Titel

Yo vi la luz. Experiencias cercanas a la muerte en España (bespreking)

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 25 March, 2012)

Samenvatting

Bespreking door Titus Rivas van het boek 'Yo vi la luz: Experiencias cercanas a la muerte en España' van Enrique Vila López.


Tekst

Boekbespreking

Enrique Vila López. Yo vi la luz. Experiencias cercanas a la muerte en España. Absalaon, 2010. ISBN 978-84-937013-6-9.

Dr. Enrique Vila López was werkzaam in de preventieve geneeskunde voor het Virgen Macarena-ziekenhuis te Sevilla. Hij bezat een grote belangstelling voor parapsychologie, esoterie en ufologie en schreef er twee boeken en talloze artikelen over. Vorig jaar publiceerde men zijn Experiencias cercanas a la muerte en España, over Spaanse bijna-doodervaringen. Het betreft een postume uitgave.

De auteur blijkt op het spoor van BDE's te zijn gezet door de buitenlichamelijke ervaringen die zijn echtgenote Angeles reeds als klein meisje doormaakte. Vila vertelt hoe een verstokte skepticus in zijn bijzijn moest toegeven dat Angeles na een uittreding een correcte beschrijving kon geven van de woning van die man.
De Spaanse arts beschouwt zijn overzicht van BDE's als een bevestiging van eerdere onderzoeken. In totaal beschrijft hij 54 bijna-doodervaringen van volwassenen en 6 van kinderen. In grote lijnen komen die inderdaad overeen met andere westerse bijna-doodervaringen.
Uiteraard zijn er ook unieke bevindingen. Bijvoorbeeld een merkwaardig verhaal van iemand die een geestelijke ontmoeting had met familieleden die allemaal nog in leven waren. Het is overigens de vraag of het hier wel een echte bijna-doodervaring betreft of dat het eerder om een soort hallucinaties gaat. Verder zijn er BDE's waarbij men een rood of blauw licht waarnam. Een vrouwelijke respondente deed na haar bijna-doodervaring een zelfmoordpoging om terug te keren naar de geestelijke wereld en kwam pas op het laatste moment tot inkeer. Vila wijst erop dat sommige deelnemers na hun bijna-doodervaring regelmatig paranormale verschijnselen meemaken, zoals verifieerbare uittredingen, vreemde elektrische storingen, voorspellingen die uitkomen, en het 'onverklaarbaar' verdwijnen en weer opduiken van voorwerpen.
Er valt weinig aan te merken op dit boek, buiten een aantal forse slordigheden. Zo schrijft Vila 'Greison' (Greyson), 'Melwin' (Melvin), 'Erlender' (Erlendur), 'Arnheim' (Arnhem) en 'Calis' (Karlis) en komen er in het algemeen relatief veel typefouten voor. Ook schrijft Vila de bekende casus van 'Maria en de tennisschoen' ten onrechte toe aan Michael Sabom. Ondanks dergelijke onvolkomenheden vormt dit werk zeker een waardig nalatenschap, vergelijkbaar met de geschriften van de eveneens te jong gestorven Ilja Maso.

Titus Rivas (met dank aan Corrie Rivas-Wols)

Deze bespreking verscheen in Terugkeer 22(4), winter 2011, blz. 25.