Titel

Geheimen van de vlinder van Allison DuBois (boekbespreking)

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 17 May, 2011)

Samenvatting

Recensie van het boek Geheimen van de vlinder van het bekende medium Allison DuBois door Titus Rivas.


Tekst


Boekbespreking

Allison DuBois. Geheimen van de vlinder: wat de doden ons kunnen leren over een beter leven. Utrecht: Bruna, 2008. ISBN 9-789022-994115.

Het bekende medium Allison DuBois heeft weinig te klagen wat publiciteit betreft. De televisieserie Medium, een detectiveserie gebaseerd op het leven van DuBois, wordt bijvoorbeeld nog steeds uitgezonden. Eerlijk gezegd begin ik zelf een beetje op af te knappen op die serie, omdat de verhalen soms een beetje te onrealistisch overkomen of - nog erger - storend in tweeën worden gehakt zodat je een week moet wachten op de ontknoping. Maar dat kun je DuBois zelf moeilijk aanrekenen.
Wie meer over haar te weten wil komen, kan het beste een van haar boeken lezen. Bijvoorbeeld haar nieuwe boek Geheimen van de vlinder waarin ze zich concentreert op levenslessen. Het medium is erop uit een positieve invloed uit te oefenen op anderen en hen te inspireren dat zelf ook te doen. Uiteindelijk zou dit moeten leiden tot een soort kettingreactie die zij het vlindereffect noemt.
Het resultaat is een werk dat BDE-ers misschien extra zal aanspreken omdat er spirituele waarden in behandeld worden, zoals zelfvertrouwen, leven vanuit je hart en troost bieden aan anderen, maar ook assertiviteit en het respecteren van eigen en andermans grenzen. Ze spreekt in het algemeen van zorg om het spirituele welzijn. Uiteraard ziet het medium dit soort inzichten als onlosmakelijk verbonden aan haar paranormale ervaringen. Een interessante overtuiging van haar luidt bijvoorbeeld dat overledenen levenden telepathisch kunnen beïnvloeden om geliefde nabestaanden te ondersteunen (blz. 80). Ze noemt zelf een ervaring waarbij haar man spontaan bepaalde woorden gebruikte die ongewoon voor hem waren en die een teken van haar overleden vader zouden zijn. Ook beschrijft ze net als in haar vorige werk nog een keer hoe haar eigen mediumschap ongeveer werkt. Overigens ben ik het zelf lang niet altijd met Allison DuBois eens. Hier en daar zijn haar inzichten echt te conservatief en 'republikeins' voor mij. Zo benadrukt ze bijvoorbeeld dat haar opa (die een voorbeeld voor haar is) nog 'liever zou sterven, dan zijn hand op te houden.' Ook zegt ze: “Wanneer een waardeloos iemand sterft zijn er weinigen die daar aandacht aan besteden, omdat een oninspirerend persoon ons alleen leert hoe je níét in het leven moet staan” (blz. 119), alsof het zonneklaar zou zijn dat er überhaupt 'waardeloze' personen rondlopen op deze aarde. Die toch behoorlijk 'harde', ongenuanceerde levenshouding kwam ook al prominent in haar eerste boek naar voren, toen ze een uitgesproken voorstander van de doodstraf bleek. Persoonlijk zou ik niet gauw bevriend met haar kunnen raken, vrees ik. Maar desondanks is dit wel degelijk een lezenswaardig boek.

Deze recensie werd gepubliceerd in Terugkeer, winter 2009, Terugkeer 20(4), blz. 30.

Titus Rivas

Contact: titusrivas@hotmail.com