Titel

De ongrijpbare Fred Schoonmaker

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 31 March, 2011)

Samenvatting

Speurtocht van Titus Rivas en Anny Dirven naar dr. Fred Schoonmaker, bekend om vérgaande claims over bijna-doodervaringen.


Tekst

 

De ongrijpbare Fred Schoonmaker

door Titus Rivas en Anny Dirven

In het kader van onze speurtocht naar gevallen van BDE's met een paranormaal aspect, stuitten we begin 2010 op de naam van dr. Fred Schoonmaker. Dit zou een cardioloog uit Denver zijn die talloze bijna-doodervaringen tijdens een hartstilstand zou hebben verzameld.

Er zou volgens de website van stichting Skepsis in mei 1979 een artikel over Schoonmaker zijn verschenen in Anabiosis (Volume 1, Number 1), de voorloper van het Journal of Near-Death Studies.
Skepsis heeft het Engelstalige bericht onder een Nederlandse vertaling van een lezing van Susan Blackmore uit 1990 gezet (http://www.skepsis.nl/bde-blackmore.html).
Schoonmaker zou volgens dit bericht tegenover Raymond Moody en John Audette hebben beweerd dat hij meer dan 2300 patiënten die in een levensbedreigende toestand waren geraakt had onderzocht en dat meer dan 1400 van hen een BDE hadden beleefd.
In ten minste 55 van zijn gevallen had men zelfs een vlak EEG kunnen meten. Schoonmaker zou hebben overwogen om een boek te schrijven over zijn bevindingen, maar dat is dus kennelijk niet doorgegaan.
Uiteraard wilden we graag het originele artikel uit Anabiosis bemachtigen en daarom namen we contact op met IANDS in Amerika. Rhonda Bailey, de medewerkster die op onze mail reageerde, vertelde ons dat het bewuste artikel voor zover zij kon overzien nooit in Anabiosis heeft gestaan. Ze had een index doorgenomen van tijdschriften met artikelen over bijna-doodervaringen over de periode 1877-2005. Toen wij doorvroegen bleek dat het eerste nummer van Anabiosis pas in 1981 was uitgekomen en niet al in 1979. De redactie bleek inderdaad een stuk over Fred Schoonmaker ingepland te hebben voor dat eerste nummer, maar dit werd uitgesteld tot december dat jaar. Blijkbaar week men uiteindelijk toch nog van die planning af.
Rhonda Bailey ploegde nog een aantal banden voor ons door en ook daarin komt het artikel niet voor. Ze concludeert dan ook dat Skepsis bizar genoeg een ongepubliceerde tekst naar buiten heeft gebracht die nooit officieel in het blad Anabiosis verschenen is.
Overigens vond Rudolf Smit een verwijzing van Melvin Morse naar een gesprek dat hij in 1993 met Schoonmaker voerde. Inmiddels zou Schoonmaker maar liefst 2000 patiënten hebben gevonden bij wie het EEG was gemeten en meer dan 300 patiënten zouden een BDE tijdens een vlak EEG hebben gemeld. Schoonmaker verwees daarbij zelf naar het (ongepubliceerde) artikel in Anabiosis! Morse stelt trouwens dat Schoonmaker erg vaag bleef tijdens het gesprek en meer belangstelling had voor het meten van EEG's bij stervende patiënten dan voor bijna-doodervaringen.
Jim van der Heijden stelde vervolgens vast dat Schoonmaker volgens Google Books ook over zijn onderzoek gepraat zou hebben met Kenneth Ring (blijkens een boek van Blackmore). Het bleek te gaan om iemand die blind geboren was en het juiste aantal mensen kon noemen dat zich tijdens de BDE in zijn kamer bevond. Schoonmaker vermeldde geen nadere details.
We vrezen dat dit alles is wat we kunnen achterhalen en besluiten zelf verder niets te doen met de boude beweringen van dr. Schoonmaker.


Dit artikel werd geplaatst in Terugkeer, 21e jaargang, nr. 4, winter 2010. blz. 29.

Contact: titusrivas@hotmail.com

Dit artikel werd gepubliceerd in Terugkeer 25(1), voorjaar 2014, blz. 11-12.