Titel

Het subtiele lichaam: een encyclopedie van de energetische anatomie (recensie)

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 26 November, 2011)

Samenvatting

Bespreking door Titus Rivas van Het subtiele lichaam: een encyclopedie van de energetische anatomie van Cyndi Dale voor Terugkeer.


Tekst

 
Boekbespreking

Cyndi Dale. Het subtiele lichaam: een encyclopedie van de energetische anatomie. Haarlem: Altamira – Becht, 2009. ISBN 9-789069-638843.

In alternatieve spirituele kringen lijken concepten zoals de aura, het fijnstoffelijke lichaam en (dierlijk) magnetisme inmiddels gemeengoed. Skeptici bestrijden zulke noties echter nog steeds even fel als vroeger. Onlangs waren er bijvoorbeeld weer opmerkelijke twisten over de vraag of acupunctuur een grotere positieve invloed op de pijnbeleving kan hebben dan een placebo. Eigenlijk is het heel vreemd als men het bestaan van fijnstoffelijke ´energieën´ bij voorbaat wil uitsluiten. Ze passen op het eerste gezicht immers nog grotendeels bij een materialistisch wereldbeeld. Het zal er wel mee te maken hebben dat de meeste aanhangers van een subtiel lichaam geen orthodoxe wetenschappers zijn. Dit betekent vaak ook dat ze expliciet uitgaan van een ziel en een leven na de dood en dat is zoals bekend volkomen onbespreekbaar voor militante naturalisten. Er bestonden al langer allerlei boeken over aspecten van dit onderwerp. Cyndi Dale is er in geslaagd al die facetten te bundelen in een overzichtswerk. Haar algemene insteek luidt dat verstoringen in de balans tussen subtiele energieën de verklaring vormen voor ziekte. Dit inzicht zou in wezen worden gedeeld door alle serieuze alternatieve geneeswijzen. Alleen de allopathische, reguliere geneeskunde zou er niets van willen weten en zich daarom in feite concentreren op symptoombestrijding.
Het dikke boek is schitterend vorm gegeven met zeer duidelijke en kleurrijke afbeeldingen. Het gaat echt om een encyclopedie waarin je dingen moet opzoeken of moet grasduinen. Het heeft weinig zin om het boek van kaft tot kaft te willen lezen, want dan gaat het je al snel duizelen door de rijkdom aan gedetailleerde informatie.
Wat de theorievorming betreft kreeg ik wel eens de indruk dat Dale eigenlijk alle theorieën tegelijk omhelst, ook als deze elkaar lijken tegen te spreken of te overlappen. Een voordeel daarvan is wel dat alle stromingen aan bod komen. Erg boeiend vind ik bijvoorbeeld haar behandeling van ideeën over chakra´s binnen diverse culturele tradities. Naast de Indiase leer worden bijvoorbeeld ook chakrasystemen volgens de Tibetanen, de Inca´s en de Tsalagi´s (Cherokees) behandeld. Ook interessant parapsychologisch en ander onderzoek naar fijnstoffelijkheid wordt meer dan voldoende behandeld.
Jammer is wel dat ze soms zonder kritische noot melding maakt van dierproeven. Een andere misser betreft haar bespreking van de rol van het zenuwstelsel in ons psychische welzijn. Haar woordkeuze doet vermoeden dat ze een reductionistische filosofie aanhangt. Ze heeft het bijvoorbeeld meer dan eens over delen van de hersenen die psychische functies 'besturen'. Dit kan aan de vertaling liggen, maar hoe dan ook past zo´n formulering niet goed in dit boek.
In het algemeen gaat het echter om een heel evenwichtig en compleet overzichtswerk dat ik iedereen wil aanraden met een meer dan gemiddelde interesse in het onderwerp. Titus Rivas

Deze boekbespreking werd gepubliceerd in Terugkeer, 22(3), najaar 2011, blz. 28.

Reacties: titusrivas@hotmail.com