Titel

Grensverkenning in ruimte en tijd van Jacob Jean Mulder (bespreking)

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 2 July, 2012)

Samenvatting

Boekbespreking van 'Grensverkenning in ruimte en tijd. Verzameld Werk' van de jurist Jacob Jean Mulder door Titus Rivas.


Tekst


Boekbespreking

Jacob Jean Mulder. Grensverkenning in ruimte en tijd. Verzameld werk. Heemstede, 2011. ISBN: 978-9081610902.

De jurist Jacob Jean Mulder is vijf jaar voorzitter van Merkawah geweest. Zijn boek Grensverkenning in ruimte en tijd bestaat uit een bundel vastgelegde persoonlijke ervaringen en overpeinzingen. Zoals de titel aangeeft, hebben de pennenvruchten met elkaar gemeen dat ze de grenzen van het leven in een materiële wereld in ruimte en tijd 'verkennen, aanraken en soms overschrijden.' Daarbij vormt de zin van het leven een rode draad. Mulder voelt zich met name aangesproken door het gedachtegoed van mevrouw F. de Clercq Zubli. Zozeer dat hij het boek afsluit met een 'brochure' die een samenvatting biedt van haar levensfilosofie.
Het mooi vormgegeven werk zal uiteraard vooral in de smaak vallen bij lezers die zich herkennen in de beleving en overtuigingen van Mulder. De auteur zoekt regelmatig naar een diepere symbolische betekenis van zijn ervaringen, zelfs wanneer zo'n betekenis niet direct evident is. Hij heeft in 1994 echter ook twee bijna-doodervaringen gehad die veel indruk op hem maakten. Ze overtuigden hem ervan dat BDE's neerkomen op 'een liefdevolle ingreep in het menselijk bestaan vanuit een hogere orde van bewustheid' om 'BDE'ers nu al bewust te maken van een hemelse werkelijkheid na de lichamelijke dood.' Iedere BDE'er heeft volgens Mulder de opdracht om die hemelse werkelijkheid al voor de dood in zijn of haar aardse leven in te passen en verworven inzichten over te dragen aan de omgeving. BDE'ers moeten de mens op die manier 'verlossen uit de waan van zijn sterfelijkheid'. Wie kan hier nu moeite mee hebben? Ik in ieder geval niet.
Er zijn wel een paar dingen in dit boek waar ik persoonlijk minder gecharmeerd van ben. Mulder lijkt bijvoorbeeld te denken dat mensen alleen echt gelukkig kunnen worden in een heteroseksuele band tussen (één) man en (één) vrouw. Alternatieve opties zoals een homoseksuele relatie, polyamorie of een vervuld bestaan als alleenstaande lijkt hij niet echt serieus te nemen.
Ook volgt de auteur zijn heldin De Clercq Zubli zelfs waar zij stelt dat het aardse leven er (alleen) is om ons bewust te worden van een goddelijke oorsprong door lijden en ontberingen, of dat iemands persoonlijkheid onwezenlijk is en in feite samenvalt met zijn lichaam. Zelf denk ik dat het aardse leven er zeker niet is om te lijden; hevig lijden kan soms wellicht iets goeds opleveren, maar het is op zich niet onmisbaar voor onze groei en het dient actief bestreden te worden. We zijn hier volgens mij om in allerlei concrete opzichten te leren, bijvoorbeeld over belangrijke principes zoals eigenwaarde, compassie, of de waarde van psychologische, intellectuele en culturele ontwikkeling. En daarnaast is dit leven er ook nog eens om hier en nu reeds geluk te vinden en anderen gelukkig te maken. De persoonlijkheid is daarbij m.i. geen ander woord voor het sterfelijke lichaam, maar de uiting van onze persoonlijke geestelijke ontwikkeling die na de dood nog steeds zal bestaan. Geen onbelangrijke verschillen dus.
Maar als geheel is dit zeker een mooi boekje dat je aan het denken zet over de zin van het leven in het licht van BDE's en aanverwante ervaringen.

Titus Rivas

Deze recensie werd gepubliceerd in Terugkeer 23(1), voorjaar 2012, blz. 27.

Contact: titusrivas@hotmail.com