Titel

Ik was ooit piloot van Bruce en Andrea Leininger (recensie)

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 26 January, 2012)

Samenvatting

Recensie van de Nederlandse uitgave van Soul Survivor over de reïncarnatieherinneringen van de Amerikaanse jongen James Leininger.


TekstBoekbespreking

Bruce en Andrea Leininger i.s.m. Ken Gross. Ik was ooit piloot: de reïncarnatie van een Amerikaanse gevechtspiloot uit de Tweede Wereldoorlog. Kampen: Uitgeverij Ten Have, 2009. ISBN 9-789025-960599.

We hebben het in Terugkeer al eerder over de reïncarnatieherinneringen van de Amerikaanse jongen James Leininger gehad. Inmiddels is er een Nederlandse vertaling verschenen van Soul Survivor: The Reincarnation of a World War II Fighter Pilot, het boek dat zijn ouders over hem schreven samen met Ken Gross. De Nederlandse versie bevat overigens dezelfde illustraties als de Engelstalige origineel.
James Leininger werd geboren als zoon van gelovige christelijke ouders, maar hij begon vanaf zijn tweede te lijden onder vreemde repeteerdromen waarin hij neerstortte met een brandend vliegtuig. Kort daarop vertelde hij dat hij was neergeschoten door de Japanners. Hij noemde allerlei details, aan de hand waarvan zijn vader het hele verhaal trachtte te ontkrachten. In plaats daarvan bleken de herinneringen zeer goed aan te sluiten bij een historische persoon, een gevechtspiloot uit de Tweede Wereldoorlog, James Huston geheten. Uiteindelijk mag men gerust spreken van een de sterkste spontane casussen uit de Verenigde Staten van geverifieerde herinneringen aan een vroeger leven. James had overigens ook nog herinneringen aan zijn overgang naar een geestelijke wereld aan het eind van de vorige incarnatie en aan een voorbestaan voor het huidige leven.
De meerwaarde van de Nederlandse editie is onder meer gelegen in een voorwoord van de journalist Michiel Hegener, dat overigens toegevoegd is aan het oorspronkelijke voorwoord van Carol Bowman. Hegener gaat effectief in tegen gangbare argumenten van skeptici en introduceert het begrip preïncarnatie: de historische persoonlijkheid als wie je in een vroeger leven bekend stond.
Het is te hopen dat dit boek veel Nederlandstalige lezers trekt. Mensen met vergelijkbare ervaringen als die van James mogen zich overigens bij mij melden: titusrivas@hotmail.com

Titus Rivas

Deze recensie werd gepubliceerd in Terugkeer 22(2), zomer 2011, blz. 27.