Titel

De brandweerlieden van Hotshots

Geplaatst door

Titus Rivas   (publicatiedatum: 29 June, 2009)

Samenvatting

Een aantal brandweerlieden had op hetzelfde moment een bijna-doodervaring.


Tekst


De brandweerlieden van Hotshots: een gemeenschappelijke bijna-doodervaring

door Titus Rivas

Hoewel ze zeldzaam lijken, bestaan er toch meldingen van gemeenschappelijke bijna-doodervaringen, dat wil zeggen dat verschillende mensen tegelijkertijd een BDE beleven die in belangrijke opzichten overeenkomt. Volgens Kevin Williams, de toegewijde webmaster van de zeer informatieve website Near-Death Experiences and the Afterlife is één van de voornaamste gevallen beschreven door de mormoonse auteur Arvin Gibson, een Amerikaanse gepensioneerde 'nuclear engineer'. Deze nam het geval op in zijn boek The Fingerprints of God.
Gibson interviewde in 1996 een brandweerman genaamd Jake die samen met enkele collega's een BDE had beleefd, waarbij ze elkaar in uitgetreden toestand ontmoetten en elkaar boven hun levenloze lichamen konden waarnemen. Alle brandweerlieden overleefden de ramp en vergeleken hun ervaringen, waaruit bleek dat ze met elkaar overeenstemden.
Hieronder de voornaamste elementen uit de weergave van Kevin Williams van het verslag van Arvin Gibson.
Jake maakte onderdeel uit van een brandweerkorps met de bijnaam Hotshots, gespecialiseerd in gevaarlijke bosbranden. Tijdens een brand uit 1989 werden Jake en twee teams van elk 20 brandweerlieden van Hotshots door een helicopter bovenop een steile berg afgezet. Beneden hen woedde de bosbrand. Tijdens de afdaling vlogen een aantal bomen vlak voor hen in brand. De brandweerlieden konden zich niet beschermen tegen de vlammenzee en raakten in paniek. Ze probeerden weer naar boven te lopen, maar ze werden ingesloten door het vuur en verkeerden in ademnood door het gebrek aan zuurstof. Ze vielen één voor één op de grond en probeerden op handen en knieën terug naar boven te kruipen om zich in veiligheid te brengen.
Jake dacht opeens: "Dit was het dan. De ga dood." Terwijl hij dat dacht, merkte Jake dat hij neerkeek op zijn lichaam.
Het lawaai, de hitte en de verwarring waren verdwenen en Jake voelde zich volkomen vredig. Terwijl hij om zich heen keek zag hij andere brandweerlieden die in de lucht boven hun lichaam stonden [sic]. Eén van de leden van zijn team had een aangeboren afwijking aan een voet. Terwijl hij zijn lichaam verliet, keek Jake hem aan en zei: "Moetje zien, José, je voet is recht."
Vervolgens verscheen er een zeer helder licht, maar Jake kon er gewoon in kijken.
Hij zag zijn overleden overgrootvader die hem voor de keus stelde: blijven of terugkeren naar zijn lichaam. De man vertelde Jake dat hij door de macht van God geen negatieve gevolgen aan de brand zou overhouden.
Toen Jake weer in zijn lichaam afdaalde, had hij wel wat pijn en hij voelde zich belemmerd door zijn lichaam. Maar er was inderdaad geen sprake van blijvende klachten.
Al zijn teamleden overleefden de brand en ze hielden er, net als Jake, slechts een paar verschroeide haren aan over. Toen ze hun ervaringen met elkaar vergeleken, bleek dat ook zij een BDE hadden beleefd en dat ze het onprettig vonden om weer in te dalen in hun lichaam. Ze waren zo vol van het avontuur dat ze er die hele zomer op terugkwamen. Ook zij hadden, net als Jake, overleden familieleden ontmoet die hen voor de keus hadden gesteld om te blijven of terug te keren naar hun lichaam.

Referenties
- Gibson, A. (1999). Fingerprints of God: Evidences from Near-Death Studies, Scientific Research on Creation & Mormon Theology. Horizon.
- Williams, K. (2006). Group Near-Death Experiences: People sharing the same NDE.

Dit artikel werd gepubliceerd in Terugkeer 17(4), winter 2006, blz. 15.

Het is opgenomen in de bundel Van en naar het Licht, van Titus Rivas en Anny Dirven.

Contact: titusrivas@hotmail.com