Titel

Engelchens Land van Evelyn Elsaesser-Valarino (recensie)

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 2 October, 2009)

Samenvatting

Recensie van Titus Rivas van het boek Engelchens Land van Evelyn Elsaesser-Valarino.


TekstEvelyn Elsaesser-Valarino. Engelchens Land. Goch: Santiago Verlag, 2004. ISBN 3-937212-03-5.
Recensent: Titus Rivas

Bijnadoodervaringen worden al een tijdje verwerkt in fictie. Indrukwekkend is wat dat betreft bijvoorbeeld de speelfilm Dragonfly met Kevin Costner. In deze film komen ernstig zieke kinderen met BDEs voor en dat is een overeenkomst met het recente verhaal Engelchens Land van de Zwitserse onder­zoekster en co-auteur van Kenneth Ring, Evelyn Elsaesser-Valarino, verbonden aan de Universiteit van Genève.
Een tienermeisje krijgt tijdens een vakantie in Griekenland na dubbelzinnige klachten opeens hevige neusbloedingen en artsen stellen al snel vast dat ze aan leukemie lijdt. Ondanks verwoede pogingen om haar te redden met chemotherapie, gaat ze zienderogen achteruit. Het boek beschrijft in een emotionerende stijl het proces dat het meisje tijdens haar fysieke aftakeling doormaakt tot en met haar stervensproces. Aan­vankelijk verzet het meisje zich hevig tegen de gedachte dat ze ziek en zelfs stervende is, maar in een soort 'dialogen' met de pop Engelchen die ze nog uit haar lagere schooljaren koestert, komt ze tot spirituele inzichten die het haar mogelijk maken zich met haar naderende overlijden te verzoenen. Ze merkt bovendien dat haar relaties met anderen veranderen door haar innerlijke ontwikkeling en beschrijft de sterke lotsverbonden­heid tussen de kinderen op de afdeling. Haar kijk wordt uiteindelijk ook nog sterk beinvloed door een jonge medepatiënt, Stan, die een klassieke bijnadoodervaring heeft doorgemaakt en daar vol enthousiasme over vertelt. Stan is duidelijk getransformeerd door zijn ervaring en blijkt telepathisch op medemensen te kunnen intunen. Hij benadrukt onder andere de waarden van zelfacceptatie, liefde voor ande­ren en geestelijke groei. Een saillant detail daarbij is dat Stan voorafgaand aan zijn BDE de luidste vertolker was van de ge­dachte dat na de dood "het liedje uit is".
Niet alleen wordt haar op deze manier gaandeweg duidelijk dat er een leven na de dood is, maar ze aanvaardt ook de gedachte dat ziekte en lijden onderdeel uitmaken van een groter plan waar we als mensen meestal geen volledig overzicht van hebben.
Het boek is zeer vlot geschreven en houdt je vanaf het be­gin in de ban. Kenneth Ring trekt in zijn voorwoord wat dit betreft een parallel met het dagboek van Arme Frank. Hoog­stens lijkt de stijl soms wel erg rijp over te komen en dan niet helemaal te stroken met die van een gemiddelde tiener, maar wie zegt dat we daar mee te maken hebben?
Engelchens Land zal hopelijk gebruikt worden als inspire­rend boek voor met name jonge patiënten, maar ook voor hun achterban en eigenlijk voor iedereen die geinteresseerd is in de impact en implicaties van BDEs. Het boek eindigt met de een­voudige woorden "Pappa, mamma, ik zie het licht...".

Gepubliceerd in Terugkeer.

Contact: titusrivas@hotmail.com