Titel

Het evangelie van het kwaad (Recensie)

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 1 May, 2016)

Samenvatting

Boekbespreking door Titus Rivas van het boek "Het evangelie van het kwaad" van Jean Thomassen.


Tekst


Boekbespreking

Jean Thomassen. Het evangelie van het kwaad. Soesterberg: Uitgeverij Aspekt, 2007. ISBN 9789059115569.

In een tijd waarin samenzweringstheorieën heel populair zijn, kan het nuttig zijn om stil te staan bij oudere varianten van dit verschijnsel. Zoals de bekende heksenwanen in Europa en de daaraan gekoppelde wrede straffen en ondervragingstechnieken. In Het evangelie van het kwaad besteedt auteur en kunstenaar Jean Thomassen onder meer aandacht aan de vraag in hoeverre er daadwerkelijk groepen hebben bestaan die doelbewust gebruik maakten van zwarte kunst. Zo schets hij een geschiedenis van de magie en bespreekt hij diverse 'vervloekte boeken'. Tevens komen er allerlei seksschandalen aan bod, onder meer van de beruchte Marquis de Sade en graaf Cagliostro.
Thomassen heeft een boeiend boek samengesteld dat vooral bestaat uit talloze anekdotes en weetjes, vergezeld van veel illustraties. Hoewel het zeker geen hoofdrol speelt, staat de auteur ook stil bij eventuele parapsychologische aspecten. Hij noemt bijvoorbeeld de mogelijkheid dat heksen die beweerden te kunnen vliegen, het in werkelijkheid hadden over uittredingservaringen waarbij ze geestelijk hun lichaam verlieten. Overigens lijkt Thomassen niet erg open te staan voor een voortbestaan na de dood, want dit noemt hij “voor ieder weldenkend mens een onzinnige gedachte'. Dit is erg merkwaardig omdat hij er aan het einde van zijn boek op terug lijkt te komen. Hij verwijst wat dit betreft met name naar een casus van herinneringen aan een vorig leven van een Engels meisje. Kennelijk vindt hij een voortbestaan inmiddels minder onzinnig.
Ruimer genomen geeft hij toe dat er ook dingen gebeuren 'die het onderzoeken waard zijn.' en noemt in dat verband de Italiaanse geleerde Ernesto Bozzano die zich bijvoorbeeld al in de eerste helft van de twintigste eeuw verdiepte in ervaringen rond het sterfbed.
Helaas is er ook een ontsierend element in het boek aanwezig, namelijk de mateloze afkeer die de auteur blijkt te koesteren tegenover de islam. Hij vergelijkt de mentaliteit van moslims meerdere keren met de achterlijke opvattingen van middeleeuwse christenen. Het ironische hieraan is dat Thomassen gekant is tegen heksenwanen en vergelijkbare hetzes, maar tegelijkertijd weinig moeite heeft met een ongenuanceerde islamofobie en zelfs een samenzwering vermoedt achter de moord op Pim Fortuyn. Los hiervan is er van alles aan te merken op de interpunctie. De balans opmakend is dit echter een onderhoudend, informatief en bij wijlen schokkend boek.

Titus Rivas

Deze recensie werd gepubliceerd in Terugkeer 25(3), herfst 2014, blz. 30-31.

Contact: titusrivas@hotmail.com