Titel

Dreamer van Andrew Paquette (recensie)

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 24 November, 2013)

Samenvatting

Recensie door Titus Rivas van het boek 'Dreamer: 20 years of psychic dreams and how they changed my life' van Andrew Paquette


Tekst

Boekbespreking

Andrew J. Paquette. Dreamer: 20 years of psychic dreams and how they changed my life. Winchester/Washington: O Books, 2011. ISBN 976-1-84694-502-1.

De in Nederland woonachtige Amerikaan Andrew Paquette is werkzaam als kunstenaar en 'art director' op het gebied van strips, televisie, film en games. Het boek Dreamer behandelt echter zijn paranormale dromen en andere paranormale ervaringen. Paquette beschrijft een groot aantal dromen die correcte specifieke informatie bevatten zonder dat hij die informatie op een normale manier had kunnen verkrijgen. Hij blijkt aanvankelijk erg skeptisch te hebben gestaan tegenover zaken als voorschouw en andere vormen van buitenzintuiglijke waarneming. Juist de opmerkelijke overeenkomsten tussen zijn dromen en de fysieke werkelijkheid brachten hier verandering in.
Vanaf september 1989 tot maart 2010 noteerde de auteur meer dan 2900 dromen, in honderden gevallen aangevuld met tekeningen van zijn droombeelden. Daarbij ontwikkelde hij een ingenieus systeem gebaseerd op de kwaliteit en rijkdom van de dromen om het paranormale gehalte ervan te evalueren.
Paquettes ijver doet voor parapsychologen direct denken aan een vergelijkbaar droomproject van J.W. Dunne, die in 1927 An Experiment with Time schreef. Er zijn echter ook opvallende verschillen tussen beide auteurs. Bij Dunne gaat het meestal om het vooruitzien van onverwachte, maar wel alledaags overkomende ervaringen in de nabije toekomst, terwijl Paquette tevens dromen over grootschalige gebeurtenissen in de verre toekomst beschrijft. Bovendien komen er in Dreamer niet alleen precognitieve dromen over toekomstige ontwikkelingen voor, maar bijvoorbeeld ook dromen over vorige levens, uittredingen, contacten met engelachtige wezens, en een voorbestaan in een spirituele wereld waarin men wordt voorbereid op het aardse leven.
Wat mij onder meer bevalt aan het boek van Paquette is de zelfverzekerdheid van de auteur. Zonder zichzelf te zien als een soort supermens, is hij overtuigd van de waarde van de meeste van zijn dromen. Ik vind deze combinatie prettig omdat ze tegenwicht biedt aan de arrogantie en geslotenheid waarmee skeptici paranormale verschijnselen bij voorbaat afwijzen. Er komt hoe dan ook een aantal voorbeelden in het boek voor die men moeilijk of helemaal niet kan afdoen als toeval. Dreamer is ook algemener een boeiend en geestverruimend boek. De auteur zegt bijvoorbeeld terecht dat het geheugen op zijn minst gedeeltelijk geestelijk moet zijn omdat geesten van overledenen anders helemaal geen herinneringen meer zouden hebben aan hun aardse leven. Een droom over een vorig leven blijkt aan te sluiten bij de spontane reïncarnatieherinneringen die zijn vader als kind had, waarin beiden reeds een band met elkaar hadden. Ook zijn er overtuigende voorspellende dromen over de terroristische aanslagen van 11 september 2001. En ga zo nog maar een hele tijd door.
Dit wil overigens niet zeggen dat ik me in alle opzichten in het werk kan vinden. Zo lijkt de auteur de ene keer te stellen dat pecognitieve dromen over waarschijnlijke scenario's gaan, terwijl hij de andere de indruk wekt toch te geloven in een vaststaande toekomst. Verder vind ik dat Paquette in bepaalde gevallen te onkritisch is met betrekking tot de inhoud van zijn dromen. Zo lijkt hij werkelijk te geloven dat er een 'zuivering' van de aarde op komst is, op een manier die sterk doet denken aan de apocalyptische voorstellingen van een 'eindtijd' onder bepaalde christelijke groeperingen. De auteur heeft vroeger het waarheidsgehalte van zijn dromen onderschat, maar lijkt inmiddels op voorhand te geloven dat de inhoud van zijn heldere dromen waardevol is. In dit opzicht had het boek nog wat meer uitgebalanceerd kunnen zijn. Hoe dan ook blijft het een intrigerende uitgave die geschikt is voor iedereen die dromen niet per definitie als bedrog beschouwt.

Titus Rivas

Deze recensie werd gepubliceerd in Terugkeer 24(3), jubileumnummer: 25 jaar Merkawah, blz. 61–62.

Contact: titusrivas@hotmail.com