Titel

Kinderen die aura's zien

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 25 May, 2012)

Samenvatting

Kinderen die aura's zien zijn belangrijk voor parapsychologisch onderzoek. Verdwenen blog van Titus Rivas, herplaatst op txtxs.nl


Tekst


Kinderen die aura's zienHet onderwerp van een zogeheten 'fijnstoffelijk lichaam' dat zich om het fysieke lichaam zou bevinden is nog steeds erg controversieel. Waarnemingen van mogelijke 'aura's' worden door skeptici opgevat als uiting van een neurologische afwijking in het visuele apparaat of anders toegeschreven aan (organische of psychogene) hallucinaties. Registratie van mogelijke aura's door middel van procédés als de Kirlian-fotografie wordt wegverklaard als een volkomen normaal fysisch verschijnsel.
Toch is er één categorie die meer aandacht verdient, namelijk kinderen die aura's zien. Vooral als het daarbij gaat om kinderen die van tevoren niet in aanraking waren gekomen met het concept van een fijnstoffelijk lichaam. Het is intrigerend als zulke kinderen spontaan beschrijvingen geven die overeenkomen met waarnemingen van volwassen paragnosten. We komen dit verschijnsel van vroege waarnemingen tegen in autobiografieen van helderzienden, maar ook bij hedendaags kwalitatief onderzoek naar kinderen met een mogelijke begaafdheid of 'nieuwetijdskinderen.'

Zo behandelt de Nederlandse onderzoekster Martine Busch in haar boek "Waar haalt hij het vandaan?" enkele Nederlandse gevallen van kinderen die aura's zien. Een jongen genaamd Bart neemt al van jongsaf aan kransen om mensen waar en soms ook om dieren, zoals bij zijn hond Kiki. Op een dag zei hij tegen zijn moeder: 'Mam, Kiki wordt ziek, ik zie allemaal oranje om haar heen.' (blz. 93). Ene Lilian vermeldt: 'Toen ik klein was, dacht ik dat iedereen getekend was. Bij een tekening heb je er altijd een rand omheen en dat hebben mensen ook!' (blz. 155).
De gedachte van een fijnstoffelijk lichaam als schakel tussen fysiek lichaam en geest is wetenschappelijk gezien te interessant om zomaar te negeren. Het is te gemakkelijk om bij voorbaat te stellen dat de jongens en meisjes die zulke waarnemingen doen wel gewoon iets zullen mankeren. Net als bij reïncarnatie vormen met name jonge ('naïeve' oftewel nagenoeg onbeïnvloede) kinderen een belangrijke bron van informatie over de mogelijke realiteit van dit fenomeen.

Zie: Aanwijzingen voor een fijnstoffelijk lichaam

Titus Rivas, Stichting Athanasia

Uiteraard ben ik benieuwd naar nieuwe kindergevallen op dit gebied: titusrivas@hotmail.com


Artikelen (inclusief recensies en blogs) over parapsychologie door Titus Rivas, Anny Dirven en collega's