Titel

Onderzoek naar de voorspellingen in ParaVisie voor het jaar 2009

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 31 March, 2011)

Samenvatting

Kritisch-welwillende evaluatie van voorspellingen voor 2009 in ParaVisie voor het Tijdschrift voor Parapsychologie en Bewustzijnsonderzoek.


Tekst

Onderzoek naar de voorspellingen in ParaVisie voor het jaar 2009: hoe hebben onze nationale paragnosten gescoord?

door drs. Titus Rivas

Al zo'n twee decennia lang worden er in het januarinummer van het tijdschrift ParaVisie voorspellingen voor het komende jaar gepubliceerd. Het gaat om uitspraken van bekende kopstukken uit de Nederlandse 'paranormale scene', zoals paragnosten, mediums, pendelaars, numerologen, tarotisten en astrologen.
ParaVisie publiceert deze nog voor het aanbreken van het nieuwe jaar. Bovendien beoordeelt de redactie in het januarinummer steeds ook enkele uitspraken over het afgelopen jaar en wijst daarbij niet alleen op treffers, maar ook op duidelijke missers.
Het lijkt me interessant om eens te kijken naar toetsbare voorspellingen uit 2008...

Methode
Ik wil me in dit artikel beperken tot specifieke, niet-triviale beweringen die niet kunnen berusten op een rationele extrapolatie van normale informatie over het lopende jaar. Een voorspelling als “We krijgen misschien weer een Elfstedentocht” komt dus niet in aanmerking en “De economische crisis zal leiden tot meer werkloosheid” of “Een lid van het koningshuis kan dit jaar in de problemen komen” evenmin. (Zelfs de - onjuiste - voorspelling dat er geen witte kerst zou komen in 2009 vind ik te triviaal.)
Ook ontoetsbare voorspellingen over het gevoelsleven van beroemde persoonlijkheden laat ik hier buiten beschouwing. Net als uitspraken over welke voetbalclub dit jaar landskampioen wordt of hoe goed Nederland zal scoren op het Songfestival, aangezien al dergelijke beweringen op normale voorkennis kunnen berusten.
Tot slot heb ik niet gekeken naar voorspellingen van astrologen of numerologen, omdat die in principe (mede) zouden kunnen berusten op ingewikkelde berekeningen in plaats van op buitenzintuiglijke waarneming.

De voorspellingen
Ik heb me beperkt tot de volgende voorspellingen die specifiek, niet-triviaal en verifieerbaar zijn.

Paragnost Jan C. van der Heide
- opgetekend door de redactie van ParaVisie op 16 november 2008.
* Ongekende verhoging van voedselprijzen [in Nederland].
* De aanhang van de Ku Klux Klan groeit explosief.
* Een kwetsbare situatie met een vervoersmiddel met betrekking tot Willem-Alexander.
* Er komt een kink in de kabel wat het koninklijk onderkomen in Mozambique betreft.
* De zaak Natalee Holloway zal in de nabije toekomst door een bekentenis worden opgelost.
* In Japan zal een apparaatje ontwikkeld worden waarmee zwaarlijvige mensen zichzelf stroomstootjes kunnen geven op momenten dat ze in verleiding komen om te snoepen.
* Er zal een remedie tegen Alzheimer worden ontwikkeld via vaccinatie.

Paragnoste Ans Bijvank
- opgetekend op 17 november 2008::
* De koningin krijgt een nieuwe vriend en kondigt op Prinsjesdag haar troonsafstand aan. Willem Alexander neemt het stokje in mei of juni 2009 definitief over.
* Gerard Joling trouwt in besloten kring.
* Er komt een op je je jas aan te brengen paraplu die met name door fietsers steeds meer gebruikt gaat worden.

Medium Sonja Dover
- opgetekend op 20 november 2008:
* Er zullen veel eenmansfracties en -partijen in Nederland ontstaan, evenals veel nieuwe politieke partijen,
*Obama richt zich in het eerste jaar van zijn presidentschap op hervorming van het zorgstelsel. Het Nederlandse ziekenfondssysteem zal als voorbeeld dienen,
* Polen roept zijn arbeiders in het buitenland terug om de eigen economie op te bouwen, en
* Nelly Frijda zal afscheid nemen van het toneel.

Paragnoste Françoise Wesselius
- opgetekend op 20 november 2008:
* Rita Verdonk zal een boek uitbrengen waarin zij openheid geeft over haar visies op bepaalde zaken. Dit zal zorgen voor een 'nieuwe comeback' in het najaar van 2009,
* Oude wetten met betrekking tot indianen in de Verenigde Staten zullen plaatsmaken voor nieuwe, zodat de toekomst van hun kinderen er rooskleuriger uitziet, en
* In Suriname zullen horeca- en hotelketens als paddenstoelen uit de grond schieten.

Evaluatie
* Ongekende verhoging van voedselprijzen. → Gelukkig is deze voorspelling niet uitgekomen, eerder het tegendeel, omdat er juist sprake was van prijzenoorlogen tussen de grote supermarktketens.
* De aanhang van de Ku Klux Klan groeit explosief. → Dit is onjuist, er is althans niets over in het nieuws geweest. Ook op een Amerikaanse website van de Klan is er niets over te lezen.
* Een kwetsbare situatie met een vervoersmiddel met betrekking tot Willem-Alexander. → Dit wordt door de redactie van ParaVisie zelf als een duidelijke 'hit' gezien vanwege de aanslag door een automobilist op Koninginnedag te Apeldoorn. Daarbij erkent men overigens dat Willem-Alexander niet als enige bedreigd werd tijdens de aanslag. Ik geef toe dat de overeenkomst opmerkelijk lijkt, maar het had natuurlijk nog wel wat preciezer gekund. Zoals het door de paragnost geformuleerd is, had het bijvoorbeeld ook te maken kunnen hebben met autopech in een onherbergzame omgeving.
* Er komt een kink in de kabel wat het koninklijk onderkomen in Mozambique betreft. → Dit is zeker juist, alleen blijkt het bij nader onderzoek minder spectaculair, want er was al vanaf eind juli 2008 ophef over het onderkomen, namelijk van de kant van de SP.
* De zaak Natalee Holloway zal in de nabije toekomst door een bekentenis worden opgelost. → Onjuist. Joran van der Sloot kwam al begin 2008 in het nieuws met verklaringen over deze zaak, maar hij heeft zich tot nu toe steeds weten te onttrekken aan justitie.
* In Japan zal een apparaatje ontwikkeld worden waarmee zwaarlijvige mensen zichzelf stroomstootjes kunnen geven op momenten dat ze in verleiding komen om te snoepen. → Waarschijnlijk onjuist, ik heb er in ieder geval niets over terug kunnen vinden.
* Er zal een remedie tegen Alzheimer worden ontwikkeld via vaccinatie. → Op internet valt te lezen dat men hier al jaren mee bezig is. Reeds in 2007 was er sprake van veelbelovende ontwikkelingen. De specifieke uitspraak lijkt dus te kunnen berusten op cryptomnesie (verborgen, weggezakte herinnering, bijvoorbeeld aan iets wat men gelezen heeft).
* De koningin krijgt een nieuwe vriend en kondigt op Prinsjesdag haar troonsafstand aan. Willem Alexander neemt het stokje in mei of juni 2009 definitief over. → Dit is beide niet uitgekomen, of het moet zijn dat men de nieuwe vriend volledig buiten de media heeft weten te houden.
* Gerad Joling trouwt in besloten kring. → Niet uitgekomen.
* Er komt een op je je jas aan te brengen paraplu die met name door fietsers steeds meer gebruikt gaat worden. → Niet uitgekomen, ik heb zelf in 2009 veel gebruik gemaakt van de fiets en ben nooit zo'n paraplu tegengekomen.
* Er zullen veel eenmansfracties en -partijen in Nederland ontstaan, evenals veel nieuwe politieke partijen. → Niet uitgekomen, tenminste niet als het gaat om landelijke partijen. Het voormalige SP-lid Düzgün Yildirim heeft weliswaar meegedaan aan de Europese Verkiezingen met zijn partij Solidara, maar het gaat wat ver om te spreken van 'veel eenmansfracties en veel nieuwe partijen'.
* Obama richt zich in het eerste jaar van zijn presidentschap op hervorming van het zorgstelsel. Het Nederlandse ziekenfondssysteem zal als voorbeeld dienen. → Deze voorspelling is correct, maar Obama's plan van een “health care reform” was reeds in 2008 onderwerp van gesprek..
* Polen roept zijn arbeiders in het buitenland terug om de eigen economie op te bouwen. → Niet terug te vinden, dus waarschijnlijk incorrect.
* Nelly Frijda zal afscheid nemen van het toneel. → Onjuist, ze heeft zich wegens ziekte slechts tijdelijk teruggetrokken.
* Rita Verdonk zal een boek uitbrengen waarin zij openheid geeft over haar visies op bepaalde zaken. Dit zal zorgen voor 'nieuwe comeback' in het najaar van 2009. → Volledig onjuist. Er is wel een roman uitgekomen die op een weinig vleiende manier naar haar lijkt te verwijzen, De stem van het volk van Roel Janssen.
* Oude wetten met betrekking tot indianen in de Verenigde Staten zullen plaatsmaken voor nieuwe, zodat de toekomst van hun kinderen er rooskleuriger uitziet. → Ik heb een bericht van 10 december 2009 teruggevonden waarin inderdaad sprake is van iets dergelijks. Volgens het Native American Rights Fund is er reden om blij te zijn met toezeggingen van de Amerikaanse regering van belangrijke fondsen van in totaal miljoenen dollars, onder meer voor hoger onderwijs aan indianen.
* In Suriname zullen horeca- en hotelketens als paddenstoelen uit de grond schieten. → Ook deze voorspelling is tot op zekere hoogte uitgekomen, namelijk in de vorm van de vestiging van twee belangrijke hotels in Paramaribo, maar... dit was al in 2008 bekend!

Beschouwing
De evaluatie van de minst triviale en meest specifieke voorspellingen voor 2009 in ParaVisie is voor mij best teleurstellend. Van de zeventien uitspraken zijn er maar liefst elf onjuist of waarschijnlijk onjuist. Van de overblijvende zes uitspraken kunnen er vijf mede verklaard worden door cryptomnesie (weggezakte normale voorkennis). Dit betekent dat er slechts één uitspraak overblijft die moeilijk 'normaal' wegverklaard (door middel van voorkennis of toeval) lijkt te kunnen worden en daarom inderdaad wijst op een vorm van voorschouw bij de paragnoste in kwestie, Françoise Wesselius.
Ik ben op grond van resultaten op het gebied van serieus onderzoek naar precognitie zelf volledig overtuigd van de realiteit van dit fenomeen. Bovendien kan er volgens mij geen twijfel over bestaan dat sommige mensen vaker 'paranormale' ingevingen krijgen dan gemiddeld, met andere woorden dat er echt 'paragnosten' bestaan, o.a. door vroeg onderzoek naar Stefan Ossowiecki en ster-proefpersonen bij kwantitatieve experimenten.
De resultaten van de evaluatie kunnen volgens mij op drie verschillende manieren geïnterpreteerd worden binnen een kader dat in ieder geval uitgaat van de mogelijkheid dat de deelnemers werkelijk paragnostisch 'begaafd' zijn en dat er paranormale voorspellingen voorkomen die werkelijk op precognitie berusten:

1. - Ik ben onbedoeld te streng geweest in mijn selectie en beoordeling van de voorspellingen. Het zou kunnen dat andere, algemenere of vagere uitspraken van de betrokkenen wel degelijk op voorschouw berustten. Het gegeven dat een uitspraak op normale voorkennis kán berusten wil voorts natuurlijk nog niet zeggen dat zij daar ook echt op berúst. Vooral skeptici bezondigen zich aan deze drogredenering.
Dat de geselecteerde uitspraken onjuist of toch niet zo spectaculair blijken te zijn, impliceert in dat geval slechts dat de deelnemers misschien niet zo bekwaam zijn in het doen van zeer specifieke voorspellingen. Misschien zijn ze wel goed in staat om een algemene lijn aan te voelen, maar wordt het moeilijker als het om specifieke gebeurtenissen gaat.

2. - Het doen van voorspellingen voor het komende jaar is niet het sterkste punt van de (meeste) deelnemende paragnosten. Ze kunnen 'begaafd' zijn in andere opzichten. Overigens moet men dit niet verwarren met het concept van onder meer W.H.C. Tenhaeff van persoonlijke paragnostische 'specialismen'. Elke helderziende zou volgens dit concept speciale interessen en sterke kanten hebben die samenhangen met zijn of haar persoonlijkheid of levensloop. Specialismen bieden geen aannemelijke verklaring voor mijn resultaten, omdat de redactie van ParaVisie de deelnemers duidelijk de ruimte heeft geboden om zich uit te laten over thema's die hen het meest na aan het hart liggen. Zo mag de ene paragnost bijvoorbeeld uitweiden over ontwikkelingen in de politiek, maatschappij of economie, terwijl een andere zich eerder richt op sport of bekende Nederlanders. Uiteraard zouden de deelnemers nog wel systematisch onderzocht kunnen worden op hun eventuele ESP-vermogens.

3. - De toekomst is voor een deel wel voorspelbaar, maar voor een (groter) deel ook helemaal niet. Dit hangt samen met de algemene theorievorming rond precognitie. Gaat het hierbij om het contact maken via psi met een reeds objectief bestaande toekomst, waarbij het tijdsverloop niet meer dan een illusie zou zijn? Of gaat het eerder om het buitenzintuiglijk waarnemen van waarschijnlijkheden die in de lucht hangen? In dat laatste geval zou het wel eens zo kunnen zijn dat het tegenwoordig bijna niet meer mogelijk is om juiste, niet-triviale toekomstvoorspellingen te doen. We leven in een tijd waarin allerlei details zo snel kunnen veranderen dat wat in januari nog waarschijnlijk leek in februari al volkomen onwaarschijnlijk geworden kan zijn. Dat ligt mede aan de mondialisering en de enorme stroom aan uitwisseling van informatie via internet. Grote ingrijpende gebeurtenissen zoals de aanslagen van 11 september 2001 vormen wat dit betreft misschien nog een uitzondering, maar als deze derde interpretatie juist is, zou je verwachten dat men ook zulke gebeurtenissen (tegenwoordig) slechts globaal of relatief kort van tevoren kan voorzien.
Wat dit betreft lijkt de hype rond 2012 bijvoorbeeld volkomen misplaatst. Als zelfs paragnosten in 2008 weinig specifieke treffers scoren met betrekking tot 2009, dan lijkt het absurd om te veronderstellen dat men duizenden jaren geleden wel exacte uitspraken kon doen over 2012.
Overigens is deze derde hypothese enigszins toetsbaar, namelijk door te kijken of deelnemers aan de ParaVisie-voorspellingen in vroegere jaren meer opmerkelijke treffers scoorden dan in de laatste paar jaar.

Dit artikel werd geplaatst in Tijdschrift voor Parapsychologie en Bewustzijnsonderzoek, Vol. 76, Nr. 4 [384], december 2009, blz. 16-19.

Contact: titusrivas@hotmail.com