Titel

All is One van Joop van Montfoort (Recensie)

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 1 May, 2016)

Samenvatting

Boekbespreking door Titus Rivas van het boek "All is One: How the pieces of life's puzzle fit together" van Joop van Montfoort.


Tekst


Boekbespreking

Joop van Montfoort. All is One: How the pieces of life's puzzle fit together. Central Milton Keynes: Author House, 2010. ISBN 978-1-4490-9526-0.

Joop van Montfoort is een Nederlandse auteur met een technische achtergrond in de electronica en IT. Zoals blijkt uit zijn werk All is One, heeft hij zich vanwege enkele persoonlijke paranormale ervaringen ontwikkeld van een skeptische materialist tot een aanhanger van wat wel 'noëtisch [of noïsch] monisme' wordt genoemd. Hieronder verstaat men dat alles een eenheid vormt (monisme), zoals de titel van zijn boek reeds suggereert, en dat alles in ultieme zin geestelijk (noëtisch) is. Wat Van Montfoorts presentatie van deze filosofie origineel maakt is dat hij haar verbindt aan de begrippen 'horizontaal' en 'verticaal'. Op het horizontale vlak hebben we te maken met orthodoxe wetenschappelijke experimenten, de fysieke natuurwetten en het aardse leven. Dit niveau is echter slechts een soort oppervlakteverschijnsel van een verticale, geestelijke dimensie of 'oceaan' die veel dieper reikt dan de alledaagse werkelijkheid en alle mogelijke verschijnselen aan elkaar verbindt. Volgens de auteur kan het bestaan van paranormale ervaringen alleen begrepen worden vanuit het bestaan van deze verticale dimensie. Hij heeft zijn boek geschreven voor mensen die zich verloren voelen in een wereld die gedomineerd wordt door een materialistisch, eenzijdig 'horizontaal' paradigma. Tegenover de mening van skeptici dat er helemaal geen paranormale verschijnselen met een verticale, geestelijke oorsprong bestaan, stelt Van Montfoort juist dat ze 'oneindig' zijn. Tegen die achtergrond staat hij stil bij de in veel opzichten treurig stemmende stand van zaken in de westerse wetenschap, geneeskunde, muziek en kunst.
De auteur brengt zijn eigen filosofie in verband met diverse traditionele stromingen en kopstukken daarbinnen en zoekt ook aansluiting bij Carl Gustav Jung, de kwantummechanica en verketterde grenswetenschappers zoals Rupert Sheldrake. Tevens blijkt hij een aanhanger van een ondogmatische universele religie. Van Montfoort is zelf overigens bedreven in transcendente meditatie en een voorstander van een veelheid aan individuele spirituele wegen. Uiteraard ontbreken ook bijna-doodervaringen en vergelijkbare verschijnselen, zoals herinneringen aan een voorbestaan, niet in All is One. Ik vind zijn beschrijving van eigen 'prebirth memories' extra interessant in dit verband.
Eerlijk gezegd heb ik zelf wel enkele bezwaren tegen het – in vrijzinnig spirituele kringen – populaire noëtische monisme, en soms kan ik Van Montfoort ook niet volgen bij concrete inschattingen. Voorts vind ik het merkwaardig dat hij ageert tegen religieuze intolerantie, maar tegelijkertijd wel stelt dat Jezus een dogmatisch christelijk boek zelf waarschijnlijk gebruikt voor een kampvuurtje waarop hij zijn maaltijd bereidt. De associatie bij dit beeld met het fenomeen boekverbranding, dat Van Montfoort trouwens noemt als toonbeeld van onverdraagzaamheid, lijkt me bijna onontkoombaar. Toch moet ik erkennen dat de auteurs over het algemeen zeker geslaagd is in de presentatie van zijn wereldbeeld. Het boek is duidelijk en toegankelijk geschreven en er komen leuke, verhelderende tekeningen in voor.
Nog meer affiniteit voel ik overigens met de betrokkenheid van de auteur bij het lot van dieren en zijn keuze voor een vegetarische levensstijl en afwijzing van invasieve dierproeven. Hij heeft in het verleden zelf dieren geslacht, maar is zich inmiddels bewust van het grote dierenleed waarmee het eten van vlees inherent gepaard gaat.

Titus Rivas

Deze recensie werd gepubliceerd in Terugkeer 25(2), zomer 2014, blz. 27.

Contact: titusrivas@hotmail.com