Titel

The Audible Life Stream van Alistair Conwell (recensie)

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 12 May, 2011)

Samenvatting

Recensie van Titus Rivas van het boek The Audible Life Stream: Ancient Secret of Dying While Living van Alistair Conwell.


Tekst

Boekbespreking

Alistair Conwell: The Audible Life Stream: Ancient Secret of Dying While Living. O-Books, 2010. ISBN 978-1-84694-329-4.

Ook al zou het bij veel bijna-doodervaringen nagenoeg stil geweest zijn, er komen wel degelijk ook BDE's voor waarin men onaardse klanken en zelfs muziek te horen krijgt. Het zou mij hogelijk verbazen als dat niet zo was, omdat muziek bij uitstek een verschijnsel is dat men van oudsher met het hogere in verband brengt. Van alle menselijke activiteiten is muziek een van de meest mysterieuze en zeker kunstmuziek verwijst bijna per definitie naar een andere dimensie. Nu kende ik het klassieke werk Musica trascendentale van Ernesto Bozzano al, maar ik wachtte met smart op een nieuwe uitgave waarin de spirituele natuur van muziek werd benadrukt. Dat boek is er nu en wel in de vorm van The Audible Life Stream van Alistair Conwell. De auteur blijkt een grote fascinatie te hebben voor geluiden en brengt deze zelf in verband met oude leringen over kosmische harmonieën en het mystieke geluid van God. Hij gaat zelfs zover te stellen dat we allemaal een essentie van muzikale vibratie bezitten. Het uiteindelijke, mystieke doel van het bestaan zou de hereniging van onze essentie met de 'hoorbare levensstroom' zijn.
Het ligt voor de hand dat men bij een zeer vérgaande theorie als die van Conwell dingen aantreft waar men zich niet mee kan verenigen. Dat geldt voor mij bijvoorbeeld waar de auteur stelt dat ons 'zelf' of 'ik' een product is van de hersenen en de bron van onze angst voor de dood. Het zou de bedoeling zijn dit ik reeds tijdens het leven te laten 'sterven'. In het algemeen lijkt hij daarmee geplaatst te kunnen worden binnen de Advaita-traditie, hoewel sommige uitspraken boeddhistisch aandoen. Dat zijn niet direct mijn eigen favorieten wat wereldbeeld betreft. In het algemeen doet het boek qua referentiekader nogal New Age-achtig aan.
Ook blijkt Conwell het gezichtsvermogen minderwaardig te vinden aan het gehoor. Niet alleen vind ik dat appels en peren vergelijken, maar bovendien komt het erg ongevoelig over voor iemand die zelf niet doof is. Het zien zou zelfs direct verbonden zijn aan het door de auteur zo verachte 'ik'. Dit impliceert volgens mij dat doven en slechthorenden bijna per definitie minder spiritueel moeten zijn dan mensen zonder auditieve handicap en blinden.
Daar staat echter een interessant overzicht tegenover van de rol van geluid en muziek in de werkelijkheid. Hij behandelt bijvoorbeeld het effect van verschillende soorten muziek op de gezondheid van planten, en muziektherapie bij mensen. Met name in hoofdstuk 6 komt het horen van geluiden bij BDE's aan bod. Mensen blijken regelmatig geluiden te horen bij het verlaten van hun lichaam, in een tunnel, tijdens hun verblijf in een andere wereld en bij de terugkeer naar het fysieke lichaam. Ene Mary Lowther beleefde op elfjarige leeftijd bijvoorbeeld een bijna-doodervaring waarin zij ontelbare wezens zag die gehuld waren in stralende gewaden. Ze was vooral getroffen door de hemelse muziek die bijna tastbaar van die wezens uitging. Kathleen Snowden zweefde tijdens een BDE naar een wonderbaarlijk licht en werd daarbij verwelkomd door wazige figuren terwijl de lucht vervuld was van prachtige muziek. Ook uittredingen los van BDE's, sterfbedvisioenen en zelfs het werk van Ernesto Bozzano worden besproken door de auteur. In de laatste hoofdstukken komt het mystieke motief weer extra sterk naar voren. Wat mij daaraan bevalt is voornamelijk een uitgebreide uiteenzetting waarom vegetarisme en spiritualiteit bij elkaar horen.Notes from the Afterlife

Titus Rivas

Deze recensie werd gepubliceerd in Terugkeer, 21(3), herfst 2010, blz. 23.

Contact: titusrivas@hotmail.com