Titel

De doos met erfstukken

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 24 November, 2013)

Samenvatting

Een kankerpatiënt kreeg tijdens zijn bijna-doodervaring paranormale informatie van zijn overleden zoon door.


Tekst


De doos met erfstukken

In de nieuwe druk van het boek Cosmic Cradle van Elizabeth en Neil Carman uit 2013, dat elders in deze Terugkeer wordt besproken, komen onder andere de herinneringen aan een geestelijk voorbestaan oftewel preëxistentie van ene Rennie voor. Hier besteden we echter aandacht aan de BDE die hij daarnaast ook nog kreeg. In de jaren 90 onderging Rennie als kankerpatiënt in twee jaar tijd negen operaties. Bij de eerste van die operaties beleefde hij een bijna-doodervaring.
Zijn hart stond vier minuten lang stil. Rennie beleefde een klassieke uittreding waarbij hij zijn eigen lichaam zag liggen en waarnam hoe de chirurg schreeuwde tegen een verpleegkundige en een anesthesist omdat een machine niet goed ingesteld stond. Rennie zweefde vervolgens door de muur en zag daarbij zijn familie en een predikant in de wachtkamer zitten.
De patiënt voelde zich heerlijk en was niet van plan om naar zijn lichaam terug te keren. Opeens zag hij echter zijn overleden zoon Glen voor zich, die hem aanspoorde om dat toch maar te doen. Hij hield Rennie voor dat zijn kleinkinderen hem nog nodig hadden. Ook vroeg Glen zijn vader om een gunst. Hij vertelde hem dat hij een soort erfstukken voor zijn kinderen in een doos had gedaan, die hij vervolgens op een specifieke plaats in een vliegtuighangar had opgeborgen. Glen voegde eraan toe dat er een briefje met instructies in de doos zat.
Uiteindelijk besloot Rennie Glen zijn zin te geven. Terwijl hij nog communiceerde met zijn zoon, zag hij hoe hij koortsachtig werd gereanimeerd met elektroshocks. De beelden van Glen vervaagden en hij keerde terug in zijn lichaam.
Rennie vertelde de Carmans in dit verband nog het volgende (vrije vertaling):
“Een week na mijn BDE, liep ik naar de vliegtuighangar op de ranch. Zonder dat ik dat wist, liep mijn vrouw achter me aan. Ze maakte zich zorgen omdat ik nog steeds erg verzwakt was. Ik vond de spullen voor mijn kleinkinderen op de plek die mijn zoon had aangegeven. In de doos bevond zich een briefje. 'Lieve pappa, bewaar deze dingen alsjeblieft voor mijn kinderen. Vertel hun wat voor een verhaal eraan vastzit.' Ik ging op de grond zitten en kon mijn tranen niet bedwingen. Mijn BDE was geen inbeelding geweest. Mijn vrouw nam me in haar armen en zei: “Dus daar had je het over toen je bij bewustzijn kwamen en we hebben je niet serieus genomen.””

Titus Rivas

Referentie
- Carman, E.M., & Carman, N.J. (2013). Cosmic Cradle. Berkeley: North Atlantic Books.

Dit artikel werd geplaatst in Terugkeer 24 (3-4, 2013, jubileumnummer: 25 jaar Merkawah, blz. 53.

Contact: titusrivas@hotmail.com