Titel

Searching for Eternity van Don. Morse

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 26 May, 2011)

Samenvatting

Recensie van Titus Rivas van het boek Searching for Eternity: A Scientist’s Spiritual Journey to Overcome Death Anxiety van dr. Don Morse


Tekst


Boekbespreking

Dr. Don Morse. Searching for Eternity: A Scientist’s Spiritual Journey to Overcome Death Anxiety. (Voorwoord van Raymond Moody.) Memphis: Eagle Wing Books, 2000. ISBN 0-940829-27-4.

De veelzijdige wetenschapper, hulpverlener en tandarts Donald Morse is eindredacteur van het tijdschrift Journal of Religion and Psychical Research, dat zich bezighoudt met het snijvlak van parapsychologisch onderzoek en religieuze en spirituele vraagstukken. Dit omvangrijke boek is slechts één van zijn vele intellectuele wapenfeiten. Morse heeft het geschreven als een manier om zijn eigen doodsangst te boven te komen en anderen daarin de hand te reiken.
Aangezien hij zelf een bijna-doodervaring had, begint Searching for Eternity met een overzicht van het onderzoek op dit gebied, waaronder ook eigen gevallen. De schrijver concludeert terecht dat bijna-doodervaringen niet verklaard kunnen worden door normale factoren en staat in dat verband onder meer stil bij de skeptische theorie van Susan Blackmore. Op een vergelijkbare manier passeren uittredingen, verschijningen en mediums de revue. Maar ook het bizarre onderwerp fysieke onsterfelijkheid d.m.v. cloning of invriezen laat Morse niet onbesproken.
De volgende hoofdstukken gaan over het concept van een persoonlijke godheid in verband gebracht met recente concepten uit de natuurwetenschappen. De auteur heeft (net als zijn achternaamgenoot Melvin Morse) een joodse opvoeding genoten en die spreekt hier duidelijk in door, maar zonder geslotenheid tegenover afwijkende visies. Dit blijkt ook uit een overzicht van zo’n 160 pagina’s gewijd aan allerlei opvattingen over het hiernamaals, afkomstig van de meest uiteenlopende religies en spirituele stromingen. Hij is bijvoorbeeld erg kritisch over de protestant-christelijke theorie dat alleen het geloof in Jezus (in plaats van je integriteit) je zou behoeden voor de verdoemenis, en juist weer positief over de voorstellingen van een hiernamaals van Bo Yin Ra.
Don Morse besluit met een persoonlijke theorie over het hiernamaals die zowel berust op zijn geloof als op het wetenschappelijke bewijsmateriaal en concludeert in het algemeen: “Er is zoveel bewijsmateriaal voor een hiernamaals, dat het onredelijk is om het te ontkennen of het toe te schrijven aan louter fantasie.” (blz. 365) Dit boek is een goede inleiding voor een ieder die geinteresseerd is in leven na de dood, persoonlijke evolutie en spiritualiteit. Wie zich niet kan vinden in de invalshoek van de schrijver, krijgt genoeg informatie over andere visies, zowel in de tekst zelfs als in de referenties.
Juist deze combinatie maakt het boek een waardevolle bijdrage tot de literatuur over deze onderwerpen.

Titus Rivas

Deze recensie werd geplaatst in Terugkeer.

Contact: titusrivas@hotmail.com