Titel

Twee bijna-doodervaringen gemeld naar aanleiding van de man met het gebit

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 5 May, 2011)

Samenvatting

Twee bijna-doodervaringen die gemeld werden aan Anny Dirven en Titus Rivas naar aanleiding van een interview van de Gelderlander met Titus Rivas over de 'man met het gebit'.


Tekst

 


Twee bijna-doodervaringen gemeld naar aanleiding van een oproep in Gelderlander over 'de man met het gebit'

door Titus Rivas en Anny Dirven

Inleiding
Naar aanleiding van een speurtocht naar nadere achtergronden van 'de man met het gebit' (Rivas, 2008) in de Ooij (Gemeente Ubbergen) werd een van ons, Titus Rivas, in februari 2009 geïnterviewd door Francine Wildenborg, een journaliste van De Gelderlander. In haar artikel van 14 februari bood zij ons de gelegenheid een oproep te doen aan eventuele nabestaanden en andere betrokkenen om ons meer informatie te verschaffen over de identiteit van de patiënt in kwestie. Op deze oproep kwamen enkele reacties.

Een lezeres, Hetty B. uit Mook, wees ons op een kleurrijke persoon uit Nijmegen die in de bewuste periode (eind jaren '70 - begin jaren '80) op straat de aandacht had getrokken met een soort evangeliserende activiteiten. Het ging volgens haar om een man met een omvangrijk postuur en licht grijzend haar die in de Nijmeegse Broerstraat 'hele religeuze verhalen afstak en daarbij – zijn gebit – uit zijn mond nam en al zwaaiende en showend met zijn gebit hele preken afstak', op basis van Bijbelverhalen. Mevrouw B. raadde ons aan navraag te doen onder winkeliers en Nijmeegse daklozen.
Inmiddels hebben we ook van derden gehoord dat er inderdaad zo'n man geweest is en dat hij zijn gebit uit zijn mond haalde wanneer hij een religieuze boodschap over wou brengen. Er is tot dusverre echter geen directe aanleiding om aan te nemen dat het hier om dezelfde persoon gaat als bij de beroemde BDE. Het lijkt er eerder op dat deze persoon zijn gebit uit zijn mond haalde om gemakkelijker te kunnen preken. Overigens is het ons nog niet gelukt precies te achterhalen wie deze opvallende prediker geweest is.

Twee bijna-doodervaringen met veridieke waarnemingen
De andere reacties hielden niet rechtstreeks verband met 'de man met het gebit', maar bevatten beschrijvingen van andereBDE's die leken op diens ervaring. We beperken ons hier tot twee bijna-doodervaringen die kennelijk gepaard gingen met een correcte waarneming van de medische handelingen op het moment dat de patiënt volledig bewusteloos leek.

1. De BDE van K. P-A
Mevrouw Wies van V.-P. schreef ons over de bijna-doodervaring van haar inmiddels reeds overleden moeder. Hieronder haar relaas, met daarin verwerkt haar antwoorden op enkele vragen van ons.

“In de zomer van 1986 lag mijn moeder K. P.-A. (1915-1990) in het Clara Ziekenhuis in Rotterdam. Bij haar hebben de verpleegkundigen een infuus verkeerd geplaatst, een zogeheten claviculair infuus, net boven haar sleutelbeen in de ader. Daarbij is het infuus door de ader heen gestoken, zodat er vocht in de borsthotle liep en achter haar longen kwam. Daardoor kreeg zij het benauwd. De verpleging wist niet wat er aan de hand was. Mijn moeder verloor het bewustzijn.
Zij is toen met spoed naar de OK gebracht. Toen heeft mijn moeder gemerkt dat zij uit haar lichaam trad en alles van boven haar lichaam de verrichtingen kon aanschouwen. Wat ze gezien heeft, is dat verpleegsters en arsten bezig waren het vocht te verwijderen.
Ze kan dit niet op een normale manier gezien hebben, want ze was niet bij bewustzijn, maar ze zag alle handelingen van boven haar lichaam.
Daarna werd zij door een tunnel getrokken met aan het eind een helder wit schitterend licht. Bovendien zag mijn moeder een mooi landschap met heide. Ook zag zij diverse overleden familieleden met wie ze toen sprak. Alles vond zij heel vredig.
Opeens kwam zij weer terug in haar eigen lichaam. Ze werd weer in haar lichaam teruggezogen.
Daarna heeft zij deze ervaring aan menigeen verteld, maar ook ik, haar dochter, stond daar toen niet open voor.
Wel is mijn moeder na die BDE-ervaring veranderd in positieve zin; ze werd rustiger en was niet meer bang voor de dood.
Mijn moeder is in 1990 overleden.”

2. BDE gemeld door een medewerker van een ziekenhuis
Een medewerker op de ICU van een ziekenhuis die anoniem wil blijven, beschreef een bijna-doodervaring waar hij zelf uit de eerste hand kennis van had genomen.
“Direct na een geslaagde reanimatie kon de patiënt, een fotograaf met een verse dwarslaesie en hartritmestoornis, een gedetailleerd verslag geven van wat er door wie handelingen werden verricht in de minuten ervoor. Dit zag hij vanuit een hoek boven in de kamer. Aangezien hij volstrekt buiten kennis was, heeft hij het hele team, een anaesthesist en drie of vier verpleegkundigen, erg doen verbazen. Er is daarna nog veel over gesproken, schaamteloos, niet als een taboe, maar als een opmerkelijk verhaal.
De waarnemingen destijds waren haarscherp.
Vanuit een hoek bovenin de kamer zag hij ieder duidelijk met activiteiten bezig.
Bijvoorbeeld iemand met een zwarte ballon bij zijn hoofd. Dit was de beademingsballon. Iemand die op zijn borst drukte. En verder veel gedoe om zijn bed, veel mensen. Hij noemde de personen ook bij naam en noemde de plaats waar ze stonden in de kamer.
Aangezien iemand met ventrikelfibrilleren geen bloedcirculatie heeft in zijn hersenen en daardoor buiten kennis raakt, acht ik het niet waarschijnlijk dat hij zintuiglijk nog kon waarnemen. Mijn collega's van toen zijn inmiddels gepensioneerd of uit beeld.
Helaas kan ik er niet veel meer over vertellen. De naam van die patiënt weet ik niet meer.
De patient was even verbaasd als wij; hij slijt zijn jaren volledig afhankelijk in een rolstoel. Destijds was hij ca. 40 jaar en ik weet niet of hij nog leeft.
Het is te lang geleden om nog meer details te geven.”

Beschouwing
Deze twee gevallen leveren geen extra informatie op over 'de man met het gebit' zelf, maar ze bevestigen wel iets wat we reeds uit de literatuur wisten: de wereldberoemde casus uit 1979 is zeker niet uniek! Het loont dus zeker de moeite om zoveel mogelijk gevallen van dit type te blijven verzamelen.

Referentie
- Rivas, T. (2008a). Een gesprek met TG over de Man met het Gebit. Terugkeer, 19(3), 12-20.

Dit artikel werd gepubliceerd in Terugkeer, 20(3), herfst 2009, blz. 9.

Contact: titusrivas@hotmail.com

Dit artikel werd gepubliceerd in Terugkeer 25(1), voorjaar 2014, blz. 11-12.