Titel

Geen nadere informatie over de identiteit van de Man met het Gebit

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 25 January, 2012)

Samenvatting

Titus Rivas en Anny Dirven zijn er, ondanks een uitgebreide speurtocht, vooralsnog niet in geslaagd de identiteit van de beroemde 'Man met het Gebit' te achterhalen.


TekstGeen nadere informatie over de identiteit van de Man met het Gebit

door Titus Rivas en Anny Dirven (1)

Zoals we eerder vermeldden in een artikel uit 2009, zijn we er vooralsnog niet in geslaagd de identiteit van de beroemde "Man met het Gebit" te achterhalen. Zo hebben we intensief op internet gezocht naar de namen die de betrokken verpleegkundige TG associeerde met de patiënt, d.w.z. Beekhuis en Beekhuizen (in alle mogelijke spellingsvarianten), en mensen met deze achternamen gemaild en gebeld. Ook schreven we het Centraal Bureau voor Genealogie aan.
Dit alles leverde helemaal niets op en we vermoeden inmiddels dan ook dat TG de in zijn geheugen opgeslagen naam van de patiënt onbewust heeft laten vertekenen door de naam van een andere bekende Nederlander met een bijna-doodervaring, Mick Broekhuijsen. De twee casussen zijn waarschijnlijk meer dan eens kort na elkaar behandeld in de media.
Zoals we al verwachtten, zijn de patiëntendossiers uit de bewuste periode allemaal vernietigd. Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen, waar de casus zich heeft afgespeeld, heeft overigens geen enkele medewerking willen verlenen aan ons onderzoek. Zo weigerde men ons gegevens te verstrekken van artsen die destijds (rond 1979) werkzaam waren in het CWZ en wilde men zelfs geen korte oproep van ons in een krantje plaatsen. De reacties van het ziekenhuis varieerden van geïrriteerd tot zelfs licht vijandig.
Binnen de wetenschapsgroep van Merkawah vroeg Jim van der Heijden zich onlangs af of er misschien toch nog een mogelijkheid bestond om achter de identiteit van de patiënt te komen. Hij wees ons in dit verband met name op het bestaan van een Vereniging Oud Medische Stafleden CWZ.
Op een blogspot van deze vereniging kwamen we de naam van dr. B.T.J. Meursing tegen als iemand die op de hoogte is van de ontwikkeling van de cardiologie. We mailden hem en hij verwees ons naar dr. P.M.J. Corten die destijds als cardioloog werkzaam was in het Nijmeegse ziekenhuis. Deze naam was door TG in 2008 genoemd, namelijk als 'drs. Corten', als naam van een belangrijke arts die destijds verbonden was aan de afdeling cardiologie.
We vonden, dankzij de vriendelijke medewerking van dr. Meursing, het adres van dr. Corten in het telefoonboek en schreven hem een beleefde brief.
Korte tijd later, op 23 februari 2011, ontvingen wij het volgende antwoord van dr. Corten:

“Geachte heer Rivas, Helaas kan ik u niet verder helpen, omdat ik me deze casus totaal niet kan herinneren.
Bovendien: ik ben nooit geïnteresseerd geweest in niet wetenschappelijk te onderbouwen verschijnselen. Ook de publicaties van collega v. Lommel heb ik nooit kunnen (willen) volgen. Succes met uw pogen.
m.vr.gr., P.M.J. Corten”

Helaas loopt ook dit spoor dus echt dood.

Jim wees ons ook nog op de mogelijkheid van het doorspitten van kranten uit 1979 in de hoop een berichtje over de patiënt terug te vinden. Dit is een behoorlijk arbeidsintensief karwei en het lijkt onwaarschijnlijk dat men in zo'n bericht de volledige naam van de patiënt vermeld heeft. Als alleen zijn voornaam vermeld staat of zelfs helemaal geen naam, kunnen we hoogstens vaststellen dat er eind 1979 werkelijk een dergelijk incident genoemd werd in de plaatselijke pers. We zullen er ook dan niet meer in slagen te achterhalen hoe hij heette.
Misschien dat we er toch nog eens tijd in steken, maar we mogen nu reeds concluderen dat de kans dat de identiteit van de Man met het Gebit ooit nog achterhaald zal worden miniem is.

Referentie Rivas, T., & Dirven, A. (2009). Twee BDE's gemeld naar aanleiding van 'de man met het gebit' Terugkeer, 20(3), 9.

Met dank aan Jim van der Heijden, dr. B.T.J. Meursing en dr. P.M.J. Corten.

Gepubliceerd in Terugkeer 22(2), zomer 2011, blz. 12.

Reacties: titusrivas@hotmail.com