Titel

Sterfbedvisioen en aankondiging van overlijden

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 30 April, 2016)

Samenvatting

Perimortale ervaringen van H.C. de Leng met een sterfbedvisioen en een aangekondigde dood.


Tekst


Sterfbedvisioen en aankondiging van overlijden

Enige tijd geleden gaf H.C. de Leng mij toestemming de volgende ervaringen te publiceren.

“Deze gebeurtenis is ons verteld door mijn schoonmoeder. Het betrof het overlijden van haar oudere zuster Eugenie. Haar zuster was ten gevolge van kanker zwaar terminaal. Mijn schoonmoeder en haar broer Cor zaten thuis aan haar ziekbed toen het duidelijk was dat het overlijden van hun zuster nabij was. Eugenie was nog goed bij kennis en onder het praten wees zij opeens voor zich uit en zei: “Kijk eens wat een prachtig schip komt daar aan. Zij komen mij halen.” Men zou dit kunnen afdoen als een hallucinatie, ware het niet dat zij tegen mijn schoonmoeder zei: “Daar is jouw Henk ook” (Henk was de overleden man van mijn schoonmoeder). Mijn schoonmoeder begreep het niet. Ze wees naar haar broer en zei: “Dat is toch Cor.” Waarop haar zuster zei: “Ja natuurlijk is dat Cor, maar jouw Henk is daar ook.” Een paar minuten later blies zij haar laatste adem uit. Deze gebeurtenis toont volgens mij aan dat Eugenie vlak voor haar sterven nog geheel bij kennis was en als het ware al twee werkelijkheden naast elkaar zag.
Een tweede gebeurtenis betrof mijn schoonouders en vond plaats voor het sterfbedvisioen. Mijn vrouw en ik zaten op een vrijdagochtend aan de koffie met mijn schoonouders. Toen vertelde mijn schoonmoeder, bijna verontwaardigd dat ze die nacht zo naar gedroomd had over haar man. Ze zag hem een berg oplopen, keurig in het pak gestoken en ze voelde dat hij haar met een last achterliet. Zij wilde hem volgen maar er was een barrière en daarom ging dat niet. In haar droom zag ze hem nog eens omdraaien, hij wuifde naar haar en verdween toen uit het gezicht. Mijn schoonvader moest een beetje lachen en haalde zijn schouders op. Niemand ging er verder op in. De woensdagochtend daarop liep hij naar zijn vrachtwagen, toen hij onverwachts werd getroffen door een hartinfarct. Hij viel op de grond en was op slag dood.
Was de droom van mijn schoonmoeder nu voorspellend? Het is wel zo dat mijn schoonvader een hartpatiënt was en dat de droom daardoor onbewust beïnvloed kan zijn. Aan dit gebeuren zit nog een staartje. Mijn schoonvader is rond 8 uur overleden. Mijn vrouw had de kinderen naar school geholpen en was nog even in bed gekropen. Toen zij nog even lag te doezelen voelde zij opeens een schok door het bed gaan. Het was net alsof zij stijf door iets wits werd ingepakt. Een angstige ervaring. Dit gebeurde even na 9 uur. Wij woonden toen in Delft en mijn schoonvader stierf in Limburg. Later op de ochtend vernam mijn vrouw dat haar vader was overleden. Hij was altijd erg gek op zijn oudste dochter en volgens ons had deze ervaring iets met zijn dood te maken. Mijn vrouw en ik zijn het eens over de beschrijving van bovenstaande gebeurtenissen. Een en ander heeft echter 30 jaar geleden plaatsgevonden en zowel mijn schoonmoeder als haar broer Cor zijn reeds lang geleden overleden . Er zijn dus jammer genoeg geen verdere getuigen van deze voorvallen.”

Titus Rivas

Dit stuk werd geplaatst in Terugkeer 26(1), voorjaar 2015, blz. 9, en Levenslicht, voorjaar 2015, blz. 9.

Contact: titusrivas@hotmail.com