Titel

Raymond Lodge: soldaat van het licht van Sylvia Lucia (recensie)

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 9 July, 2012)

Samenvatting

Boekbespreking van 'Raymond Lodge: soldaat van het licht: een waargebeurd verhaal over tweelingzielen' van Sylvia Lucia, door Titus Rivas.


Tekst


Boekbespreking

Sylvia Lucia. Raymond Lodge: soldaat van het licht: een waargebeurd verhaal over tweelingzielen. Leeuwarden: Elikser, 2012. ISBN 9789089543509.

Sylvia Lucia is een auteur over wie we meer dan eens in Terugkeer hebben kunnen lezen, met name in een artikel over geverifieerde buitenlichamelijke ervaringen in Oosterlittens (Rivas & Dirven, 2010). In haar nieuwe boek Raymond Lodge, soldaat van het licht, komen vertrouwde thema's voor zoals haar waarnemingen van overledenen, uittredingen en hulp aan mensen die overgegaan zijn en moeite hebben hun weg te vinden aan gene zijde. Het boek sluit ook stilistisch en qua opzet nauw aan bij haar voorgaande werk. Zo is er een voortdurende afwisseling tussen paranormale en alledaagse ervaringen en tussen emoties en levensbeschouwelijke overpeinzingen. Zeker als je sympathie kunt opbrengen voor haar eigenzinnige persoonlijkheid en karakteristieke kijk op dingen, is het op de eerste plaats een onderhoudend en boeiend boek.
Wat deze publicatie echter uniek maakt, is haar reis naar het Belgische Ieper waar zij telepathisch deelneemt aan een emotionele herbeleving van het sneuvelen van haar 'tweelingziel' Raymond Lodge tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ze kreeg reeds voorafgaand aan deze reis specifieke informatie door die zij in Ieper is gaan toetsen, bijvoorbeeld over de plaats waar zijn stoffelijk overschot oorspronkelijk begraven werd. Dit wordt voorin het boek bevestigd door Frans Descamps, de Belgische vicevoorzitter van The Western Front Association vzw. Uiteraard ben ik van plan Sylvia's beweringen nog nader te laten staven, maar vooralsnog heb ik geen reden om aan de juistheid ervan te twijfelen.
Als Sylvia Lucia werkelijk paranormale indrukken heeft doorgekregen van de dood van Raymond Lodge, ligt het voor de hand dat ook de rest van haar verhaal meer behelst dan louter willekeurige fantasie of hallucinaties. Dat heeft vérgaande consequenties. Zij zou in een vorig leven namelijk een jong gestorven zusje van Raymond, Lily Lodge, zijn geweest en in deze incarnatie o.a. de opdracht op zich hebben genomen om mensen te vertellen over een spirituele wereld. Ze zou daarbij met name worden bijgestaan door haar toenmalige vader Oliver Lodge, een wereldberoemde Britse natuurwetenschapper en parapsycholoog en natuurlijk diens zoon Raymond Lodge zelf. Bepaalde natuurkundige opvattingen en spiritistisch aandoende ideeën over het hiernamaals doen mij denken aan de tijd waarin Lodge op aarde actief was als onderzoeker. Dit lijkt allemaal zo spectaculair dat men de neiging kan voelen het verhaal zoveel mogelijk te negeren, maar dat lijkt me werkelijk onverstandig. Laten we zoiets maar aan de skeptici overlaten.

Titus Rivas

Deze recensie werd gepubliceerd in Terugkeer 23(1), voorjaar 2012, blz. 27.

Contact: titusrivas@hotmail.com