Titel

Thinking Beyond the Brain onder redactie van David Lorimer (recensie)

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 25 August, 2009)

Samenvatting

Boekbespreking door Titus Rivas van de bundel Thinking Beyond the Brain onder de redactie van David Lorimer.


Tekst


David Lorimer (red.) Thinking Beyond the Brain: A Wider Science of Consciousness. Edinburgh: Floris/Scientific and Medical Network, 2001. ISBN 0-86315-357-7.

Recensie: Titus Rivas

De jaren '90 van de vorige eeuw stonden bekend als het De­cennium van het brein. Helaas waren de meeste neurowetenschappers en psychologen die trachten de mysteries van de wisselwerking tussen hersenen en geest te ontrafelen materia­listisch georienteerd. Dat wil zeggen dat ze de geest ('mind') zagen als iets wat onlosmakelijk verbonden is aan de hersenen en wat de dood van het brein dus bijvoorbeeld ook niet kan overleven. Het boek Thinking Beyond the Brain probeert te­genwicht te bieden aan dit ook nu nog steeds gangbare para­digma. Men ontkent overigens niet dat het brein invloed uit­oefent op ons geestelijke functioneren. Alleen wordt die in­vloed gezien als vergelijkbaar met de invloed van een ont­vangstoestel (b.v. een radio of televisie) op binnenkomende signalen. In tegenstelling tot 'productieve' theorieen die het bewustzijn zien als product van de hersenen, spreekt men wel van 'transmissie'-theorieën. De deelnemers aan deze bundel hangen een keur aan alternatieve theorieën aan, onder andere vanuit het panpsychisme, holisme, dualisme en idealisme. Voor elk wat wils dus.
Een aantal bijdragen hebben direct te maken met bijnadoodervaringen. Zo noemt Peter Fenwick de BDE als een groot pro­bleem voor het reductionistisch materialisme. Kenneth Ring gaat in op bijnadoodervaringen van blinden. Michael Grosso vermeldt onder meer het geval van Pam Reynolds. Ook reincarnatieonderzoek is overigens in het boek opgenomen, in de vorm van een bijdrage van Erlendur Haraldsson.
Persoonlijk kan ik lang niet met alles wat er aan theorieen in dit boek verkondigd wordt instemmen, maar dat is niet ver­wonderlijk door het pluralistische karakter van de bundel. Het is hoe dan ook verheugend dat de krachten gebundeld worden tegen het materialisme.

Deze recensie verscheen in Terugkeer.

Contact: titusrivas@hotmail.com