Titel

Waarnemingen van een onbewuste uittreding

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 31 March, 2011)

Samenvatting

Een Nederlandse vrouw nam waar hoe haar ernstig zieke dochter uit haar lichaam getreden was.


Tekst

 
Waarnemingen van een onbewuste uittreding

door Titus Rivas

In mei 2010 werd ik benaderd door een mevrouw die liever anoniem wil blijven. Ze mailde mij het volgende:

'Ik stuitte op uw site, doordat mijn schoonmoeder mij deze ochtend iets vertelde, wat ik toch eens wilde opzoeken. Ze belde me met het volgende verhaal: Haar dochter van 41 jaar, wier man sinds vier weken zeer ernstig ziek is - lymfklierkanker - sliep bij haar, omdat ze niet graag alleen thuis wilde zijn. Ze sliep samen met haar moeder in het tweepersoonsbed.
Mijn schoonmoeder moet er vaak 's nachts uit, om naar het toilet te gaan. Zo ook gisternacht. Toen zij terugkwam, zag ze tot haar grote schrik dat het lichaam van haar dochter boven op haar dochter zelf zat. Deze zat te praten, zonder geluid, tegen zichzelf. (U moet weten dat mijn schoonmoeder de nuchterheid zelve is.)

Ze is weer naast haar gaan liggen, en na een tijdje met vraagtekens te hebben gezeten, toch weer in slaap gevallen. Nadat mijn schoonmoeder nog twee keer wakker geworden was om weer naar het toilet te gaan, heeft ze het nog een keer gezien. Ze is toen niet meer in slaap gevallen. Ze vond het te eng, wat ik me zeker voor kan stellen.
Heeft u dit eerder gehoord. Is dit eerder iets van een helderziendheid, of toch een uittreding?

Ze heeft overigens niets tegen haar dochter gezegd. Ze vond het te ongeloofwaardig, terwijl ze zelf zegt dat ze het wel degelijk gezien heeft. Zeer duidelijk.
Ik hoop dat u hier iets mee kunt, of dat u het al eens eerder heeft gehoord.'

Fijnstoffelijk lichaam?
Ik antwoordde haar dat wij mensen volgens allerlei tradities elke avond geestelijk ons lichaam verlaten, al dan niet met een fijnstoffelijk of 'astraal' lichaam. Het ligt binnen dat kader voor de hand dat haar schoonmoeder haar uitgetreden dochter heeft waargenomen. Haar dochter lijkt zich daarbij niet bewust te zijn geweest van haar uitgetreden toestand en in een soort droomtoestand te hebben verkeerd.
Ik vind het in dat geval aannemelijk dat haar schoonmoeder door alle stress in een veranderde bewustzijnstoestand is geraakt en daardoor inderdaad het fijnstoffelijk lichaam van haar dochter heeft waargenomen.
Overigens zijn er meer gevallen bekend waarin mensen uitgetreden familieleden of vrienden waarnamen, onder meer in verband met bewuste uittredingen, maar bijvoorbeeld ook terwijl de persoon in kwestie stervende was.

Verwarring
Zij antwoordde mij met name:
'Bedankt voor u uitleg. Ik denk inderdaad dat het dan komt door de stressvolle tijd waarin zij zich nu onbewust begeeft. Ik zeg onbewust, omdat zij een verschrikkelijk nuchter mens is, die alles goed kan relativeren. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat zij niet in een stressvolle periode zit. Ik ben zelfs van mening dat menig mens door de dingen die zij allemaal meemaakt allang ten onder zou zijn gegaan.

Een aantal maanden geleden heeft ze mij wel verteld dat ze 's nachts wakker werd gemaakt door een klap op haar gezicht. Ze vertelde me dat ze dit heel duidelijk voelde. Later die nacht heeft ze een persoon waargenomen, maar die bestond alleen uit botten, eigenlijk een skelet dus, en ook deze lag naast haar in haar bed.

[Commentaar TR: Het zou hierbij om een afwijkend type geestverschijning kunnen gaan, maar in dit geval zou het toch ook om een soort droom kunnen gaan.]

Voor haar zijn dit toch wel erg enge gewaarwoordingen, die voor haar niet te verklaren zijn. Ze kan er niks mee, en weet ook niet wat het te betekenen heeft. Dat dit nu gebeurt met haar dochter, kan ik nu na uw uitleg wel begrijpen. Ik hoop dat ze hier iets mee kan.'

De schoonmoeder en haar dochter waren wel op de hoogte van verhalen over uittredingen, maar zij waren daar geen van beide mee bezig geweest. De waargenomen uittredingen lijken mij hoe dan ook van een andere orde dan de ervaringen rond het skelet.

Dit artikel werd gepubliceerd in Terugkeer, 21 (2), zaomer 2010, blz. 14.

Contact: titusrivas@hotmail.com