Titel

Parapsychologisch onderzoek van Stichting Athanasia

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 25 October, 2011)

Samenvatting

Parapsychologisch onderzoek van Stichting Athanasia en oproepen om daaraan mee te doen.


Tekst


Onderzoek van Stichting Athanasia

Titus Rivas en Anny Dirven van Stichting Athanasia doen o.a. parapsychologisch onderzoek naar spontane paranormale ervaringen. We zijn benieuwd naar uw eigen ervaringen op onze onderzoeksgebieden, en willen daar graag vrijblijvend onderzoek naar doen. We doelen bijvoorbeeld op:

- ervaringen rond spontane herinneringen aan vorige levens bij jonge kinderen
- bijna-doodervaringen,
- geestverschijningen,
- paranormale ervaringen rond huisdieren,
- waarnemingen van aura's door jonge kinderen,
- poltergeist
- sterfbedvisioenen, etc.

Onderzoeken zien er als volgt uit. We proberen zo nauwkeurig mogelijk te reconstrueren wat u precies heeft meegemaakt op een of meer van deze gebieden. Daarbij proberen we ook derden te interviewen die uw verhaal zouden kunnen bevestigen, hoewel dit geen voorwaarde is voor een onderzoek. Waar mogelijk kijken we ook naar uw chtergronden e.d., ook weer door middel van vragen aan uzelf of aan mensen in uw omgeving. Soms zoeken we dingen nader uit in bijvoorbeeld gemeentearchieven.

Onze onderzoekingen hebben altijd een wetenschappelijke opzet en u moet dan ook verwachten dat uw verhaal vroeg of laat expliciet opgenomen of anders verwerkt wordt in artikelen of boeken. Dit kan overigens volledig anoniem, maar u kunt zelf ook kiezen voor het vermelden van uw volledige naam, of anders alleen uw voornaam, initialen of een pseudoniem. We gaan net zo discreet om met uw persoonlijke gegevens als u zelf wenst en u hoeft dus niet te vrezen dat u vroeg of laat belaagd wordt door de roddelpers. In overleg kunnen we desgewenst bepaalde persoonlijke omstandigheden onvermeld laten om zo herkenning te voorkomen.

Er zijn voor u geen bijzondere kosten aan het onderzoek verbonden (d.w.z. naast bijvoorbeeld porto- of telefoonkosten), maar we kunnen u zelf ook niet betalen voor uw medewerking. Het staat u vrij om onze werkzaamheden financieel te ondersteunen via een donatie op postbanknummer 7460561 ten name van Stichting Athanasia (zie Sponsoring).

Athanasia kan ook nog steeds vrijwillige bijdragen gebruiken van empirisch onderzoekers, theoretici en filosofen (o.a. ontologen, wetenschapsfilosofen en axiologen) die zich binnen ons algemene kader thuisvoelen.

Ook zijn er meer dan genoeg klussen op het gebied van literatuuronderzoek, het bijhouden van knipselkranten, pr, organisatie, vertalingen, etc. Dit alles voorlopig alleen in de vorm van vrijwilligerswerk.

Ook donaties los van een onderzoek naar uw eigen ervaringen zijn uiteraard van harte welkom op Postbanknummer 7460561 t.n.v. Athanasia- Stichting voor onderzoek naar Leven na de de dood, Darrenhof 9 te Nijmegen. Contact via email: Titus Rivas

Grote bijlagen opsturen aan titus.rivas@gmail.com

Schriftelijke correspondentie (liefst met bijgesloten portozegels) aan:

Stichting Athanasia
Darrenhof 9
6533 RT Nijmegen

Telefonisch contact: 0495-491261 (Anny Dirven)