Titel

De BDE van Sandra do Nascimento

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 14 April, 2013)

Samenvatting

De BDE van Sandra do Nascimento: een Braziliaanse casus die doet denken aan 'de man met het gebit', door Titus Rivas.


Tekst


De BDE van Sandra do Nascimento: een Braziliaanse casus die doet denken aan 'de man met het gebit'

door Titus Rivas

Via een mailing list werd onlangs mijn aandacht getrokken door berichten over een casus van een Braziliaanse vrouw die tijdens haar bijna-doodervaring specifieke gebeurtenissen zou hebben waargenomen. Het betreft een gepensioneerde psychiater, genaamd Sandra do Nascimento. Zij leed al enige tijd aan suikerziekte, hartklachten en nierklachten toen zij uiteindelijk een hartstilstand doormaakte. Daarbij beleefde ze een BDE waarin ze waarnam wat twee artsen en een verpleegkundige zoal deden om haar te reanimeren. Vervolgens ervoer ze de krachtige aanwezigheid van een licht en onderging hierbij een gevoel van vrede en geluk. Na de reanimatie bleef ze volgens haar cardiologe Fernanda Lanzoni telkens weer haar over BDE praten.
Wat deze casus bewijskrachtig maakt is dat de patiënte drie dagen daarna een hartchirurg, dr. Leonardo Miana, herkende die daadwerkelijk bij de reanimatie betrokken was geweest. Ze had deze arts voorafgaand aan haar hartstilstand nooit eerder gezien. Ze sprak hem aan bij zijn voornaam, dr. Leonardo (een typisch Braziliaanse gewoonte) en wist hoe hij tijdens de reanimatie een incisie had gemaakt. Ze was tot tranen geroerd dat ze hem terugzag en benadrukte dat hij haar leven had gered. Een jaar later herkende ze ook de andere arts, die Miana had geassisteerd tijdens de reanimatie, en noemde ook hem bij zijn voornaam. Beide artsen waren bijzonder onder de indruk van de herkenningen en Miana stelde vast dat niemand haar details over de reanimatie kon hebben verteld. Deze elementen maken de casus nauw verwant aan het geval van de 'man met het gebit'.
Later raakte Leonardo Miana mede naar aanleiding van deze casus actief betrokken bij een Braziliaanse tak van de internationale AWARE Study. Hij is verbonden aan het Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, een ziekenhuis dat gelieerd is aan de Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) (in de gelijknamige stad Juiz de Fora in Zuidoost Brazilië).
De casus wijkt af van andere BDE-gevallen doordat Sandra do Nascimento na een half jaar grotendeels vergeten leek te zijn welke gebeurtenissen ze precies had waargenomen. Alleen haar herinnering aan het licht was volledig intact gebleven. Het ging om een intens en krachtig geel licht dat ze in verband bracht met God.
In de skeptische hoek zijn uiteraard al pogingen gedaan om de casus 'weg' te verklaren, maar men erkent wel dat het geval minder zwak staat dan voor veel andere BDE's zou gelden.

Referenties
– Silva Pinto, L.F. & Raimundo, J. (2011). Menina ressuscitada em hospital reconhece médico que a salvou. Online artikel – (N.B.: Het woord menina betekent meisje en de titel verwijst dan ook naar een andere casus, het beroemde geval van het bijna-verdronken meisje van Melvin Morse.)
Cirurgião cardíaco fala sobre experiência de quase morte

Dit artikel werd gepubliceerd in Terugkeer 23(4), winter 2012, blz. 7.

Contact: titusrivas@hotmail.com