Titel

What is Enlightenment? (bespreking)

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 2 October, 2009)

Samenvatting

Bespreking van een nummer van het tijdschrift What is Enligtenment? over leven na de dood en reïncarnatie.


Tekst


What is Enlightenment? (Bespreking)

Het vrijzinnige tijdschrift What is Enlightenment? richt zich op een omwenteling in het menselijk bewustzijn en in de cultuur. Men laat zich daarbij leiden door de filosofie van spiritueel le­raar en oprichter Andrew Cohen. Het 32e nummer (maart-mei 2006) is grotendeels gewijd aan leven na de dood en reincar­natie. Carter Phipps, die onlangs Nederland bezocht, bespreekt de ontwikkeling op deze gebieden. Hij noemt bijvoorbeeld de onderzoeken van lan Stevenson en zijn opvolger Jim Tucker naar spontane herinneringen aan vorige levens. Phipps besteedt ook aandacht aan alternatieve verklaringen en concludeert dat reincarnatie werkelijk de beste hypothese lijkt te zijn voor dit soort bewijsmateriaal. Ook staat hij stil bij de sterkere hypnose-gevallen, zoals die van Helen Wambach, die volgens hem doen vermoeden dat er meer aan de hand is dan fantasie.
Het tweede gedeelte van zijn overzicht concentreert zich op herinneringen aan een spirituele wereld, zoals die bij bijna­doodervaringen en preexistentieherinneringen van kinderen aan de orde zijn. Phipp wijst op kenmerken zoals telepathische communicatie en een overeenstemming tussen iemands inner­lijk en zijn waarneming van de omgeving. Het overzicht sluit af met de gedachte dat de biologische evolutie en de spirituele evolutie van zielen met elkaar mee groeien.
Merkwaardig genoeg volgt er direct na dit serieuze over­zicht een tweetal hilarische pagina's met afbeeldingen van be­roemdheden en wie zij geweest zouden zijn in een vorige leven. Zo zou de bekende yogi Paramahansa Yogananda in een vroegere incarnatie niemand minder dan Wüliam Shakespeare zijn geweest, en Mona Lisa zou al eerder hebben rond­gelopen als Jeanne d'Arc. Toch is het hiermee niet gedaan met de serieuze artikelen in het blad. Ross Robertson schrijft over de vraag of dieren een ziel hebben, en vermeldt daarbij onder­werpen uit de reguliere dierpsychologie - b.v. werktuiggebruik bij mensapen of taalexperimenten met de papegaai Alex - maar ook parapsychologisch onderzoek naar telepathie en verschijningen van dieren.
Het tijdschrift bevat daarnaast ook interesante stukken over andere thema's, zoals het overstijgen van concepten van manne­lijkheid en vrouwelijkheid, de opofferingsgezinde non Mother Antonia, en een gesprek tussen Andrew Cohen en Ken Wilber.

Titus Rivas

Dit artikel werd gepubliceerd in Terugkeer, 17(3), herfst 2006, blz. 25.

Contact: titusrivas@hotmail.com