Titel

Psychologie na de dood

Geplaatst door

Stichting Athanasia   (publicatiedatum: 1 August, 2012)

Samenvatting

In hoeverre veranderen overledenen psychologisch door het feit dat ze in een geestelijke wereld terecht komen? En in hoeverre blijven zij psychologisch juist hetzelfde functioneren als voor hun dood?


Tekst

Psychologie na de dood


Mensen die een bijnadoodervaring hebben gehad, maken in veel gevallen een psychologische transformatie door. Het is interessant om je af te vragen of dit ook geldt voor mensen die gestorven zijn. In hoeverre veranderen ze psychologisch door het feit dat ze in een geestelijke wereld terecht komen? En in hoeverre blijven zij psychologisch juist hetzelfde functioneren als voor hun dood? Gehoorzaamt de psychologie van overledenen aan dezelfde principes als die van levenden?

Bronnen van informatie
Om de psychologie van overledenen te bestuderen hebben we de beschikking over vier soorten bronnen:

- Communicatie met overledenen
- Plaatsgebonden poltergeist die verband lijkt te houden met een overledene (in zogeheten spookhuizen, spookkastelen, e.d.)
- Authentieke gevallen van bezetenheid
- Herinneringen aan een spirituele preexistentie

Concrete vragen
Onderzoek naar de psychologie van overledenen kun je verder onderverdelen in concrete thema's. Zo kun je je afvragen waar overledenen door gemotiveerd worden en waar ze op uit zijn. Blijven geesten hetzelfde soort drijfveren houden als tijdens hun leven? In hoeverre kun je de psychologische processen van overledenen benaderen als een voortzetting van de aardse psychologie?
Zo is het bijvoorbeeld interessant om je af te vragen in hoeverre overledenen zich verbonden blijven voelen met concrete levenden of andere overledenen.
Verder is het bijvoorbeeld van belang of overledenen gebukt kunnen gaan onder psychotrauma's en van daaruit ook posttraumatische gedragspatronen kunnen vertonen.

Artikelen van Athanasia
- Dankbaarheid bij overledenen: twee mogelijke gevallen, door drs. Titus Rivas en Anny Dirven.
- Bezeten door een vreemde geest, door Stichting Athanasia.

Andere sites
- Poltergeists, door Victor Zammit

Zie ook de links bij Postume communicatie