Titel

We lived in heaven van Sarah Hinze (recensie)

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 8 May, 2011)

Samenvatting

Boekbespreking van We lived in Heaven van Sarah Hinze door Titus Rivas.


Tekst



Boekbespreking

Sarah Hinze. We lived in heaven: Spiritual accounts of souls coming to earth. Spring Creek, 2006. ISBN 1-932898-60-3.

Convergent bewijsmateriaal bestaat uit aanwijzingen afkomstig van verschillende wetenschappelijke (deel)disciplines die allemaal in dezelfde richting wijzen. Convergent bewijsmateriaal voor het bestaan van een spirituele dimensie vinden we bijvoorbeeld bij bijna-doodervaringen en ervaringen die wijzen op een geestelijk voorbestaan. Eén van de specialisten op dit laatste terrein, de zogeheten 'prebirth' ervaringen, is de Amerikaanse auteur Sarah Hinze. In haar boek We lived in heaven (een heruitgave van Coming from the Light) heeft ze verhalen van ouders over de preëxistentie van hun kinderen gebundeld. Het grootste deel van de verhalen betreft zogenoemde aankondigingservaringen. Daarbij krijgt iemand een visioen van een ongeboren kind. In sommige gevallen gaat het om kinderen die op dat moment nog niet verwacht worden of zelfs maar gewenst zijn. De aanstaande moeder kan er dan door de geest van het kind regelrecht toe worden aangezet om in verwachting te raken. Soms blijkt een visioen van een kind later overeen te komen met hoe dat kind er als kleuter fysiek uitziet. Bij andere aankondigingservaringen neemt de ouder-in-spe een geestelijk wezen waar in een spirituele werkelijkheid die sterk lijkt op de Wereld van Licht waar BDE-ers het zo vaak over hebben. Er zitten casussen tussen waarbij de aanstaande ouder het kind tijdens een eigen bijna-doodervaring te zien kreeg, al dan niet omgeven door andere spirituele wezens!
Bij een aantal verhalen gaat het om pre-existentieherinneringen van het kind zelf. Zoals in het geval van Johnny die toen hij drie was opeens vroeg of zijn moeder hem een verhaaltje over 'Opa Robert' wilde vertellen. Dit tot grote verbazing van zijn moeder, want ze had hem nooit eerder over die man - een van haar eigen opa's - verteld en hij was al voordat ze trouwde overleden. Ze vroeg hoe hij wist dat er een Opa Robert had bestaan. Johnny antwoordde op eerbiedige toon: “Nou mamma, hij was degene die me naar de aarde gebracht heeft.”
Volgens Sarah Hinze neemt het aantal spirituele ervaringen de laatste jaren toe, evenals het aantal mensen dat erover durft te praten. Het verband met bijna-doodervaringen wordt meer dan eens expliciet gelegd in dit boek. Zo is er een voorwoord van BDE-kenner Paul Perry en een nawoord van de echtgenoot van de auteur, Brent Hinze, die een systematische vergelijking tussen beide gebieden maakt. Overeenkomsten zijn bijvoorbeeld: een sterk gevoel van onvoorwaardelijke liefde, een hemels licht, een vertrek uit een wereld van licht, en een taak die men op aarde zou hebben. Brent benadrukt bovendien dat Elisabeth Kübler-Ross research naar de 'spirituele oorsprong van de mens' als het volgende grote onderzoeksgebied betitelde. Een onmisbaar boek wanneer men BDE's, net als ondergetekende, opvat als een verschijnsel dat nauw verwant is aan andere ervaringen.

Titus Rivas

Deze recensie werd gepubliceerd in Terugkeer, 21(3), herfst 2010, blz. 22-23.

Contact: titusrivas@hotmail.com