Titel

Uitspraken van dr. Hiroyoshi Takata over de casus van Al Sullivan

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 20 May, 2011)

Samenvatting

Bevestiging van de Japanse arts dr. Hiroyoshi Takata van de kern van de beroemde bijna-doodervaring van Al Sullivan.


Tekst


Uitspraken van dr. Hiroyoshi Takata over de casus van Al Sullivan

door Titus Rivas (1)

Onlangs werd ik in verband met een parapsychologisch onderzaak benaderd door dr. Masayuki Ohkado, een Japanse taalkundige. Ik nam daarbij de gelegenheid te baat om hem te vragen of hij misschien ooit gehoord had van de bijna-doodervaring van Al Sullivan.
Al Sullivan is een Amerikaanse chauffeur die eind jaren '80 een bijna-doodervaring beleefde tijdens een operatie aan zijn kransslagaders in het Hartford Ziekenhuis in Connecticut. Daarbij nam hij een persoonlijke gewoonte van de hartchirurg Hiroyoshi Takata waar. Om zijn handen steriel te houden had dr. Takata de gewoonte om medische instrumenten snel achter elkaar met zijn ellebogen aan te wijzen. Al Sullivan vatte dit tijdens zijn BDE zo op dat Takata 'klapperde met zijn armen', net alsof de hartchirurg probeerde te vliegen.
De casus van Al Sullivan is de belangrijkste casus die besproken wordt in een artikel van Emily Cook, Bruce Greyson en Ian Stevenson uit 1998 over bijna-doodervaringen die zouden kunnen wijzen op een leven na de dood. Sullivan deelde zijn BDE namelijk zodra hij weer kon spreken met zijn cardioloog, dr. Anthony LaSala. De cardioloog vroeg zich af wie Sullivan over de persoonlijke gewoonte van Takata verteld kon hebben.
Bruce Greyson interviewde zowel dr. LaSala als dr. Takata in de herfst van 1997. Hierbij wist Takata niet meer of hij tijdens deze specifieke operatie met zijn ellebogen had ‘geklapperd’, maar hij gaf wel toe dat dit een algemene gewoonte van hem was. LaSala bevestigde dat Sullivan werkelijk kort na de operatie met hem had gepraat over zijn BDE. Ook bevestigde hij nog eens dat Takata werkelijk de merkwaardige gewoonte heeft om te ‘klapperen’ met zijn ellebogen en hij voegde daaraan toe dat hij nooit andere chirurgen zoiets had zien doen.
Zelf nam ik in 2004 contact op met dr. Takata. Hij erkende impliciet dat hij betrokken was geweest bij het onderzoek en vertelde me dat een Japanse tv-ploeg hem inmiddels had gefilmd in dit verband. Hij had geen tijd om nog meer vragen van mij te beantwoorden.
Het mooie is nu dat dr. Ohkado een Japanse documentaire heeft teruggevonden op youtube waarin dr. Takata geïnterviewd wordt door de bekende Japanse journalist Takashi Tachibana. Helaas is de documentaire niet ondertiteld (2), maar er is onder meer te zien hoe men zich het 'geklapper' precies moet voorstellen en bovendien is Al Sullivan zelf bij het interview aanwezig! Bovendien slaagde Ohkado erin om een boek van Takashi Tachibana te bemachtigen dat vertaald Bijna-doodervaringen heet. In dit boek wordt uiteraard ook de casus van Al Sullivan besproken. Dr. Masayuki Ohkado heeft de verklaring van dr. Takata als volgt voor mij vertaald (3):

“Ik heb andere artsen vaak horen vertellen over een casus waarin de verdoving uitgewerkt raakt tijdens de operatie zodat de patiënt kan horen wat de artsen tegen elkaar zeggen en ik heb zelf ook zulke patiënten gehad. Maar ben ik nog nooit een geval tegengekomen waarin de patiënt dergelijke details van de operatie beschrijft alsof hij of zij gezien heeft wat er gebeurde. Eerlijk gezegd weet ik niet hoe je deze casus kunt verklaren. Maar omdat dit echt gebeurd is, moet ik het als een feit aanvaarden. Ik denk dat we altijd nederig genoeg moeten zijn om de feiten te accepteren.
Samenvattend denk ik dat de wetenschap nog niet voldoende heeft blootgelegd waar mensen toe in staat zijn. Er bestaat iets in deze wereld dat niet te vatten is door de wetenschap of wiskunde.” (blz. 254), en:
“Er zijn mensen die dit niet zullen aanvaarden, maar ik denk dat ze niet nederig genoeg zijn tegenover de feiten. Om je de waarheid te zeggen, mijn moeder die in Japan verblijft, is een aanhanger van het Zen Boeddhisme en ze is paranormaal begaafd. Als men haar daarom vraagt, doet ze allerlei dingen zoals de toekomst voorspellen of zoeken naar verloren voorwerpen. Wat ze doet, werkt ook echt. Dus, hoewel ik een dokter ben, denk ik niet dat de wetenschap almachtig is. Ik dacht al langer dat er spirituele kanten zijn aan deze wereld. Dus ik was niet zo verbaasd toen zo'n fenomeen zich voordeed. Ik kan het niet verklaren, maar ik moet toegeven dat zulke dingen gebeuren.” (blz. 255)

Dankzij deze vertaling van dr. Ohkado weten we zeker dat dr. Takata erkent dat Sullivans waarneming van zijn persoonlijke gewoonte niet verklaard kan worden door de gevestigde wetenschap.

Literatuur
- Cook, E.W., Greyson, B., & Stevenson, I. (1998). Do any Near-Death Experiences provide evidence for the survival of human personality after death? Relevant features and illustrative case reports. Journal of Scientific Exploration, 12, 3, 377-406.
- Rivas, T. (2004) Het geval Al Sullivan: Een bijnadoodervaring met paranormale indrukken. Terugkeer, 15(4), 19-21
- Rivas, T., Dirven, A., & Smit, R. (2013). Wat een stervend brein niet kan. Leeuwarden: ElikserEindnoten
(1) Met dank aan dr. Masayuki Ohkado.
(2) Het interview is in het Engels, maar men heeft er een Japanse stem overheen gemonteerd, zodat het niet te volgen is voor mij.
(3) Hier weergegeven in een vrije vertaling uit het Engels.

Dit artikel werd gepubliceerd in Terugkeer, 20(3), herfst 2009, blz. 22.

Contact: titusrivas@hotmail.com

Dit artikel werd gepubliceerd in Terugkeer 25(1), voorjaar 2014, blz. 11-12.