Titel

The Blackwell Guide to the Philosophy of Religion (recensie)

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 23 May, 2011)

Samenvatting

Bespreking van Titus Rivas van The Blackwell Guide to the Philosophy of Religion onder redactie van William E. Mann.


Tekst


Boekbespreking
William E. Mann. The Blackwell Guide to the Philosophy of Religion. Oxford: Blackwell, 2005. ISBN 0-631-22129-8.

Toen ik dit boek over de wijsbegeerte van de religie bestelde, verwachtte ik een overzicht van alle belangrijke westerse en oosterse filosofische posities op dit gebied. Helaas beperkt men zich echter tot de christelijke traditie. Het boek had wat mij betreft dan ook The Blackwell Guide to the Christian Philosophy of Religion moge heten.
Dit neemt niet weg dat er interessante stukken in dit boeken voorkomen, zoals over de kenmerken die men (een) God rationeel kan toedichten en de verhoudingen daartussen. Bijvoorbeeld de relatie tussen alwetendheid, vrijheid en tijdloosheid. Maar ook de traditionele filosofische argumenten voor het bestaan van een schepper. Boeiend is bijvoorbeeld stuk van Gareth B. Matthews over het roemruchte ontologische bewijs voor God. Hierbij zou men uit de definitie van een goddelijk wezen kunnen afleiden dat hij werkelijk bestaat. Dit bewijs is sinds de middeleeuwen keer op keer als ondeugdelijk afgewezen, maar Matthews geeft aan dat er toch nog veel over te zeggen valt.
Uiteraard ontbreekt ook de theodicee niet, het bekende probleem van de aanwezigheid van het kwaad in een door God geschapen wereld. Derk Pereboom, die dit vraagstuk behandelt, erkent ruiterlijk dat dit nog steeds het grootste probleem vormt voor een rationele overtuiging dat er een schepper bestaat.
Ook komen er boeiende hoofstukken in het boek voor over de vraag hoe we om dienen te gaan met tegenstrijdige religieuze overtuigingen en mystieke ervaringen. BDE┬┤s ben ik helaas niet tegengekomen, terwijl je dat toch wel zou verwachten als het om spirituele ervaringen gaat. Dit werk is vooral interessant als inleiding op enkele algemene vragen uit de filosofie van de religie en verder specifiek voor gelovige christenen.

Titus Rivas

Deze recensie werd gepubliceerd in Terugkeer, 21(2), zomer 2010, blz. 23.

Contact: titusrivas@hotmail.com