Titel

Light Changes van Annekatrin Puhle (Recensie)

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 1 May, 2016)

Samenvatting

Boekbespreking door Titus Rivas van het boek "Light Changes: Experiences in the presence of transforming light" van Annekatrin Puhle.


Tekst


Boekbespreking
Annekatrin Puhle. Light Changes: Experiences in the presence of transforming light. Guildford: White Crow Books, 2013. ISBN 978-1-908733-18-4.

Veel BDE'ers zien een bovenaards licht tijdens hun bijna-doodervaring. Spirituele lichtervaringen komen echter niet alleen in deze context voor. Annekatrin Puhle biedt een overzicht van de vele schakeringen van dit fenomeen in haar nieuwe werk Light Changes. Ze heeft hierbij gebruik gemaakt van boeken, artikelen en eigen interviews. Ongewone lichtverschijnselen blijken behalve bij bijna-doodervaringen bijvoorbeeld ook gemeld te worden in verband met sterfbedvisioenen, uittredingen, contacten met overledenen en dromen. Het lichtaspect kan zich op allerlei manieren manifesteren, variërend van een lichtbal of een halo tot de verlichting van een bepaalde plaats of de verschijning van een engel.
Puhle put voor haar boek uit een verzameling van meer dan 800 casussen. In de meeste gevallen is er sprake van slechts één getuige van het verschijnsel, maar sommige gebeurtenissen blijken door meer dan een persoon te zijn waargenomen. Opvallend hierbij is dat de auteur niet zomaar alles voor zoete koek slikt. Zo erkent ze dat veel zogeheten orbs en spookfoto's veroorzaakt worden door eigenaardigheden van moderne digitale camera's. Ook hecht ze bijzonder veel waarde aan casussen die extra goed gedocumenteerd zijn. Zoals het medisch onderzochte verhaal van Anna Monaro, een 20e-eeuwse vrouw wier borst of hartstreek een soort blauw licht leek uit te stralen als ze sliep. Dit merkwaardige licht zou soms zelfs in de hal van haar woning te zien zijn geweest. Of een casus van Elisabeth Kübler-Ross over een 4-jarig meisje dat op een dag tegen haar moeder zei dat Jezus haar zojuist verteld had dat ze naar de hemel zou gaan. Ze beschreef de hemel als een oord dat schitterde van al het goud en zilver. De kleuter verzekerde haar moeder dat het niet om een droom ging, maar dat het echt was. Diezelfde dag werd het meisje onverwacht vermoord. Puhle stelt vast dat de volgende drie kenmerken het meest voorkomen in haar collectie: een aanzienlijke impact van de ervaring voor de persoon in kwestie, gevoelens van troost, en zinvolheid. In deze opzichten lijken lichtverschijnselen ook buiten een levensbedreigende toestand in hoge mate op bijna-doodervaringen. De auteur benadrukt overigens wel dat lichtervaringen qua boodschap vaak te maken hebben met de dood en een voortbestaan daarna. Algemener stelt ze dat dergelijke ervaringen tot de prettigste en opwekkendste buitengewone ervaringen lijken te horen die mensen kunnen hebben.
Annekatrin Puhle verdient waardering voor haar interessante poging om ervaringen die op het eerste gezicht misschien weinig met elkaar te maken hebben, systematisch met elkaar in verband te brengen

Titus Rivas

Deze recensie werd geplaatst in Terugkeer 26(1). voorjaar, blz. 31, en Levenslicht 42, voorjaar 2015, blz. 21.

Contact: titusrivas@hotmail.com