Titel

Iceman Wim Hof, een hedendaagse fakir uit Nederland, evenaart tummo-beoefenaars

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 13 February, 2014)

Samenvatting

Artikel uit 2011 van Titus Rivas over de Nederlandse fakir Wim Hof alias The Iceman.


Tekst


Ken je tummo al?

Iceman Wim Hof, een hedendaagse fakir uit Nederland, evenaart tummo-beoefenaars

door Titus Rivas

Nu ik dit schrijf is het nog herfst, maar het wordt langzamerhand kouder buiten en 's nachts vriest het zelfs al regelmatig. Voor mij als rechtgeaarde koukleum betekent dit harder stoken in huis. Verder draag ik inmiddels weer twee truien en een vest over mijn bloes met lange mouwen. Ook binnen, zodat ik de kosten nog een beetje kan drukken. Zo gekleed kan ik gelukkig wel alles doen wat ik normaal zou doen, bijvoorbeeld boswandelingen maken met mijn hond. Ik kan dus wel degelijk van mooie winterlandschappen genieten.
Als een soort compensatie voor mijn gevoeligheid voor kou ben ik trouwens opvallend goed bestand tegen warmte. Wanneer anderen 's zomers volop klagen over ondraaglijke hitte, heb ik soms nog een jasje aan. Mits het niet te benauwd of echt gloeiend heet is, kan ik me op warme dagen gemakkelijker ontspannen en voel ik me vitaler dan anders. Mijn goede vriendin Anny lijkt in dit opzicht een soort spiegelbeeld van mij. Anny voelt zich juist heerlijk als het koud is en draagt dan alleen een dunne jas, maar ze kan nauwelijks tegen warmte. Ze puft en zweet zich al gauw een ongeluk. Haar huisarts heeft wel eens gezegd dat ze wat dit betreft nog het beste bij de Inuit kan gaan leven.
Het is zeker interessant om je af te vragen waar zulke individuele verschillen vandaan komen. Deels gaat het misschien om aanleg en voor een ander deel om gewenning aan bepaalde temperaturen. Ik heb wel eens gelezen dat voorkeur voor een bepaald klimaat kan samenhangen met de omstandigheden waar iemand in een vorig leven aan gewend was. In mijn geval impliceert dit dat ik waarschijnlijk geen inwoner van Tibet geweest ben in mijn voorgaande incarnatie...

Tummo
In Tibet en andere gebieden in de Himalaya zal men over het algemeen gewend zijn aan lage temperaturen. Natuurlijk zullen ze het er ook dan nog vaker echt koud hebben dan in een gemiddeld Afrikaans land. Om die reden is juist hier een bijzondere meditatietechniek bekend geworden die doorgaans tummo (of in de Franse spelling toumo) wordt genoemd. Beoefenaars van tummo kunnen door middel van geesteskracht hun lichaamstemperatuur leren beheersen. Dit is eigenlijk maar een van de uitingsvormen van deze techniek die oorspronkelijk is afgeleid van de Indiase kundalini-yoga. Net als bij kundalini streeft men bij tummo naar controle over energiekanalen en chakra's om uiteindelijk een vorm van gelukzalige verlichting te bereiken.
De Franse ontdekkingsreizigster Alexandra David Néel maakte eind jaren 20 van de vorige eeuw al melding van boeddhistische monniken die tummo toepasten. De monniken maakten hierbij onder meer gebruik van concentratie en visualisatie van een innerlijk vuur dat het lichaam van binnenuit kan verwarmen.
Inmiddels is er ook systematisch wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het fenomeen, onder leiding van dr. Herbert Benson van de Universiteit van Harvard. Benson is in het algemeen overtuigd van de macht van geestelijke voorstellingen over het fysieke lichaam. Hij toonde experimenteel aan dat boeddhistische monniken in een koude ruimte in staat zijn hun lichaamstemperatuur te verhogen. Zozeer zelfs dat natte doeken die men over hun rug hangt droog worden van de stoom die hun lichaamswarmte genereert.

Wim Hof
Hoewel het hier te lande goed koud kan zijn in de winter, bestaan er geen eerbiedwaardige inheemse meditatietechnieken om daar optimaal mee om te gaan. Misschien komt de legendarische wilskracht en het doorzettingsvermogen van succesvolle deelnemers aan de Elfstedentocht nog het meest in de buurt. Toch is er een Nederlander die bekend staat om zijn tummo-achtige lichaamsbeheersing. Zijn naam is Wim Hof alias The Iceman. Hof is begonnen als een soort spirituele stuntman die vervulling vond in het verleggen van zijn persoonlijke grenzen. Zo heeft hij in Lapland op blote voeten een marathon gelopen over sneeuw en ijs. Ook in de zinderende hitte heeft hij iets dergelijks gepresteerd tijdens een woestijnmarathon in Namibië, waarbij het erom ging zijn lichaamstemperatuur laag genoeg te houden. Verder beklom Hof rotswanden zonder touw en zwom hij zonder bescherming onder dikke lagen ijs door.
In diversen opzichten lijkt Hof meer op een fakir dan op een westerse atleet. Hij verdiepte zich in allerlei esoterische tradities. Zonder specifieke oosterse diploma's heeft hij op basis van zelfstudie en ervaring een eigen methode ontwikkeld, de Wim Hof Methode oftewel WHM. Deze is gebaseerd op een combinatie van fysieke training met bewuste sturing van lichamelijke processen die normaliter onbewust, door het autonome zenuwstelsel, worden geregeld. De WHM omvat een ademhalingstechniek waardoor de opname van zuurstof wordt bevorderd, alsmede een graduele blootstelling aan kou, en natuurlijk concentratie van de geest. Dat Hof zijn lichaam aanzienlijk beter beheerst dan gemiddeld wordt bevestigd door diverse onderzoeken waaraan hij heeft meegewerkt.
Overigens is dit niet de eerste keer dat er aandacht besteed wordt aan Wim Hof. In het novembernummer van 2010 van het tijdschrift Koorddanser stond een boeiend artikel van Johan de Wal met daarin onder andere een onthullend interview.

Experimenten
Wim Hof heeft medewerking verleend aan diverse experimenten in Nederland en in het buitenland. Daarbij werd telkens weer gekeken hoe ver de invloed van zijn geest op zijn lichaam daadwerkelijk reikt. Een deel van de onderzoeken vond plaats in het kader van het vestigen van wereldrecords. Andere experimenten hadden vooral een wetenschappelijke doelstelling.
De voornaamste onderzoeken tot nu toe zijn waarschijnlijk:
– Een experiment uit 2007 in het Feinstein Institute in Manhasset, New York, waaruit blijkt dat Hof zijn autonome zenuwstelsel kan beïnvloeden en ontstekingslichamen in zijn bloed kan onderdrukken.
– Experimenten uit 2010 bij de afdeling Fysiologie van de Radboud Universiteit te Nijmegen onder leiding van Maria Hopman en Mihai Netea. Hierbij werd Hof onderworpen aan ijsbaden in grote bakken met ijsklontjes. Bovendien heeft men gekeken of hij zijn bloedvaten bewust kan verwijden en vernauwen. Hof blijkt inderdaad autonome processen te beheersen die volgens reguliere wetenschappers niet beïnvloedbaar zijn door het bewustzijn. Hij is bijvoorbeeld in staat zijn lichaamstemperatuur constant te houden rond 37 graden Celsius. Daardoor vertoont hij geen 'normale' reacties zoals rillen of bibberen. Zijn immuunrespons bleek duidelijk af te wijken van de gemiddelde respons.
– Een onderzoek van Peter Pickker en Matthijs Kox van het Nijmeegse Universitair Medisch Centrum St. Radboud die hier in 2011 op doorgingen. Ze diende een mediterende Hof endotoxine toe, een dood bestanddeel van de celwand van een bacterie. Bij een gemiddelde proefpersoon reageert het immuunsysteem hierop alsof er een levende bacterie binnendringt. Hof bleek wel wat ontstekingseiwitten aan te maken, maar gemiddeld was dit maar de helft van wat andere proefpersonen aanmaakten. Daar stond tegenover dat er bij Hof veel meer cortisol vrijkwam, een stresshormoon dat de immuunrespons onderdrukt. Hij vertoonde dan ook bijna geen griepachtige symptomen.
Op de websites van Wim Hof staan al weer nieuwe onderzoeken aangekondigd.

Hofs Missie
Begonnen als een soort westerse fakir, voelt Hof zich inmiddels geroepen zijn methode uit te dragen. Dit vormt zijn voornaamste motief om mee te blijven doen met experimenten. De prestaties van de Iceman kunnen eigenlijk voor iedereen wel een bron van inspiratie vormen. De menselijke geest blijkt werkelijk veel meer te kunnen dan volgens reguliere geleerden mogelijk is. We kunnen ongetwijfeld meer grip krijgen op ons leven en meer bereiken dan we vaak denken. Dit besef kan bovendien leiden tot een gezonde toename van het zelfvertrouwen, zoals we dit bijvoorbeeld al kennen van het fenomeen vuurlopen (fire walking).
Daarnaast is er natuurlijk nog de specifieke medische toepassing, zowel bij het voorkomen van ziekte als bij de behandeling van bestaande kwalen. Hierbij horen volgens Hof zelfs aandoeningen als reuma, trombose, MS en kanker. Hij wil zijn WHM dan ook aan duizenden doorgeven, door middel van intensieve trainingen.
Na alle videoclips van Wim Hof op internet bekeken te hebben, ben ik vooral getroffen door zijn eenvoud, gedrevenheid en sensitiviteit. Ik twijfel er dan ook niet aan dat zijn bedoelingen integer zijn en hoop dat hij nog veel successen zal boeken. Heel misschien scheelt mij dat in de toekomst zelf nog eens een bedrag op mijn energierekening.

Literatuur
– Benson, H., & Stark, M. (1996). Geloof in uw eigen geneeskracht. Utrecht: Kosmos.
– David-Néel, A. (1929). Mystiques et magiciens du Tibet. Parijs: Librairie Pion.
– Hof, W. (2000). De top bereiken is je angst overwinnen. Andromeda.
– Mullin, Glen H. (2006). The Practice of the Six Yogas of Naropa. Snow Lion Publications.
– Rivas, T. (1990). Intrasomatische parergie: Een overzicht van de directe invloed van geestelijke voorstellingen op de fysiologie van het eigen lichaam – Deel 2. Tijdschrift voor Parapsychologie, 58, 2, 10-25.
– Yeshe, Lama Thubten (1995) The Bliss of Inner Fire: Heart Practice of the Six Yogas of Naropa. Wisdom Publications.
– Wal, J. de (2010). ‘Het gaat erom het dier in ons te leren kennen’: ‘The Iceman’ Wim Hof weerstaat extreme kou. Koorddanser.

http://www.innerfire.nl
http://www.wimhofmethode.nl

Dit artikel werd gepubliceerd in een tijdschrift in 2011.

Contact: Titus Rivas