Titel

Memories of the Light van Toni Maguire (recensie)

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 11 October, 2012)

Samenvatting

Boekbespreking door Titus Rivas van 'Memories of the Light: A Story of Spiritual Existence before Physical Birth' van Toni Maguire.


Tekst


Boekbespreking

Toni Maguire. Memories of the Light: A Story of Spiritual Existence before Physical Birth. iUniverse, 2012. ISBN 978-1-4620-6070-2.

Ik ken Toni Maguire al jaren van de belangrijke website Spiritual Pre-Existence (Prebirthexperience.com) over herinneringen aan een voorbestaan, die zij samen met haar echtgenoot Michael runt. Toni Maguire en haar man hebben allebei zulke 'prebirth memories'. Het is extra spannend om een boek te recenseren van iemand die je kent, maar gelukkig heeft Toni me niet teleurgesteld. Ik heb maar één dingetje aan te merken op haar Memories of the Light, namelijk dat er relatief veel typefouten in voorkomen die zelfs een buitenlander nog opmerkt. Maar aangezien ze het boek zelf heeft uitgegeven zonder externe corrector moeten we dit echt maar voor lief nemen.
De werkelijkheid is vaak vreemder dan je kunt verzinnen en dat geldt zeker voor het leven van Toni Maguire. Zo komen we te weten dat de auteur als kind levendige en uitgebreide preëxistentieherinneringen had te midden van een streng christelijke omgeving die daar slechts negatief op kon reageren. Toni wist als jong meisje nog dat ze afkomstig was uit een vredige, liefdevolle hemelse wereld waarin ze communiceerde met geestelijke wezens die haar voorbereidden op het aardse bestaan. Naarmate ze ouder werd dacht ze vaker na over deze herinneringen en besefte ze dat ze na dit leven weer terug zou gaan naar die wereld van licht. Haar Bijbelvaste, 'Southern Baptist' familie uit Tennessee hield haar echter voor dat niemand op aarde kan weten hoe het in de hemel is. Hoewel ze als kind een natuurlijk vertrouwen had in haar levendige herinneringen aan een andere wereld werd haar meer dan eens aangepraat dat het om inbeelding of wanen moest gaan. Dit bezorgde haar veel verwarrende momenten en tastte haar zelfvertrouwen aan. Net als veel kinderen met een bijna-doodervaring trok ze zich terug in zichzelf en verlangde ze terug naar de hemel. Haar negatieve gevoelens werden onder andere versterkt door een destijds moeilijke band met haar vader. Als tiener werd ze zelfs erg depressief en dit leidde er mede toe dat ze relatief jong trouwde met haar eerste man.
Toni Maguire schreef dit boek onder meer om meer zicht te krijgen op de patronen in haar leven en de zin van diverse gebeurtenissen daarbinnen. Wat de herinneringen aan een voorbestaan betreft, weet Toni Maguire nog dat ze een geestelijk wezen was, gekleed in een wit gewaad. Haar beschrijving van de andere wereld lijkt sterk op veel BDE's. Ze heeft het bijvoorbeeld over een prachtige, van binnenuit verlichte omgeving met hoog gras, een waterval en bomen, maar ook over een wit gebouw of ruimte. Ook weet ze nog hoe haar getoond werd hoe individuele handelingen invloed hebben op het leven en welzijn van anderen, iets wat thematisch doet denken aan de panoramische overzichten bij BDE's.
Ze kreeg uiteindelijk het gevoel dat ze lang genoeg genoten had van de rust en vrede van die wereld en iets moest gaan doen wat God van haar verlangde. Ze vroeg God om haar te gebruiken voor zijn plannen en vanaf dat moment werd ze voorbereid op een aards leven. Toni kreeg een groot, glanzend wit boek te zien met bladzijden zonder woorden of afbeeldingen daarop. Het leek net alsof het boek leefde en haar uitnodigde de blanco pagina's in te vullen met informatie. Vervolgens zag ze een soort films van haar toekomstige leven verschijnen op de witte bladzijden. Een gids gaf haar instructies en bereidde haar voor op diverse gebeurtenissen. Ze stonden vooral stil bij dingen die haar interesseerden of aanspraken. De grote lijnen van haar aardse bestaan leken vast te staan, maar ze kon er eenmaal geïncarneerd toch nog voor kiezen om dingen aan te passen, hoewel dit wel enige moeite zou kosten. Vervolgens begeleidde de gids haar naar de aarde, waarbij ze eerst nog samen een gebouw in een Romeins-achtige stijl bezochten, dat zich bovenop dikke wolken bevond. Er waren ook anderen in dit gebouw aanwezig, die er deels uitzagen als klassieke engelen met vleugels. Het leek te gaan om een soort vertrekpunt van waaruit de zielen incarneerden. Sommige keken echt uit naar hun leven als mens, terwijl er ook iemand was die bemoedigend werd toegesproken door een engel. Na een tijdje daalde Toni met een vrouwelijke gids af naar de aarde. Ze zweefden door wolken naar beneden en zagen velden en gebouwen onder zich liggen. Nadat ze dwars door de muur van een huis gegaan waren, kreeg Toni haar toekomstige moeder voor het eerst van dichtbij te zien. Ze had van tevoren trouwens een keuze gehad tussen dit gezin en een andere potentiële moeder. Daarbij had ze met name ook haar oma van vaders kant, Mamaw Jamie, te zien gekregen. Deze had huilend gebeden voor het geluk van Toni's (toekomstige) vader nadat zijn jongere broer Tony gestorven was. Toni ging ermee akkoord dat zij 'het antwoord op het gebed' van Mamaw Jamie zou vormen. De vrouw die haar moeder zou worden was trouwens al ver gevorderd in haar zwangerschap en had een dikke buik. De gids 'schoof' Toni haar baarmoeder in.
De auteur heeft overigens ook nog herinneringen aan de prenatale fase. Ze weet bijvoorbeeld nog dat het haar moeite kostte om zich aan te passen en hoe haar gids haar daarbij hielp. Als baby moest Toni regelmatig terugdenken aan de andere wereld. Ze kon zich de perfecte gebouwen, bomen en geesten herinneren die er in voorkwamen en vroeg zich af hoe ze alles moest doen waarvoor ze naar deze wereld gekomen was terwijl ze nog niet eens kon lopen. Als kleuter dacht ze bovendien vaak terug aan het boek dat haar had voorbereid op dit leven en stond ze stil bij gebeurtenissen die ze al voorzien had gedurende haar voorbestaan. Dit gaf haar een kalm en vredig gevoel. Ze verkeerde jarenlang in de veronderstelling dat iedereen zich de hemel kon herinneren en dat er op aarde net zoveel liefde bestond als daar. Na verloop van tijd kreeg ze wat meer interesse in deze wereld en dit leidde er helaas wel toe dat haar prebirth memories minder helder en gedetailleerd werden. De auteur kan zich ook nu nog veel voor de geest halen, maar vindt het wel jammer dat ze alles niet al veel eerder heeft opgeschreven. Wat ze nog weet heeft ze echt bewust moeten vasthouden sinds haar jeugdjaren.
Overigens beleefde Toni als jong meisje een BDE-achtige uittreding bij een gevaarlijke val van een pony waarbij ze haar eigen bewusteloze lichaam kon zien liggen en nieuwsgierig de verschrikte reacties van haar familieleden gadesloeg. Ze realiseerde zich daarbij dat ze zich weer even vrij voelde als tijdens haar verblijf in de hemel en wist ook nog dat ze dit ongeluk toen al gezien had in het boek van haar leven. In uitgetreden toestand kreeg ze hulp van boven om weer zo snel mogelijk terug te keren in haar lichaam. Uiteindelijk overleefde ze de val zonder verwondingen en ze hoopte voortaan – tevergeefs – te kunnen voorzien wanneer er dergelijke dingen 'ingepland' stonden. Na dit incident kreeg ze wel visioenen rond het overlijden van anderen. Ze zag bijvoorbeeld hoe een meisje met lang sluik haar opzettelijk tegen een telefoonpaal reed en vervolgens haar lichaam verliet. Daarna verscheen Jezus aan dit meisje en hij vroeg haar of zij van hem hield. Toen er geen antwoord kwam, belandde het suïcidale meisje in een duister domein, waarin ze belaagd werd door slangen, ratten en grote, zwarte spinnen. Toni had daarbij het gevoel geestelijk bij haar te zijn maar het meisje merkte haar niet op. Toni onderging vervolgens de angsten die het meisje voelde van binnenuit. Ze smeekte Jezus om haar te verlossen en haar gebed werd verhoord. Het meisje keerde uit de hel in haar gehavende lichaam terug. Deze ervaring stond net als haar preëxistentieherinneringen haaks op het 'Bible Belt'-geloof dat Toni als kind werd bijgebracht, want dat leerde dat Jezus niemand (na de dood) uit de hel bevrijdt. Ze kwam er steeds meer achter hoe groot het taboe in haar kringen was om te praten over spirituele ervaringen die niet strookten met de orthodoxe interpretaties van de Bijbel. Hoewel ze vast bleef houden aan een eigen versie van de christelijke boodschap, staat ze tegenwoordig tolerant tegenover andere levensbeschouwingen. Ze beseft ook dat haar ervaringen niet maatgevend hoeven te zijn voor de ervaringen van anderen.
Naast reeds genoemde belevenissen kreeg Toni ook enkele keren visioenen van een soort demonen te zien en ook van het gebouw waarin ze zich aan gene zijde had voorbereid op dit leven. Ervaringen met engelen doordrongen haar ervan dat haar aardse bestaan ondanks alle problemen zinvol was en dat ze onvoorwaardelijk bemind werd. Ze heeft een liefdevolle missie om mensen verder te helpen in het leven, onder mee door het schrijven van boeken.
Zoals gezegd trouwde Toni jong met een man die haar ambities zei te respecteren. Ze wilde dolgraag doorbreken als country-zangeres, maar haar echtgenoot bleek uiteindelijk toch liever een toegewijde huisvrouw te willen. Het huwelijk werd dan ook geen succes, hoewel ze wel een dochter kregen, Isabella, die net als Toni regelmatig paranormale ervaringen bleek te hebben. Uiteindelijk besloot Toni halsoverkop alleen naar Australië te vertrekken naar haar goede vriend op afstand, Michael Maguire. Haar echtgenoot was hier zo boos over dat hij haar een normale relatie met Isabella ontzegde. Het dochtertje begreep zelf ook niet waarom Toni haar achtergelaten had. Het is dan ook goed te begrijpen dat de auteur dit boek mede geschreven heeft om Isabella uit te leggen hoe het allemaal gelopen is en dat ze nog steeds hoopt op herstel van hun diepe emotionele band. Ze houdt evenveel van Isabella als van haar huidige familie in Australië. Toni Maguire wil naast haar opmerkelijke ervaringen ook bepaalde levenslessen met haar lezers dalen. Zoals: dat het goed is om anderen te vergeven en van hen te blijven houden als ze je iets aandoen, omdat dit zelfs onderdeel kan zijn van een hoger plan om je geestelijk te laten groeien. Moeilijkheden op ons pad zijn er volgens Toni om onze 'spirituele spieren' te trainen en ons te leren meer licht voort te brengen.
Dit persoonlijke, autobiografische werk biedt nog veel meer ervaringen. Het is een echte aanrader voor een ieder die geïnteresseerd is in ervaringen met een andere, spirituele wereld van Licht en de manier waarop die kunnen doorwerken in het aardse leven. Om het boek te bestellen of anderszins in contact met haar treden is hier haar email adres: toni@tonimaguire.org

Titus Rivas

Deze recensie werd geplaatst in Terugkeer, Najaar 2012, 23, 3, 26-27. Contact: titusrivas@hotmail.com