Titel

Een andere kant van Michael Sabom

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 3 October, 2009)

Samenvatting

Recensie van het boek Light and Death van Michael B. Sabom door Titus Rivas.


Tekst


Een andere kant van Michael Sabom

Recensie: Titus Rivas

Rudolf H. Smit heeft onlangs uitgebreid aandacht besteed aan het belangrijke geval van Pam Reynolds naar aanleiding van de BBC-documentaire The day l died. Terwijl elke activiteit in haar brein kunstmatig was stilgelegd voor een ingewikkelde hersenoperatie, beleefde ze een indrukwekkende bijnadooder-varing die volkomen in strijd is met de gangbare materialistische opvattingen. De primaire bron voor het geval is te vinden in het boek Light and Death van de Amerikaanse cardioloog Michael Sabom.Wie op zoek is naar vergelijkbaar bewijskrachtige gevallen in dit boek, staat echter een teleurstelling te wachten. Sabom is tegenwoordig namelijk nog meer geinteresseerd in de theologische aspecten van bijnadoodervaringen dan in wetenschappelijk bewijsmateriaal. Wat dit betreft verkeert hij bovendien in de veronderstelling dat experimenteel onderzoek met BDEs waarbij patienten speciaal hiervoor tegen het plafond geplaatste (normaal niet zichtbare) afbeeldingen moeten waarnemen belangrijker zou zijn dan een geval als dat van Pam Reynolds. Waarschijnlijk speelt hierbij de natuurwetenschappelijke misvatting een rol dat experimenteel onderzoek altijd interessanter is dan klinische studies. Terwijl juist waarnemingen van specifieke, onherhaalbare gebeurtenissen tijdens de BDE terwijl de patient een vlak EEG vertoont nog belangwekkender zijn dan waarneming van afbeeldingen die ook (paranormaal) waarneembaar zouden kunnen zijn op andere momenten.
De rest van het boek is eigenlijk alleen verheugend voor bijbelvaste christenen. Dr. Sabom blijkt sinds zijn vorige boek een diepgelovig presbyteriaan te zijn geworden. Hoewel hij zich keert tegen schrijvers die alle bijnadoodervaringen zien als trucs van de Satan, beschouwt ook hij een deel van de waargenomen 'Wezens van Licht', als misleidende duivels. Namelijk in al die gevallen waarin ze een boodschap uitdragen die strijdig is met een traditionale interpretatie van de Bijbel. Hij stelt zich wat dit betreft expliciet op tegenover onderzoekers als Kenneth Ring en Margot Grey die in BDEs juist een belangrijk argument zien voor religieuze tolerantie en voor een soort vrijzinnige, universele spiritualiteit. De conservatieve inborst van Sabom blijkt trouwens ook nog uit zijn kritiekloze weergave van ronduit gruwelijke dierproeven. Voor iedereen die een indruk wil krijgen van de macht van het christen-fundamentalisme in Amerika, en de achtergronden van sommige skeptici (die o.a. juist daartegen gekant zijn), is dit boek zeker een must. En natuurlijk nog voor iedereen die het volledige verslag over Pam Reynolds wil lezen.

Michael Sabom: Light and death: one doctor's fascinating account of Near-Death Experiences.
Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1998.
ISBN 0-310-21992-2.


Deze recensie werd gepubliceerd in Terugkeer, 14(4), winter 2003, blz 29.

Contact: titusrivas@hotmail.com