Titel

Wie heeft God gemaakt?

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 1 July, 2009)

Samenvatting

Beknopte weerlegging van een gangbaar argument tegen theïsme.


Tekst

 
Wie heeft God gemaakt?

door Titus Rivas

Een van de argumenten van atheïsten tegen de notie van theïstische schepper dient volgens mij niet langer serieus genomen te worden.

Het gaat om het volgende argument:
(1) Theïsten of aanhangers van de intelligent design-theorie, wijzen vaak op empirisch bewijsmateriaal voor een onreduceerbare orde binnen de biologische natuur die niet louter ontstaan zou zijn op basis van de wetten van de fysica.
(2) De intelligente ontwerper of schepper die volgens hen verantwoordelijk is voor de onreduceerbare complexiteit binnen de biologie wordt zelf ook gekenmerkt door een onherleidbare orde.
(3) Daarom kan de intelligente ontwerper niet het gevolg zijn van louter toeval, en moeten we aannemen dat de intelligente ontwerper zelf geschapen is door een andere intelligente ontwerper.
(4) Dit leidt tot een oneindige regressie, want elke intelligente ontwerper moet zelf weer ontworpen zijn door een eerdere intelligente ontwerper, ad infinitum.
(5) Daarom kan er geen intelligente ontwerper zijn die de werkelijkheid geschapen heeft.

Deze argumentatie is gemakkelijk onderuit te halen. Zij berust op een verkeerde interpretatie van het argument van de onherleidbare complexiteit in de biologie of de evolutie. Men neemt impliciet aan dat theïsten beweren dat alle mogelijke onreduceerbare orde het resultaat moet zijn van een intelligente ontwerper. In werkelijkheid stellen theïsten uitsluitend dat dit geldt voor die typen orde waarvan men aanneemt dat ze niet altijd bestaan hebben.
Het is dus steeds de combinatie dat iets ooit ontstaan is en tegelijkertijd een onreduceerbare complexiteit bevat die maakt dat bepaalde theïsten een theorie van een intelligente ontwerper naar voren schuiven. Met andere woorden, ze doen dit alleen in het geval van de onreduceerbare complexiteit van natuurlijke entiteiten die ooit ontstaan zijn. Zij stellen dus helemaal niet dat alle onreduceerbaar complexe entiteiten per definitie een begin hadden en dus uit iets anders voortkomen.
Zo bekeken is de tegenwerping “Maar wie maakte God dan?” volkomen misplaatst en irrelevant. Er is in werkelijkheid geen sprake van een oneindige regressie. Het argument is ongeldig.

Opmerking naar aanleiding van Engelse versie van dit stukje:
Het bovenstaande is niet bedoeld als een argument voor theïsme of tegen atheïsme, maar uitsluitend als weerlegging van een ongeldig (en in mijn ogen nogal irritant en misleidend) argument tegen theïsme.

Dit stuk werd op 1 juli 2009 gepubliceerd op txtxs.nl

Zie ook: "Who Made God?" van Peter S. Williams

Contact: titusrivas@hotmail.com