondenties of de ruimere geschiedenis op dit gebied. Voor mensen die vooral geïnteresseerd zijn in de parapsychologische kant van de zaak, is een boek als Mediumship and Survival van Alan Gauld waarschijnlijk geschikter. In elk geval maakt The Eager Dead weer eens duidelijk dat er reeds veel meer wetenschappelijk onderzoek naar contact met overledenen is verricht dan je als buitenstaander zou denken.

Titus Rivas

Deze recensie werd geplaatst in Terugkeer 26(1), voorjaar 2015, blz. 32, en Levenslicht 42, voorjaar 2015, blz. 21-22.

Contact: titusrivas@hotmail.com