Titel

Hypnose-experiment van Stichting Athanasia

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 12 July, 2009)

Samenvatting

Beknopt verslag van een experiment van Stichting Athanasia met hypnotische regressie naar vroegere incarnaties.


Tekst

Hypnose-experiment van Stichting Athanasia

door Titus Rivas

Titus Rivas en Anny Dirven van Athanasia benaderden eind 2004 hypnotherapeut drs. Dick Wernars uit Amsterdam voor een experiment rond regressie naar een mogelijk vorig leven.
Vier vrijwilligsters onder leiding van Trees de Leeuw hadden zich met dit doel bij Athanasia aangemeld. Trees wilde zelf graag meer te weten komen over levensvragen en persoonlijke kwesties. Alle vrijwilligsters waren bovendien benieuwd of hypnose kan leiden tot verifieerbare uitspraken. Twee van hen, Hermien en Ineke, waren overigens niet overtuigd van het bestaan van reïncarnatie. Een andere proefpersoon, Marja, trok zich terug voordat het experiment werd uitgevoerd. De overige drie, plus de echtgenoot van Trees, Ton, namen in januari 2005 deel aan een tweetal intensieve, zorgvuldig ingeleide sessies bij Dick Wernars thuis.
Het experiment leverde geen verifieerbare gegevens op. Trees en Ton waren goed hypnotiseerbaar en konden worden teruggevoerd naar hun jeugd. Ze melden vervolgens ook beelden over een vorig leven. Ton zag een mogelijk Belgisch dorpje voor zich, terwijl Trees de indruk had een Engelstalige vrouw genaamd Charl (in plaats van Charles) Thornton te zijn geweest, die in haar jeugd een jongen zou hebben geleken.
De sessie met Hermien en Ineke mislukte volledig, doordat zij niet gehypnotiseerd konden worden.
Rivas en Dirven concluderen hieruit dat zelfselectie voor een experiment met regressiehypnose geen garantie is voor positieve resultaten. Proefpersonen moeten eerst worden geselecteerd op hypnotische suggestibiliteit. Bovendien concluderen ze dat ook regressiehypnose met goed hypnotiseerbare proefpersonen niet altijd tot verifieerbare uitspraken leidt. Dit impliceert voor hen overigens niet dat er nooit echte herinneringen aan vorige levens optreden tijdens hypnotische sessies.

(Dit beknopte verslag is oorspronkelijk geschreven voor Tijdschrift voor Parapsychologie)