Titel

Wordt vervolgd: Zelfbeschikking onder druk van Ton Vink (recensie)

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 1 May, 2011)

Samenvatting

Het boek Wordt Vervolgd van Dr. Ton Vink behandelt de discussies rond het recht zelfbeschikking bij beëindiging van het eigen leven en de hulp bij zelfdoding.


Tekst

 
Recensie

Ton Vink. Wordt vervolgd: Zelfbeschikking onder druk. Budel: Damon, 2008. ISBN 978-90-5573-880-9.

Dit boek is geschikt voor bespreking in een groep en persoonlijke bezinning. Het biedt veel informatie over hulp bij zelfdoding en het debat daaromtrent.

Inhoud:
De praktijvoerend filosoof, docent en counselor Dr. Ton Vink behandelt de discussies rond het recht zelfbeschikking bij beëindiging van het eigen leven en de hulp bij zelfdoding. Hierbij spelen zijn eigen ervaringen als counselor die samenwerkt met Stichting De Einder (een stichting die mensen met een doodswens begeleidt) een grote rol. Vink besteedt onder meer aandacht aan technische juridische kwesties, met name in verband met de justitiële vervolging waar hij zelf aan bloot werd gesteld.
Voorts laat de auteur zien hoe zorgvuldig mensen zoals hij willen omgaan met de informatieverstrekking aan cliënten. Er is zeker geen sprake van dat hij (gedreven door zwartgallige of cynische overpeinzingen) vooral zoveel mogelijk mensen naar de andere wereld helpen.
Vink staat verder stil bij levensbeschouwelijke argumenten rond zelfbeschikking en toont aan wat voor een gevolgen de diverse posities op dit gebied in de praktijk kunnen hebben. De belangen van de betrokkene zelf blijken lang niet altijd maatgevend. Ook blijkt dat methodes zoals terminale sedatie lang niet altijd menswaardiger zijn dan hulp bij zelfdoding (of euthanasie).
De auteur pleit ervoor zelfbeschikking het dominante criterium te laten zijn, d.w.z. dat zelfbeschikking volgens hem belangrijker gevonden dient te worden dan de mate waarin iemand daadwerkelijk lijdt.

Ik zou dit boek willen aanraden aan hulpverleners, zorgverleners, ethici, juristen en beleidsmakers. Het heeft me ervan doordrongen hoe grondig sommige voorstanders van hulp bij zelfdoding over deze problematiek hebben nagedacht en hoe zuiver en menslievend hun motieven kunnen zijn.

Wat ik onder meer wil onthouden van dit boek is dat er voor de patiënt weinig verschil bestaat tussen terminale sedatie en euthanasie of hulp bij zelfdoding, omdat deze handelingen in alle gevallen tot de dood leiden.

Citaat
Een opvallend grote groep Nederlanders laat duidelijk weten dat zij zelf, als individu, willen kunnen bepalen hoe te werken, hoe te leven en hoe te sterven (blz. 111).

Context
Ton Vink heeft diverse schoolmethoden op zijn naam staan met betrekking tot filosofie en levensbeschouwing. Ook publiceerde hij de Nederlandse editie van David Hume's Gesprekken over de natuurlijke godsdienst en schreef hij de boeken Het elementaire denken: een visie op Albert Schweitzer en Aan weerszijden: over de dood

Andere opmerkingen
Je moet dit boek met volle aandacht lezen en er echt de tijd voor nemen.

Deze recensie van Titus Rivas werd in 2008 geschreven voor een verdwenen recensie-gedeelte van Zinweb.

Contact: titusrivas@hotmail.com