Titel

Ontmoetingen in het hiernamaals van Dianne Arcangel (recensie)

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 8 May, 2011)

Samenvatting

Bespreking door Titus Rivas van Ontmoetingen in het hiernamaals van Dianne Arcangel.


Tekst

 
Boekbespreking

Dianne Arcangel. Ontmoetingen in het hiernamaals: Buitengewone ervaringen van gewone mensen. Utrecht: Kosmos, 2007. ISBN 9-789021-581972,. met een voorwoord van Gary A. Schwartz.

Er bestaan grofweg twee positieve benaderingen van onderzoek naar spirituele en paranormale ervaringen. De eerste benadering is parapsychologisch of 'anomalistisch': men kijkt in hoeverre er ervaringen gevonden kunnen worden die niet passen in het naturalistisch-materialistische wereldbeeld en vraagt zich af waar die ervaringen precies op duiden. De tweede benadering is fenomenologisch/psychologisch: men kijkt niet zozeer naar het paranormale gehalte van ervaringen, maar naar de beleving van de mensen zelf en naar wat de ervaringen teweeg brengen in hun bestaan. In de praktijk zie je vaak een overlapping tussen deze twee benaderingen. Zo ook bij het boek Ontmoetingen in het hiernamaals van de psychotherapeute Dianne Arcangel. Toch is haar insteek primair fenomenologisch. Ze wil ervoor zorgen dat perimortale ervaringen beter geaccepteerd worden. Net als BDE's blijken zulke ervaringen namelijk nog steeds sterk getaboeïseerd. Dat is niet alleen jammer omdat mensen er bijna niet over praten, maar ook omdat geloven in communicatie met overledenen psychologisch heel gezond is. Ervaringen met postume communicatie bieden troost en kunnen nabestaanden helpen in hun rouwproces en ze lijken in dat opzicht op bijna-doodervaringen. Arcangel zette in dit kader het zogeheten Ontmoetingen in het Hiernamaals Onderzoek op, gericht op de effecten van dergelijke ontmoetingen over een periode van vijf jaar. Haar resultaten doen denken aan die van Bill en Judy Guggenheim. Parapsychologisch beschouwd wijzen diverse ervaringen in dit boek werkelijk op postuum contact. Zoals het verhaal van Joe Dioca. Hij beweert dat zijn vrouw Ellie na haar overlijden een voicemailbericht achterliet bij zijn cardioloog. Ze vroeg de arts om een afspraak van Joe naar voren te schuiven en toen dat inderdaad gebeurd was, bleek Joe een levensbedreigende hartritmestoornis te hebben. En het verhaal van een man die zijn vierjarig zoontje Ryan had verloren. Hij kreeg een visioen van een trechtervormig voorwerp dat uit het plafond daalde, waaruit Ryan met een onbekend meisje tevoorschijn kwam. Ryan vertelde hem onder andere dat het goed met hem ging en noemde het meisje 'mijn vriendinnetje Kelli'. Een paar weken later zochten nieuwe buurtgenoten contact met de man omdat zij drie jaar tevoren zelf ook een kind hadden verloren. Ze nodigden hem uit voor een kopje koffie. Toen de man de huiskamer van zijn nieuwe buren inliep, kreeg hij een schok, omdat hij een grote foto van een meisje zag dat sprekend op de Kelli uit zijn visioen leek. Het meisje bleek inderdaad Kelli te hebben geheten en het overleden dochtertje van het echtpaar te zijn.
Overigens verwisselt Arcangel in deze context gesloten skeptici - in de vertaling hypercorrect gespeld als sceptici - met zogeheten animisten, oftewel parapsychologen die het bestaan van paranormale ervaringen onderkennen, maar ze toeschrijven aan de vermogens van de nabestaanden zelf. Hoofdstuk 8 is gewijd aan het onderzoek met mediums van dr. Gary Schwartz. Veel van wat ze hierin behandelt lijkt in principe verklaard te kunnen worden door telepathie met aanzitters. Waarschijnlijk geldt dit niet voor het hele materiaal, maar helaas had dat parapsychologisch gezien systematischer kunnen worden onderbouwd. Helaas eindigt dit hoofdstuk met Arcangels overtuiging dat het wel een kwestie van geloof zal blijven en dat de eigen ervaringen voor 'gelovigen' toch het [beste] bewijs vormen (blz. 306). Ze lijkt hierbij onvoldoende op de hoogte van de discussie tussen animisten en verdedigers van de theorie van een voortbestaan, wat niet zo verwonderlijk is aangezien ze de animisten verwart met de skeptici.
Titus Rivas

Contact: titusrivas@hotmail.com