Titel

Your Eternal Self van R. Craig Hogan (recensie)

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 15 July, 2012)

Samenvatting

Recensie door Titus Rivas van het boek Your Eternal Self van R. Craig Hogan.


Tekst


Boekbespreking

R. Craig Hogan. Your Eternal Self. Greater Reality Publications, 2008. ISBN: 978-90-9802111-0-8.

Er worden steeds meer aanwijzingen verzameld voor de ultieme onafhankelijkheid van de ziel of het bewustzijn. Binnen deze bemoedigende context past de publicatie van een boek als Your Eternal Self van R. Craig Hogan.
De auteur stelt dat de westerse beschaving technologisch gezien weliswaar hoog ontwikkeld is, maar spiritueel gezien tegelijk erg is achtergebleven. Er is inmiddels voldoende basis voor een grote culturele omwenteling in de richting van meer mededogen, liefde en vertrouwen in een voortbestaan. Men moet het beschikbare bewijsmateriaal alleen nog tot zich door laten dringen. Dan zal men inzien hoe onhoudbaar het materialisme is en hoezeer het inmiddels, juist wetenschappelijk gezien, weerlegd is. Ons bewustzijn kan als zodanig niet specifiek in delen van ons brein worden gelokaliseerd en hetzelfde blijkt te gelden voor ons geheugen. Bij paranormale ervaringen overstijgt onze waarneming zelfs de fysieke grenzen van onze hersenen.
De auteur laat zien dat er geen bewustzijn kan zijn zonder 'zelf' oftewel subject. In andere boeken wordt nogal wel eens gedaan alsof bewustzijn opgevat kan worden als een onpersoonlijke of bovenpersoonlijke grootheid. In het verlengde daarvan lees je dan dat het bewustzijn na de dood doorgaat, maar zonder dat het duidelijk wordt of dat ook geldt voor ieders bewustzijn afzonderlijk.
Craig Hogan benadrukt juist de persoonlijke onsterfelijkheid en wat dit fenomeen in spirituele zin impliceert.
Overigens gaat de auteur soms iets te ver in zijn enthousiasme. Bijvoorbeeld waar hij aandacht besteedt aan het interessante, maar irrelevante fenomeen van een soort echolocatie bij sommige blinden. Ook bespreekt hij een aantal mentale mediums per abuis onder een kopje fysieke mediums.
Maar het is veel belangrijker dat de auteur goed op de hoogte blijkt van bijna alle relevante literatuur, inclusief over bijna-doodervaringen, sterfbedvisioenen en telepathie tussen tweelingen. Hij wijst er terecht op dat de meeste scepsis op dit terrein vooral te maken heeft met onwetendheid.
Een echte aanrader wat mij betreft. Er hoort trouwens ook een website bij het boek: http://youreternalself.com

Titus Rivas, in Terugkeer

Contact: titusrivas@hotmail.com