Titel

On Life after Death van Elisabeth Kübler-Ross (bespreking)

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 19 May, 2011)

Samenvatting

Boekbespreking door Titus Rivas van On Life after Death van Elisabeth Kübler-Ross.


Tekst


Boekbespreking

Elisabeth Kübler-Ross. On Life after Death. Berkeley/Toronto: Celestial Arts, 2008. ISBN: 978-1-58761-318-0.

De overleden Zwitserse auteur Elisabeth-Kübler Ross is beroemd geworden om haar thanatologische boeken over het stervensproces, stervensbegeleiding en de hulp aan nabestaanden. In haar boeken komt regelmatig tot uiting hoe zij zelf tegenover vraagstukken rond leven en dood stond. Zij had overduidelijk een spiritueel wereldbeeld en geloofde in een voortbestaan. In het boekje On life after Death zijn vier van haar artikelen over deze specifieke onderwerpen gebundeld.
Dr. Kübler-Ross staat stil bij klassieke thema's, zoals dat ons sterfelijk lichaam vergeleken kan worden met de kokon van een rups, waaruit we na ons overlijden als vlinders tevoorschijn zullen komen. Ze bespreekt de diverse stadia van bijna-doodervaringen als stappen op weg naar een geestelijke werkelijkheid.
De gebundelde essays zijn kort en dit maakt dat sommige opvattingen van Kübler-Ross waarschijnlijk niet goed genoeg uit de verf komen. Zo zou je de indruk kunnen krijgen dat ze onder alle omstandigheden tegen euthanasie was, omdat ze heel beknopt verwijst naar een geval waarin een patiënt alleen om een overdosis medicijnen vroeg vanwege de druk van zijn familie. Maar af en toe komt de auteur werkelijk een beetje wereldvreemd op mij over, met name waar zij stelt dat kanker een 'zegen' zou vormen omdat men nog veel ergere ziektes kan krijgen. Of wanneer ze schrijft dat minimaal 30% van de kinderen van 'onze populatie' seksueel misbruikt zou zijn (blz. 81)! Ook de bewering dat ze een soort mystieke ervaring heeft gehad waarbij ze letterlijk de doodsnood van haar duizenden patiënten zou hebben herbeleefd, lijkt in mijn ogen te berusten op een interpretatiefout. Daar staat echter tegenover dat Kübler-Ross terecht veel nadruk legt op het belang van liefde en positiviteit.
De auteur onthult verder dat haar team maar liefst meer dan 20.000 BDE's en honderden uittredingen heeft verzameld, wat ik gezien haar enorme populariteit best wil geloven. Hopelijk zijn de verslagen over deze ervaringen na haar overlijden bewaard gebleven en worden ze ooit nog nader geanalyseerd. Zo noemt de auteur een BDE waarbij iemand tijdens een vlak EEG in staat was foutloos het nummerbord van een auto te lezen, een casus die voor zover ik weet nagenoeg onbekend is gebleven.
De auteur beschrijft ook nog enkele zogeheten Peak-in-Darien sterfbedvisioenen, dat wil zeggen een visioen van een stervende waarin deze de geest van iemand ziet van wie hij nog niet wist dat die al overleden was. Ook van dit type zou haar team bijzonder veel voorbeelden hebben verzameld. Hopelijk gaat deze schatkamer aan ervaringen nog eens open.

Titus Rivas

Contact: titusrivas@hotmail.com