Titel

Resonantie als universeel en verbindend principe (recensie)

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 9 May, 2011)

Samenvatting

Recensie van Resonantie als universeel en verbindend principe.


Tekst

Boekbespreking
Marie D. Jones en Larry Flaxman. Resonantie als universeel en verbindend principe. Deventer: Ankh-Hermes, 2010. ISBN: 978-890-202-03837.

Ik heb in het algemeen niet al te veel affiniteit met theorieën rond bewustzijn en paranormale verschijnselen die aan zouden sluiten bij de meest recente ontwikkelingen in de theoretische fysica. De geschiedenis leert dat zulke theorieën al eerder opgeld deden en inmiddels met de toenmalige natuurkunde in kwestie zijn achterhaald. Dit is bijvoorbeeld de reden waarom men het in esoterische kringen nog steeds over een etherisch lichaam kan hebben, verwijzend naar het gedateerde natuurkundige concept van de ether.
Mede daarom lijkt het mij vruchtbaarder je niet te afhankelijk te maken van de nieuwste populair-wetenschappelijke modes. Toch ga ik duidelijke betogen op dit gebied ook weer niet helemaal uit de weg. Onlangs kreeg ik zo het boek Resonantie onder ogen, geschreven door Marie Jones en Larry Flaxman, twee mede-oprichters van de organisatie Para-Explorers. De achterkaft daarvan beloofde een alomvattende theorie te bieden, en dan met name ook voor het paranormale.
Helaas blijkt die belofte niet waargemaakt te worden. Het boek begint inderdaad met een uiteenzetting rond resonantie, maar de auteurs tonen nergens overtuigend aan waarom dit juist een universeel principe in de werkelijkheid zou moeten zijn. Bovendien voeren ze allerlei feitjes op zonder dat de samenhang daartussen nou zo bijster duidelijk wordt. Het is bijvoorbeeld zeker leuk om wat te lezen over een muzikale snelweg in Californië of infrasone geluiden van neushoorns, maar wat heeft dit verder met het onderwerp van het boek te maken? Hier en daar bekruipt me het gevoel dat bepaalde lijstjes vooral een soort bladvulling vormen.
Enkele beweringen van de auteurs zijn overigens gewoon onjuist. Zoals dat de Tunguska-explosie uit 1908 iets te maken had met een uitvinding van Nikola Tesla of dat de morfogenetische velden van Rupert Sheldrake inmiddels 'vrijwel algemeen aanvaard worden'. Andere 'feiten', zoals rond het zogeheten Philadelphia-experiment met teleportatie blijken zelfs volgens de auteurs slechts te berusten op geruchten. En weer andere claims zijn gewoon ongeloofwaardig, zoals dat de Egyptische piramides nu nog steeds invloed zouden uitoefenen op ons... DNA!

Ik heb me echter het meest geërgerd aan de kritiekloze belangstelling van de auteurs voor skeptische theorieën over paranormale ervaringen, van bijvoorbeeld Richard Wiseman. Ze hebben een voorkeur voor materialistische theorieën van de geest die je bijvoorbeeld ook in de film What the Bleep do we know!? aantreft. Zo hanteren ze ook geen helder onderscheid tussen paranormale ervaringen die we zelf zuiver subjectief creëren en paranormale ervaringen die echt 'paranormaal' zijn.
Het formuleren van een 'allesomvattende theorie' betekent in dit boek dat je van alles op een hoop gooit en daar nog niet eens een onsamenhangend model uit distilleert.

Titus Rivas

Deze boekbespreking werd gepubliceerd in Terugkeer, 21(4), winter 2010, blz. 24-25.

Contact: titusrivas@hotmail.com