Titel

IdeALISTEN: Zou het ook zo kunnen? (boekbespreking)

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 3 June, 2011)

Samenvatting

Boekbespreking door Titus Rivas van IdeALISTEN: Zou het ook zo kunnen?


Tekst


Boekbespreking

IdeALISTEN. Zou het ook zou kunnen? Utrecht: Bruna, 1998. ISBN 90-229-8349-3.

Dit opmerkelijke boekje is eind jaren 90 kort voor de parlementsverkiezingen verschenen en er heeft ook een partij met dit gedachtegoed deelgenomen aan die verkiezingen (JIJ & IdeALISTEN), overigens zonder een zetel te veroveren. Er bestond vroeger ook een website van de groepering.
De term "IdeALISTEN" slaat daarbij op een destijds nieuwe stroming die de oude tegenstellingen tussen links en rechts zou overstijgen. Men pretendeerde vérgaande, originele oplossingen te bieden voor oude en nieuwe politieke vraagstukken.
Het boekje is hoe dan ook leuk en amusant om te lezen, hoewel velen het misschien direct zullen wegleggen als 'idealistisch', in de negatieve zin van dat woord welteverstaan. Zo willen de schrijvers onder meer de leerplicht afschaffen, evenals de prostitutie. Constructief bedoeld, maar toch niet echt realistisch. De prostitutie is niet voor niets het oudste beroep van de wereld en zonder leerplicht zullen veel jongeren het vertikken om zich ruim te ontwikkelen.
Ronduit schokkend - en niet slechts 'misschien een beetje gênant', zoals ze het zelf noemen - is het ter discussie stellen van een oprotpremie voor buitenlanders, omdat dit plan bedenkelijk hoog in de peilingen scoort. Maar dit is direct ook illustratief voor deze IdeALISTEN. Ze gaan uit van een naïef mensbeeld volgens welke men steeds uit zichzelf geneigd zou zijn tot het goede, waardoor het de moeite zou lonen om ieders mening even serieus te nemen. De realiteit is natuurlijk wel anders: de mensenrechten in het groot en de afbrokkelende verzorgingsstaat in Nederland zijn het gevolg van een keiharde strijd om rechtvaardigheid.
De ellende bij dit soort stromingen is dat de aanhangers ervan denken dat iedereen van nature goedwillend is, alleen om dat inderdaad voor henzelf geldt. Helaas leveren ze daarmee geen realistische bijdrage tot de verwezenlijking van eeuwenoude humanistische principes.

Titus Rivas

Deze niet eerder gepubliceerde recensie uit 1998 werd op 3 juni 2011 geplaatst op txtxs.nl.

Contact: titusrivas@hotmail.com